MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Гречаніна О.Я.,Медична генетика

Автор: Irina от 6-04-2018, 13:34

Підручник

 Гречаніна О.Я.,Медична генетика

2007год
536стор
У підручнику викладено сучасні уявлення про спадкові хвороби людини. Описано біохімічні, молекулярні, цитогенетичні та ультразвукові методи діагностики, профілактики і лікування природженої та спадкової генетичної патології. Широко подана її клінічна картина. Детально описано метаболічні хвороби, у тому числі і мітохондріальні.
Особливу увагу приділено пренатальній діагностиці природженої та спадкової патології.
Авторами описані власні спостереження хворих з різною генетичною патологією.
Підручник добре ілюстрований.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 120грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини

Автор: Irina от 6-04-2018, 13:30

Підруч. для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред.

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини


2009р
248стор
Автори підручника: П.І. Сидоренко - директор Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України; Г.О. Бондаренко - викладач-методист Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, заслужений працівник освіти України; С.О. Куц - викладач вищої категорії Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.
У підручнику коротко викладено історію розвитку анатомії та фізіології. Особливу увагу приділено методам дослідження в анатомії та фізіології, розглянуто відомості про будову організму людини з урахуванням результатів досліджень останніх років.
Матеріал викладено відповідно до нової навчальної програми зі спеціальностей "Лікувальна справа", "Акушерська справа" та "Лабораторна діагностика". Анатомічні терміни приведено у відповідність до Міжнародної анатомічної номенклатури.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Зміст :
Вступ
Історія розвитку анатомії та фізіології
Методи дослідження в анатомії і фізіології
Розділ 1. Будова клітини і тканин
Розділ 2. Вчення про кістки та їх з'єднання
Розділ 3. М'язова система
Розділ 4. Травна система
Розділ 5. Дихальна система
Розділ 6. Обмін речовин та енергії. Вітаміни
Розділ 7. Сечова система
Розділ 8. Статева система
Розділ 9. Кров і серцево-судинна система
Розділ 10. Ендокринні залози
Розділ 11. Будова та функції нервової системи
Розділ 12. Органи чуття
Література

 

Цена: 150 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:53

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)
Учебник

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)


324с

Содержание и фрагмент книги "Основы семиотики заболеваний внутренних органов"

Для студентов медицинских вузов.
Книга посвящена механизмам возникновения симптомов и синдромов заболеваний систем органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеотделения и системы крови. Особое внимание уделено технике выполнения той или иной врачебной манипуляции, клинической трактовке получаемых результатов, а также наглядному их представлению с помощью многочисленных оригинальных иллюстраций, таблиц, схем, облегчающих овладение практическими навыками непосредственного обследования больного, понимание механизмов возникновения симптомов болезней.
8-е издание.

Прилагаемый к изданию диск (DVD-ROM) упакован в специальный целлофановый конверт и вложен внутрь книги.

 

Цена: 430 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:53

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:52

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

2016 год
344с
Это первый том переработанного седьмого издания известного атласа анатомии человека. Весь первый том посвящен костям человека, их соединениям, а также мышцам. В атласе анатомии человека подробно рассмотрены сложные мышечные комплексы в разрезе взаимодействия мышц и костных образований. Кроме рентгеновских снимков в данном издании широко представлены иллюстрации препаратов, приготовленных специально для данного атласа. Терминология приведена в соответствие с международной. Данный атлас пригодится в первую очередь студентам медицинских высших учебных заведений, а также может быть полезен медицинским работникам широкого профиля.

 

Цена: 2600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:52

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:50

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

2016 год
248с
Во втором томе рассматриваются учение о внутренностях пищеварительной, дыхательной, мочевой и половых системах, а также эндокринные железы. Приводятся сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией (М. Медицина, 2003).Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля.

 

Цена: 2200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:50

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах ,Том 3-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:49

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 3-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах ,Том 3-й.

2016 год
216с
В третьем томе рассматриваются учение о сердечно-сосудистой системе и лимфоидные органы. Подробно представлены строение сердца, сосуды малого и большого круга кровообращения, лимфатические узлы и сосуды и селезенка; приводятся сведения о их развитии и возрастных особенностях. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией (М, Медицина, 2003). Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля.

 

Цена: 2000 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:49

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах , Том 4-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:48

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 4-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах , Том 4-й.
2016 год
312с
В четвертом томе рассматривается учение о нервной системе и органах чувств.
В отличие от предыдущего издания (Медицина, 1992, 1996) все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией, утвержденной на XV Международном анатомическом конгрессе в Риме (Италия) в 1999 г., и Русской анатомической номенклатурой, утвержденной на IV Всероссийском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов в Ижевске в 1999 г. Для врачей разных специальностей, студентов и преподавателей медицинских вузов. Рекомендовано учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.

 

Цена: 2400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:48

Харкевич Д.А. Фармакология. 11-е изд.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:13

Учебник для ВУЗов

Харкевич Д.А. Фармакология. 11-е изд.

760с
Содержание и фрагмент книги "Фармакология"
Одиннадцатое издание учебника существенно переработано и дополнено многими новыми данными. Учебник включает разделы о лечении и профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и противовирусных препаратах, о противобластомных средствах из группы моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной терапии и многие другие.
Обсуждаются современные представления о принципах фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм действия веществ рассматривается на основе последних достижений фундаментальной фармакологии. Предназначен студентам медицинских вузов.

 

Цена: 1050 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:13

Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник. В 2 томах. Том1 + том2. 5-е издание

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:11

Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник. В 2 томах. Том1 + том2. 5-е издание


Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник. В 2 томах. Том1 + том2. 5-е издание
Литвицкий П.Ф. Патофизиология: учебник. В 2 томах. Том1 + том2. 5-е издание


2016 год
624с+792с
Учебник подготовлен с учетом требований ФГОС и современных программ по патофизиологии и клинической патофизиологии для медицинских вузов. В учебнике изложены материалы, характеризующие предмет, цели и методы патофизиологии; основные понятия нозологии, общей этиологии и патогенеза; современные представления о типовых патологических процессах, типовых формах патологии органов и физиологических систем, о наиболее распространенных клинических синдромах и болезнях, принципах их диагностики, лечения и профилактики. Материалы учебника необходимы и достаточны для формирования основ компетентного врачебного мышления, умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи.

Фрагмент книги
Фрагмент книги 1

 

Цена: 850 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики

Автор: Irina от 31-03-2018, 11:48

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики

Вялов С.С. Алгоритмы диагностики


2012г
128с
Фрагмент книги. Посмотреть
Книга представляет собой краткое руководство по ключевым вопросам диагностики заболеваний внутренних органов. Все разделы представлены в виде наглядного материала – кратких структурных логических схем (алгоритмов). Содержание книги подчинено единой схеме, что значительно облегчает возможности оперативной работы с книгой и быстрый поиск симптома или синдрома.
Для врачей всех специальностей, факультетов повышения квалификации и студентов медицинских вузов.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас