MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Гостищев В.К., Общая хирургия

Автор: Irina от 2-02-2019, 13:24

Гостищев В.К., Общая хирургия

 

Цена: 950 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 2-02-2019, 13:24

Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.

Автор: Irina от 2-02-2019, 13:15

Учебник
2-е издание

Воробьев А.А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология.


 

Цена: 800 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 2-02-2019, 13:15

Роуз А.Г. Атлас патологии.

Автор: Irina от 2-02-2019, 12:57

Роуз А.Г. Атлас патологии.

Роуз А.Г. Атлас патологии.


 

Цена: 900 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 2-02-2019, 12:57

Філімонов В.І. Фізіологія людини.

Автор: Irina от 2-02-2019, 12:20

Філімонов В.І. Фізіологія людини.

Філімонов В.І. Фізіологія людини.


 

Цена: 160 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Уэст Дж. Б. Патофизиология органов дыхания

Автор: Irina от 2-02-2019, 12:09

Патофизиология

Уэст Дж. Б. Патофизиология органов дыхания


 

Цена: 160 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 2-02-2019, 12:09

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Автор: Irina от 25-07-2018, 13:01

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

Смольська Л.Ю., Кісельова О.Г., Латинська мова і основи медичної термінології.

2008г
360с
Підручник складено з урахуванням вимог Болонської кредитно-модульної системи.
Мета його - навчити студента не лише основ латинської граматики, а й медичної термінології (анатомо-гістологічної, фармацевтичної та клінічної). У підручнику враховано зміни, внесені в останні видання міжнародних анатомічної і гістологічної, а також хімічної номенклатур. Розширено і поглиблено виклад тем клінічної та фармацевтичної термінології. Уміщено цікавий інформативно-пізнавальний матеріал з різних галузей стародавньої медицини.
З розвитком медицини як окремої науки, з остаточним виокремленням медичної термінології послабилися її зв'язки з іншими науками, тому латинська мова - важливий засіб розширення кругозору майбутнього лікаря. У підручнику наведено латинські крилаті вислови, засвоєння яких не лише сприятиме вивченню латинської мови, а й допомагатиме наблизитися до розуміння неповторного та мудрого світу античності. Наприкінці подано таблиці латино-грецьких суфіксів і префіксів, а також кінцевих терміноелементів, латино-український і україно-латинський словники, які відображають лексику, використану у вправах.
Для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:56

Філімонов В.І., Фізіологія людини.

Філімонов В.І., Фізіологія людини.


2010р
776с
Пропонований підручник є фундаментальним посібником з фізіології людини. Його підготовано відповідно до програми з нормальної фізіології для вищих медичних навчальних закладів України, а також з урахуванням вимог Болонської конвенції із реформування системи освіти. Під час викладення матеріалу застосовано функціональний принцип, тоді як раніше практикували морфофукціональний підхід. Це дає змогу сформувати більш точне уявлення про взаємозв'язок функцій окремих органів, які становлять функціональні системи організму. Підручник містить розділи для позааудиторного вивчення, а також тести для самоконтролю знань студентів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, а також для студентів інших вищих навчальних закладів, де вивчають фізіологію людини. Крім того, підручник може бути корисний для лікарів усіх спеціальностей.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Автор: Irina от 25-07-2018, 12:53

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.

Ковальова О.М., Лісовий В.М., Шевченко С.І., Фролова Т.В. Догляд за хворими: Практика.


488с
У підручнику на сучасному науково-методичному рівні розглянуто основні питання особливостей догляду за хворими, його роль та організація у лікувальному процесі в умовах стаціонару.
Матеріал викладено відповідно до навчальної програми дисципліни "Догляд за хворими (практика)" для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, затвердженій ЦМК МОЗ України (2008). Підручник складається з трьох розділів згідно з трьома змістовими модулями навчальної програми.
Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю.
Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими.
Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.
У першому розділі розглянуто питання загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю, надано структурно-функціональну характеристику терапевтичного стаціонару та обов'язки його працівників, особливості санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів, перелік медичної документації.
На сучасному методологічному рівні викладено принципи догляду за хворими з різною патологією та різного віку, за хворими з підвищеною температурою тіла. Розглянуто питання і алгоритм надання першої допомоги при невідкладних станах, запропоновано методику й техніку виконання найпростіших реанімаційних заходів. Окремо викладено питання щодо застосування основних видів лікарських засобів та найпростіших методів фізичної терапії, догляд за хворими під час проведення фізіотерапевтичних процедур.
Другий розділ присвячено догляду за хірургічними хворими, гігієні та роботі середнього медичного персоналу в умовах хірургічного відділення: операційній, перев'язувальній; антисептики, стерилізації перев'язувального матеріалу, операційної білизни. Особлива увага приділяється підготовці хворих до операцій та догляду в післяопераційний період. Окремо розглянуто питання десмургії, описано типові бинтові пов'язки на окремі частини тіла.
У третьому розділі вміщено матеріал із догляду за хворими дітьми в лікувально-діагностичному процесі. Розглянуто особливості гігієни новонароджених та дітей 1-го року життя, догляду за ними; догляду за дітьми з гарячкою; особливості уведення лікарських засобів; організацію харчування здорових дітей раннього віку.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

М. Сапин Нормальная анатомия человека. Учебник в 2 книгах

Автор: Manager от 25-07-2018, 11:20

М. Сапин  Нормальная анатомия человека. Учебник в 2 книгах В первой книге данного учебного пособия рассматривается нормальная анатомия клетки, тканей, опорно-двигательного и мышечного аппаратов, а также внутренних органов.
Описание каждой системы завершается анатомической номенклатурой.
Во второй книге данного учебного пособия представлена функциональная систематическая анатомия человека, а именно: мочеполовой аппарат, органы кроветворения и имунной (лимфоидной) системы, лимфатическая система, эндокринные железы (железы внутренней секреции), нервная система (неврология), органы чувств.
Описание каждой системы завершается анатомической номенклатурой.
Для студентов медицинских вузов, а также студентов, обучающихся по направлениям и специальностям в области биологии, педагогики, психологии, антропологии, экологии, физической культуры и спорта. Учебник будет полезен для преподавателей вузов, аспирантов, научных работников, учителей биологии школ, лицеев, гимназий и колледжей.

 

Цена: 900 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас