MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Сапін М.Р., Нікітюк Д. Б., Шведов Е.В. Кишеньковий атлас анатомії людини.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:51

Сапін М.Р., Нікітюк Д. Б., Шведов Е.В. Кишеньковий атлас анатомії людини.

Сапін М.Р., Нікітюк Д. Б., Шведов Е.В. Кишеньковий атлас анатомії людини.


2008р
736с
Атлас містить біля 400 малюнків з усіх розділів анатомії з підписами українською, латинською та англійською мовами та буде корисним додатком до підручника з анатомії. Видання розраховане на студентів медичних та біологічних вузів, медичних працівників та всіх хто має бажання докладно вивчити будову людського тіла, окремих органів та їх розташування в організмі.

 

Цена: 270 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Савельева Г.М. Акушерство

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:38

Учебник

Савельева Г.М. Акушерство


2000г
816с
Данный учебник является результатом работы коллектива авторов - ведущих специалистов в области акушерства. В учебнике подробно изложены сведения классического акушерства о физиологическом и осложненном течении беременности и родов, акушерских операциях. Представлены новейшие данные о патогенезе, терапии и профилактике наиболее часто встречающихся осложнений беременности. Рассмотрены вопросы перинатальной медицины, пути снижения перинатальной заболеваемости и смертности. Описаны современные дополнительные методы исследования, позволяющие получить объективную информацию о состоянии организма матери и плода. Нашли отражение различные аспекты планирования семьи, включающие современные методы контрацепции, и вопросы организации акушерско-гинекологической помощи.

 

Цена: 210 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:35

Учебник

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.


2005г
696с
Для студентов медицинских вузов.
В шестом издании учебника (пятое вышло в 2001 г.) представлены «Общая» и «Специальная» части. В «Общей части» изложены основные сведения об инфекционных болезнях, движущих силах инфекционного процесса, современных методах диагностики, терапии и профилактики. В «Специальную часть» вошли материалы о наиболее распространенных инфекционных болезнях и включены главы о так называемых новых болезнях — тяжелом остром респираторном синдроме, «птичьем гриппе», прионовых болезнях и др.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Sobotta. Атлас анатомії людини. 2тт.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:35

Sobotta. Атлас анатомії людини. 2тт.

Sobotta. Атлас анатомії людини. 2тт.


У першому томі українського авторизованого перекладу 22-го німецького видання «Атласу анатомії людини» Йоганнеса Соботти подані сучасні дані про загальну анатомію людини, детально описана будова органів та утворів голови, шиї та верхньої кінцівки. Поруч із анатомічними ілюстраціями подані зображення, які одержані за допомогою високотехнологічних методів прижиттєвого дослідження (рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання матеріалу та клінічну спрямованість атласу. Всі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі — українському стандарту (Київ, 2001).
Атлас призначений для студентів і викладачів вищих медичних нав чальних закладів IV рівня акредитації, лікарів, наукових співробітників та широкого кола зацікавлених читачів.

Sobotta. Атлас анатомії людини. 2тт.


У другому томі українського авторизованого перекладу 22-го німецького видання «Атласу анатомії людини» Йоганнеса Соботти подані сучасні дані та детально описана будова тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки. Поруч із анатомічними ілюстраціями подані зображення, які одержані за допомогою високотехнологічних методів прижиттєвого дослідження (рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання матеріалу та клінічну спрямованість атласу. Всі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі — українському стандарту (Київ, 2001).
Атлас призначений для студентів і викладачів вищих медичних нав чальних зак ладів IV рівня акредитації, лікарів, наукових співробітників та широкого кола зацікавлених читачів.
Sobotta. Атлас анатомії людини. 2тт.


Новий навчальний принцип: точний, зрозумілий, клінічний, для будь-якого типу навчання.
Повна макроскопічна анатомія.
Атлас Соботти у двох томах подає повністю всю макроскопічну анатомію в усіх деталях; має 2000 зображень, виконаних з неперевершеною якістю; 22-е видання, крім того, вміщує більш 200 нових зображень.
Простий у використанні.
Відповідно до напрямів анатомічних розтинів атлас розділений за ділянками тіла, що узгодженно з темами практичних занять. Прості вступні схеми та загальні оглядові зображення крок за кроком допоможуть Вам зрозуміти більш складні зображення та їх поєднання.
Підготовка до клінічної практики з самого початку.
Для полегшення використання знання анатомії у клінічній практиці новий атлас Соботти має ще більше клінічних зображень, включаючи такі, що були одержані за допомогою новітньої техніки обстежень ( рентгенографія, МРТ, КТ тощо), ендоскопічну візуалізацію, кольорові фотографії внутрішніх органів, що були зроблені під час операції, фотографії пацієнтів із поширеними захворюваннями і на додаток – атлас опрацьований так, щоб бути придатним для будь-якого типу навчання.
Дуже зручний.
Перехресні посилання на інщі відповідні зображення в атласі.
Чудове орієнтування.
Нова система навігації.

 

Цена: 2800 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Стасишин О.С. Внутрішня медицина.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:34

Підручник

Середюк Н.М., Вакалюк І.П., Стасишин О.С. Внутрішня медицина.


2006р
688стор
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IIІ—ІV рівнів акредитації
Підручник підготовлено вченими Івано-Франківського державного медичного університету та викладачами вищої категорії Івано-Франківського державного базового медичного коледжу.
У підручнику викладено відомості про найважливіші захворювання внутрішніх органів, вивчення яких передбачено Програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів IIІ—ІV рівнів акредитації.
Висвітлення питань діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів грунтується на основних положеннях фундаментальних наук — анатомії, патоморфології, патологічної фізіології, біохімії. У підручнику поєднані традиційні ідеї підготовки фахівців-медиків з новітніми вимогами Болонського процесу, зумовленими також потребами загальної медичної практики, сімейної медицини, впровадженням нових організаційних форм надання медичної допомоги (стаціонари вдома, денні стаціонари в поліклініках та амбулаторіях, сільські лікарні, фельдшерсько-акушерські пункти тощо).

 

Цена: 220 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:34

Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Английский язык для медицинских вузов

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:17

Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Английский язык для медицинских вузов

Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Английский язык для медицинских вузов


2012г
336с
Фрагмент книги. Посмотреть.

Учебник содержит семь тематических циклов, охватывающих программу 1-2 курсов медицинских вузов. Он является основой учебного комплекса, в который входят также "Лабораторные работы по английскому языку для медицинских вузов" и "Лексический минимум по английскому языку для медицинских вузов". В конце учебника приведены ключи к упражнениям, дающие студентам возможность контролировать самостоятельную работу над материалом, справочник по правилам чтения и словообразования, грамматический справочник и англо-русский словарь. В настоящее издание внесены исправления и уточнения редакторского характера. Вся транскрипция исправлена с учетом современного написания. Книга может быть с успехом использована не только студентами-медиками, но и всеми, кто самостоятельно изучает английский язык для работы с иностранной литературой по медицине.

 

Цена: 190 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:10

Учебник

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса


2008г
416с
Учебник соответствует программе Министерства здравоохранения Российской Федерации по ортопедической стоматологии, содержит вопросы пропедевтики и основы частного курса специальности и предназначен для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и клинических ординаторов.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:10

Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами.

Автор: Irina от 30-08-2017, 16:38

Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами.

Нечай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами.


2003р
640стор
25000 слів 5-те видання
Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами - є багатомовним словником, у якому в реєстр поставлена російська назва, оскільки він покликаний допомогти зросійщеному українському лікареві опанувати українську медичну термінологію та іншу лексику, необхідну для ведення документацію та спілкування з україномовними пацієнтами державною мовою України. В круглих дужках подається слово - джерело ( найчастіше - першоджерело: латинське, грецьке, арабське, французьке, німецьке чи англійське), по можливості, э його значенням. В перекладній українській частині словника подаються всі українські відповідники російській назві. В окремих випадках дається визначення позначувального поняття. Після української частини подаються знечужиненні, найчастіше делатинізовані, медичні терміни (лікарські назви) з інших мов - у першу чергу з російської, польської, чеської, німецької, англійської тощо. Якщо у цих мовах використовуються також латинський термін, то це позначається комою після крапки (.,) перед відповідною власномовною назвою.

 

Цена: 100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гречанина Е.Я. Медицинская генетика,укр.

Автор: Irina от 30-08-2017, 16:15

Гречанина Е.Я. Медицинская генетика.

Гречанина Е.Я. Медицинская генетика,укр.


2010г
522с
В учебнике изложены современные представления о наследственных болезнях человека. Описаны биохимические, молекулярные, цитогенетические и ультразвуковые методы диагностики, профилактики и лечения врожденной и наследственной генетической патологии. Широко представлена ее клиническая картина. Детально описаны метаболические болезни, в том числе и митохондриальные. Особое внимание уделено пренатальной диагностике врожденной и наследственной патологии.
Авторами описаны собственные наблюдения больных с разной генетической патологией.
Учебник хорошо иллюстрирован.
Для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений III—IV уровней аккредитации.

 

Цена: 120 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. Гинекология: учебник. 3-е издание

Автор: Irina от 30-08-2017, 16:11

Учебник

Савельева Г.М., Бреусенко В.Г. Гинекология: учебник. 3-е издание


2008г
432с
Учебник предназначен студентам медицинских ВУЗов, ординаторам и аспирантам, создан сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ГОУ ВПО РГМУ Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию согласно учебной программе и содержит современные сведения по диагностике и врачебной тактике при основных заболеваниях женских половых органов как у взрослых, так и у детей. Представлено описание применяемых в настоящее время дополнительных методов исследования, которые позволяют пересмотреть некоторые положения гинекологии. Большое внимание уделено ультразвуковой диагностике с использованием допплерометрии кровотока в яичниках, матке , а также гидросонографии. Показана значимость эндоскопии (гистеро - и лапароскопии) в гинекологической практике. Иллюстрирован оригинальными фотографиями данных УЗИ и эндоскопии.

 

Цена: 280 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 30-08-2017, 16:11