MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Калибабчук В.А. Медицинская химия.

Автор: Irina от 27-02-2019, 12:16

Калибабчук В.А. Медицинская химия.
2018 год

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник

Автор: Irina от 24-02-2019, 11:45

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник

Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н. Гистология, цитология и эмбриология: Учебник


 

Цена: 1100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Заболотний Д.І. Оториноларингологія

Автор: Irina от 6-02-2019, 15:35

Заболотний Д.І. Оториноларингологія

Заболотний Д.І. Оториноларингологія


2011г
472с
У підручнику розглянуто питання з усіх розділів клінічної оториноларингології. Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Автор: Irina от 3-02-2019, 10:37

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Кондратенко П.Г. Хірургія.


 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гостищев В.К., Общая хирургия

Автор: Irina от 2-02-2019, 13:24

Гостищев В.К., Общая хирургия

 

Цена: 950 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 2-02-2019, 13:24

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Автор: Irina от 25-07-2018, 13:01

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

2008г
360с
Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи.
Мета його - навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику враховано зміни, внесені в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися її зв'язки з іншими науками, тому латинська мова - важливий засіб розширення кругозору майбутнього лікаря. У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латино-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латино-український і україно-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. Психиатрия

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:37

Учебник

Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. Психиатрия

2008г
576с
В учебнике изложены основные вопросы психиатрии в сравнительно-возрастном плане. В разделе частной психиатрии традиционное освещение основных психических заболеваний дополнено такими актуальными в настоящее время темами, как психические расстройства при СПИДе, ожоговой болезни, психосоматические заболевания, психические нарушения при стихийных бедствиях и катастрофах. Наряду с изложением вопросов терапии и реабилитации психически больных уделено внимание неотложной психиатрической помощи.
Для студентов лечебных и педиатрических факультетов медицинских вузов.

Содержание:
Предисловие 3
Введение в психиатрию. — Я. Д. Лакосина, М. В. Коркина .... 5
Глава 1. Современные направления в психиатрии. —
А. Е. Личко] 13
Часть первая. ПРОПЕДЕВТИКА ПСИХИАТРИИ
Глава 2. Методы обследования психически больных. —
| А. Е. Личко] 19
Глава 3. Классификация психических болезней. —
| А. Е. Личко] 35
Глава 4. иощие закономерности динамики психических заболе¬
ваний. — Я. Д. Лакосина 39
Часть вторая. ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ
Глава 5. Расстройства ощущений, восприятий и представле¬
ний. — М. В. Коркина 56
Глава 6. Расстройства памяти и интеллекта. —
М. В. Коркина 70
Глава 7. Расстройства мышления. — М. В. Коркина 77
Глава 8. Эмоциональные расстройства. — Я. Д. Лакосина ... 100
Глава 9. Волевые расстройства. — Н. Д. Лакосина 115
Глава 10. Психомоторные расстройства. — Я. Д. Лакосина .... 120
Глава 11. Нарушения сознания и самосознания 132
11.1 Нарушения сознания. — Я. Д. Лакосина 132
11.2 Нарушения самосознания. — М. В. Коркина ... 145
Глава 12. Нарушения личности. —| А. Е. ЛичксЖ 148
Глава 13. Лечение и реабилитация. — А. Е. Личко] 153
Часть третья. ЧАСТНАЯ ПСИХИАТРИЯ
Глава 14. Психические нарушения при черепно-мозговых трав¬
мах. — Я. Д. Лакосина 175
Глава 15. Алкоголизм и алкогольные психозы. —
А.Е. Личко] .._._._._._.. 192
Глава 16. Наркомании и токсикомании. —|Л. Е. Личкд 224
Глава 17. Интоксикационные психические расстройства. —
А. Е. Личко] 253
Глава 18. Психические нарушения при ожоговой болезни. —
Я. Д. Лакосина, Г. В. Николаев 260
Глава 19. Психические нарушения при общих и мозговых инфек¬циях и СПИДе. — М. А. Цивилько, М. В. Коркина . . 268
607

Глава 20. Психические нарушения при сифилитическом пораже¬
нии головного мозга (сифилис мозга и прогрессивный
паралич). — М. В. Коркина 293
Глава 21. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях
головного мозга. — М. В. Коркина 310
Глава 22. Психические расстройства при опухолях головного моз¬
га. — И. Д. Лакосина 323
Глава 23. Психические нарушения при соматических заболевани¬
ях. — М. В. Коркина 331
Глава 24. Эпилепсия (эпилептическая болезнь). —
М. В. Коркина . 354
Глава 25. Шизофрения. — А. Е. Личко 374
Глава 26. Маниакально-депрессивный психоз. —
Я. Д. Лакосина 403
Глава 27. Психические расстройства позднего возраста. —
И. И. Сергеев 422
Глава 28. Психогенные заболевания. — Я. Д. Лакосина 444
Глава 29. Психические расстройства при стихийных бедствиях и
катастрофах. — М. В. Коркина 488
Глава 30. Психосоматические расстройства. — М. В. Коркина,
В. В. Марилов 501
Глава 31. Нервная анорексия, нервная булимия. —
М. В. Коркина 512
Глава 32. Расстройства личности (психопатии, психопатоподоб-
ные нарушения, патологическое развитие личности). —
А. Е. Личко] „_^_._^_._^. .... 520
Глава 33. Психосексуальные расстройства. —| А. Е. Личко | .... 536
Глава 34. Олигофрении. — М. В. Коркина 549
Глава 35. Задержки темпа психического развития (замедление
психического развития). — И. Д. Лакосина 579
Глава 36. Организация психиатрической помощи. —
Я. Д. Лакосина, В. М. Морковкин 586
Рекомендуемая литература 598
Предметный указатель 601

 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 12:37