MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Фаллер Дж.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:23

Фаллер Дж.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки

Фаллер Дж.М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки


2012г
256с
Предлагаемая вниманию читателей книга американских специалистов посвящена изложению основ молекулярной биологии клетки. Особое внимание уделено строению клеточных мембран, внутриклеточных органелл, цитоскелета и митохондрий. Подробно рассматриваются процессы клеточного деления на молекулярном уровне и процессы межклеточного взаимодействия, механизмы межклеточной и внутриклеточной передачи сигналов. Достоинством книги является увязывание этих сведений с механизмами развития разнообразных врожденных, наследственных и приобретенных заболеваний и с современными методами их лечения.
Книга предназначена для студентов медицинских институтов, аспирантов, научных работников и врачей-клиницистов разных специальностей.

 

Цена: 220 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:15

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.


2010р
488с
У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Догляд за хворими (практика)" для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми.
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.
Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими.
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.
У першому розділі розглянуто питання загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, надано структурно-функціональну характеристику терапевтичного стаціонару та обов'язки його працівників, особливості санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, перелік медичної документації.
На сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших реанімаційних заходів. Окремо викладено питання щодо застосування основних видів лікарських засобів та найпростіших методів фізичної терапії, догляд за хворими під час проведення фізіотерапевтичних процедур.
Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення: операційній, перев'язувальній; антисептики, стерилізації перев'язувального матеріалу, операційної білизни. Особлива увага приділяється підготовці хворих до операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові бинтові пов'язки на окремі частини тіла.
У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей раннього віку.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:14

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи


2002р
544с
Підручник складається з чотирьох розділів, зміст яких повністю відповідає програмі дисципліни. У першому розділі "Вступ до предмета "Основи сестринської справи" викладено історію сестринської справи, обгрунтовані поняття стандартів сестринського догляду, мистецтва спілкування і сестринської педагогіки, які є новими у підготовці медичних сестер.
У другому розділі подано основи маніпуляційної техніки і значну увагу приділено дотриманню принципів інфекційної безпеки пацієнта та професійної безпеки медичних працівників.
Третій розділ "Основи санології" висвітлює основні принципи здорового способу життя і можливості втручання медичної сестри для зміцнення здоров'я пацієнта.
Заключний розділ підручника містить інформацію про методи організації і виконання системного догляду за пацієнтом — сестринський процес; дає чіткі орієнтири для здійснення медичними сестрами своїх професійних обов'язків, відповідно, до світових стандартів. У додатках: законодавчі акти медичного права України, галузевий стандарт, витяги з наказів, що забезпечують інфекційну безпеку.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:03

Учебное пособие

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н.  Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение


2008г
384с
Издание рассчитано в первую очередь на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов и зуботехнических отделений медицинских колледжей, однако оно будет полезным для врачей-стоматологов и зубных техников.
В книге детально обобщены свойства, структура, методы обработки и использования современных стоматологических материалов, предназначенных для зубного протезирования, ортодонтии, челюстно-лицевой ортопедии и травматологии, а также терапевтической стоматологии. Особое внимание уделяется клиническим материалам: оттискным массам, стоматологическим цементам, композиционным полимерам (компомерам или керомерам). Детально описаны металлы, их сплавы, полимеры различных типов. Расширены главы, посвященные свойствам и применению разнообразных видов полимеров, керамики. Подробно изложены вспомогательные материалы, имеется раздел о взаимодействии основных стоматологических материалов с организмом человека, т.е. клинического материаловедения. Книга содержит большое количество справочных таблиц.

 

Цена: 115 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 14:03

Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:56

Учебник
2-е издание

Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.


2008г
704с
Книга рекомендована Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию ВУЗов России в качестве учебника для студентов медицинских вузов и медицинских факультетов университетов, а также врачей всех специальностей.
Учебник написан коллективом кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова в соответствии с официально утвержденными программами преподавания микробиологии (бактериологии, вирусологии, микологии, протозоологии) и иммунологии на всех факультетах медицинских вузов.
В учебнике учтены новые данные по классификации микробов (Bergey's Manual of Systematic Bacteriology 2nd Edition, 2001), решения 7-го Международного Конгресса по таксономии вирусов о вступлении в силу новой классификации вирусов с 1 января 2002 г., а также перечень микробов и диагностических исследований, соответствующий приказу МЗ РФ за № 64 от 21.02.00 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований». Учебник состоит из 20 глав, в которых последовательно разбираются вопросы общей и частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. Включены главы по противомикробным препаратам, особенностям иммунитета при различных состояниях организма, клинической микробиологии. Во 2-е издание учебника внесены новые данные по микробиологии и иммунологии, расширен список сокращений и устранены редакционные недостатки, обнаруженные в 1-м издании. Классификация микробов дана на состояние последних международных официальных документации. Книга также будет полезна клиницистам в качестве современного справочника по микроорганизмам и вызываемым ими заболеваниям.

 

Цена: 800 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:56

Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Нервные болезни

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:22

Учебное пособие

Скоромец А.А., Скоромец А.П., Скоромец Т.А. Нервные болезни


2012г
552с
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов и начинающих неврологов, оно также может быть полезным для семейных врачей (участковых терапевтов).
В книге в соответствии с программой преподавания клинической неврологии в медицинском вузе изложены анатомо-физиологические основы клинической неврологии и методики исследования отдельных функций нервной системы, выявления симптомов и синдромов поражения нервной системы, определения места расположения патологического очага в пределах нервной системы (топическая диагностика). Приведены методики дополнительного исследования неврологических больных. Отдельные главы посвящены наиболее часто встречающимся нозологическим формам поражений нервной системы: сосудистые заболевания головного и спинного мозга, инфекционные, интоксикационные, опухолевые, травматические, дегенеративные наследуемые болезни нервной системы и мышц, пароксизмальные расстройства сознания (эпилепсия, обмороки), неврозы и др.

 

Цена: 470 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:22

Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:17

Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми
Учебник

Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми

Капитан Т.В.
624 с.
2009 г.
Содержание и фрагмент книги
Учебник составленв соответствии "Программы пропедевтической, факультетской и госпитальной педиатрии для студентов высших медицинских учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации". Предназначен студентам II-III курсов высших учебных заведений для подготовки к практическим занятиям по курсу пропедевтики детских болезней с уходом за детьми.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:17

Львов Д.К. Медицинская вирусология.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:10

Руководство

Львов Д.К. Медицинская вирусология.


2008г
656с
Руководство включает разделы по общей и частной вирусологии. Отдельное внимание уделено вирусологическим методам (классическим и молекулярно-генетическим). Описано более 120 нозологических форм вирусных инфекций. Для студентов высших учебных заведений медицинского и биологического профиля в качестве учебного пособия, аспирантов для подготовки к сдаче экзамена по вирусологии и молекулярной биологии в объеме кандидатского минимума, практических и научных работников — вирусологов, микробиологов, эпидемиологов, инфекционистов, терапевтов, дерматологов, врачей зарубежных представительств в качестве повседневного справочного материала.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:10

Лабинская А.С., Волина Е.Г. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Книга 1

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:08

Руководство

Лабинская А.С., Волина Е.Г. Руководство по медицинской микробиологии. Общая и санитарная микробиология. Книга 1


2008г
1080с
"Руководство по медицинской микробиологии", написанное коллективом известных ученых и практических врачей, издается в трех книгах.
Книга предназначена для микробиологов, врачей-лаборантов, преподавателей, учащихся в системе постдипломного образования, студентов ВУЗов.
В книге 1 представлены материалы по общей и санитарной микробиологии, изложены основы теоретической и прикладной иммунологии. Описаны общие требования к организации и проведению работ с патогенными микроорганизмами, устройству и оснащению микробиологической клинической лаборатории, используемым методам дезинфекции и стерилизации. Приведены принципы таксономии и классификации микроорганизмов. Подробно изложены сведения о морфологии и ультраструктуре прокариотов, методах их микроскопического исследования, об основах энергетического обмена и процессах биосинтеза. Описаны методы их культивирования на питательных средах различного состава, тесты идентификации и дифференциации в классических и экспресс-вариантах. Включены материалы по использованию антимикробных препаратов, о методах определения антибиотикочувствительности, основах генетики бактерий и методах молекулярно-генетических исследований в диагностике инфекционных болезней, подробно изложена схема постановки ПЦР. Описаны строение и свойства бактериофагов, их использование в практике. Перечислены основные свойства патогенных бактерий и способы воспроизводства экспериментальной инфекции на моделях лабораторных животных.
Несколько глав посвящено описанию основ иммунологии, определению параметров иммунного статуса организма человека, методов иммунодиагностики и вакцинопрофилактики инфекционных болезней.
Подробно изложены основные задачи, методы санитарно-микробиологических исследований объектов внешней среды и оценка их показателей. Приведены рецептуры красок, индикаторов, буферных растворов и питательных сред для выделения, культивирования, идентификации бактерий и санитарно-микробиологических исследований.

 

Цена: 330 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:08

Лабинская А. С., Костюкова Н. Н., Иванова С. М. Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этнологическая диагностика инфекций. Книга 2

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:08

Лабинская А. С., Костюкова Н. Н., Иванова С. М. Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этнологическая диагностика инфекций. Книга 2

Лабинская А. С., Костюкова Н. Н., Иванова С. М. Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этнологическая диагностика инфекций. Книга 2


2010г
1152с
"Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций" (Книга 2 "Руководства по медицинской микробиологии") составлена и написана ведущими специалистами (микробиологами, инфекционистами и эпидемиологами) России.
Текст книги содержит общую и специальные части.
В общей части рассматриваются современные данные о формах адаптации бактерий к условиям внешней среды, в том числе в свете малоизученной проблемы социального поведения этих микроорганизмов.
Специальная часть состоит из трех разделов: грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также раздел, посвященный диагностическим методам. В этой части дано описание биологических свойств бактерий, вызывающих инфекционные заболевания человека определенных нозоформ и встречающихся во всех странах мира.
Особое внимание при описании микроорганизмов уделено их антигенам, факторам патогенности и их генетическому контролю. Подробно описаны современные методы микробиологической диагностики, от классических культуральных до ускоренных, включая генодиагностику.
В сжатом виде изложены патогенез и клиническая картина вызываемых заболеваний. Кратко представлены источники и резервуары возбудителей, пути их распространения и способы заражения.
Каждую главу завершает краткое описание методов современной антибактериальной терапии и профилактики инфекций, вызванных соответствующими микроорганизмами. В последнем разделе даны прописи реактивов и питательных сред, используемых в настоящее время при микробиологической диагностике бактериальных инфекций, с обязательным включением методов, регламентированных соответствующими директивными документами Роспотребнадзора и МЗ и СР РФ.
Книга предназначена для врачей-микробиологов, преподавателей ВУЗов и системы последипломного профессионального образования врачей в качестве учебного пособия.

 

Цена: 500 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас