MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Мяндина Г. И. , Тарасенко Е. В. Медицинская паразитология. Учебное пособие

Автор: Manager от 27-08-2017, 10:10

Мяндина Г. И. , Тарасенко Е. В.     Медицинская паразитология. Учебное пособие В предлагаемом учебном пособии представлены описания паразитов (простейших, гельминтов и членистоногих), которые являются возбудителями наиболее распространенных заболеваний человека. Материал, представленный в пособии, рассчитан на изучение медицинской паразитологии в течение одного семестра.

Все разделы пособия богато иллюстрированы схемами, таблицами, рисунками и фотографиями изучаемых паразитов. В конце каждой главы приведены вопросы для контроля полученных знаний, а также ситуационные задачи и тестовые задания для самоконтроля.

Для студентов, обучающихся по специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика».

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

В. Д. Марковський Патоморфологiя. Нацiональний пiдручник

Автор: Manager от 27-08-2017, 10:01

В. Д. Марковський    Патоморфологiя. Нацiональний пiдручник Підручник, написаний колективом авторів, за редакцією завідувачів провідних кафедр патологічної анатомії вищих медичних навчальних закладів України, подає актуальну сучасну інформацію у галузі загальної та спеціальної патоморфології. У першій частині описані загально патологічні процеси: ушкодження клітин і тканин, їх регенерація й адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи онкології й танатології. Друга частина висвітлює патоморфологію хвороб за нозологічним принципом. Морфологічні прояви патологічних процесів на різних структурних рівнях організації живої матерії — органному, тканинному, клітинному, субклітинному — описуються з використанням новітніх методів дослідження.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "стоматологія", "медико-профілактична справа".

 

Цена: 470 грн | Наличие: уточняйте | Оформить заказ сейчас

Зербiно Д. Д. Патоморфологiя та гiстологiя: атлас

Автор: Manager от 27-08-2017, 09:51

Зербiно Д. Д.    Патоморфологiя та гiстологiя: атлас В атласі у систематизованому порядку, виходячи із сучасних позицій, відображено гістологічну будову тканин і органів, патогістологічні прояви загальнопатологічних процесів, цито- і патоморфологію захворювань усіх систем, органів і тканин організму людини. Усі мікрофотографії представлені оригінальними гістологічними та цитологічними препаратами. Атлас складається з двох частин: гістології та патоморфології, що дозволяє проводити порівняння патологічних процесів із нормальною гістоархітектонікою тканин і органів. Атлас призначений для студентів медичних ВНЗ за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Стоматологія”, які вивчають гістологію та патоморфологію, для лікарів-інтернів, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів за спеціальностями “Патологічна анатомія”, “Дитяча патологічна анатомія”, лікарів-патологоанатомів, викладачів медичних ВНЗ і лікарів різних спеціальностей, у практиці яких зустрічаються патологічні стани та захворювання, патологічна картина яких тут продемонстрована.

 

Цена: 750 грн | Наличие: уточняйте | Оформить заказ сейчас

Виктор Труш Первый миллион молодого врача

Автор: Manager от 27-08-2017, 09:50

Виктор Труш   Первый миллион молодого врача Данная книга, вторая в серии Бизнес-книги для врачей, является руководством по построению системы стабильного дохода в сфере медицинских услуг. Это путеводитель для врачей в мир финансового успеха. Книга содержит разделы, посвященные философии богатства, психологии, маркетингу, менеджменту, юридическим и правовым вопросам врачебной деятельности, практические советы по реализации цели стать успешным и богатым врачом, а также знакомит читателей с возможностями образования и работы за рубежом. Издание будет интересно не только тем, кого традиционно называют молодыми врачами, но и широкому кругу читателей с высшим медицинским образованием, стремящихся создать собственный медицинский бизнес, приобрести финансовую и личную свободу.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

За ред. О.Я. Гречаніної, Медична генетика

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:22

Підручник

За ред. О.Я. Гречаніної, Медична генетика


536стор
У підручнику викладено сучасні уявлення про спадкові хвороби людини. Описано біохімічні, молекулярні, цитогенетичні та ультразвукові методи діагностики, профілактики і лікування природженої та спадкової генетичної патології. Широко подана її клінічна картина. Детально описано метаболічні хвороби, у тому числі і мітохондріальні.
Особливу увагу приділено пренатальній діагностиці природженої та спадкової патології.
Авторами описані власні спостереження хворих з різною генетичною патологією.
Підручник добре ілюстрований.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 120грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська О. В. Медична хімя 3-є видання

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:18

Підручник

Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська О. В. Медична хімя 3-є видання


2009р
У підручнику наведено основні поняття, закони і методи загальної, біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії у застосуванні до медико-біологічних проблем. Розглянуто хімічні властивості біологічних елементів і комплексних сполук та їх роль у життєдіяльності організму; вчення про розчини; загальні положення аналітичної хімії; хімічну термодинаміку та біоенергетику; кінетику, каталіз і ферментні реакції; сучасні фізико-хімічні методи дослідження у медицині. Значну увагу приділено висвітленню фізико-хімії поверхневих явиш і дисперсних систем та властивостей розчинів біополімерів і мікрогетерогенннх систем.
Зміст підручника відповідає програмі "Медична хімія" для студентів вищих медичних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації. Він може бути рекомендова студентам інших ВНЗ, що вивчають цю дисциплін.

 

Цена: 300 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:17

Підруч. для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред.

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини


2009р
248стор
Автори підручника: П.І. Сидоренко - директор Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України; Г.О. Бондаренко - викладач-методист Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, заслужений працівник освіти України; С.О. Куц - викладач вищої категорії Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.
У підручнику коротко викладено історію розвитку анатомії та фізіології. Особливу увагу приділено методам дослідження в анатомії та фізіології, розглянуто відомості про будову організму людини з урахуванням результатів досліджень останніх років.
Матеріал викладено відповідно до нової навчальної програми зі спеціальностей "Лікувальна справа", "Акушерська справа" та "Лабораторна діагностика". Анатомічні терміни приведено у відповідність до Міжнародної анатомічної номенклатури.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Зміст :
Вступ
Історія розвитку анатомії та фізіології
Методи дослідження в анатомії і фізіології
Розділ 1. Будова клітини і тканин
Розділ 2. Вчення про кістки та їх з'єднання
Розділ 3. М'язова система
Розділ 4. Травна система
Розділ 5. Дихальна система
Розділ 6. Обмін речовин та енергії. Вітаміни
Розділ 7. Сечова система
Розділ 8. Статева система
Розділ 9. Кров і серцево-судинна система
Розділ 10. Ендокринні залози
Розділ 11. Будова та функції нервової системи
Розділ 12. Органи чуття
Література

 

Цена: 150 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)

Автор: Irina от 26-08-2017, 14:48

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)
Учебник

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)


2013г
324с

Содержание и фрагмент книги "Основы семиотики заболеваний внутренних органов"

Для студентов медицинских вузов.
Книга посвящена механизмам возникновения симптомов и синдромов заболеваний систем органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеотделения и системы крови. Особое внимание уделено технике выполнения той или иной врачебной манипуляции, клинической трактовке получаемых результатов, а также наглядному их представлению с помощью многочисленных оригинальных иллюстраций, таблиц, схем, облегчающих овладение практическими навыками непосредственного обследования больного, понимание механизмов возникновения симптомов болезней.
8-е издание.

Прилагаемый к изданию диск (DVD-ROM) упакован в специальный целлофановый конверт и вложен внутрь книги.

 

Цена: 430 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 14:48

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

Автор: Irina от 26-08-2017, 14:47

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

2010г
344с
Это первый том переработанного седьмого издания известного атласа анатомии человека. Весь первый том посвящен костям человека, их соединениям, а также мышцам. В атласе анатомии человека подробно рассмотрены сложные мышечные комплексы в разрезе взаимодействия мышц и костных образований. Кроме рентгеновских снимков в данном издании широко представлены иллюстрации препаратов, приготовленных специально для данного атласа. Терминология приведена в соответствие с международной. Данный атлас пригодится в первую очередь студентам медицинских высших учебных заведений, а также может быть полезен медицинским работникам широкого профиля.

 

Цена: 2600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 14:47

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

Автор: Irina от 26-08-2017, 14:46

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

2010г
248с
Во втором томе рассматриваются учение о внутренностях пищеварительной, дыхательной, мочевой и половых системах, а также эндокринные железы. Приводятся сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией (М. Медицина, 2003).Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля.

 

Цена: 2200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 14:46