MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Автор: Irina от 29-08-2017, 12:13

Підручник

Касевич Н.М. Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

2017 г.
424стор
У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок.Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів, загальному догляду за хворими і медичній маніпуляційній техніці.Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і профілактики захворювань.Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для фельдшерів і акушерок.
Зміст:
І. ПЕРЕДМОВА
ІІ. ВСТУП
ІІІ. САНІТАРНО?ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ
ЛІКУВАЛЬНО?ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДIВ.
ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СТЕРИЛІЗАЦІЯ
IV. ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО?ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ.
ЛІКУВАЛЬНО?ОХОРОННИЙ РЕЖИМ МЕДИЧНИХ
ЗАКЛАДIВ
V. ОСОБИСТА ГIГIЄНА ХВОРОГО
VІ. ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
VII. НАЙПРОСТІШІ МЕТОДИ ФІЗІОТЕРАПІЇ.
ГІРУДОТЕРАПІЯ. ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ
VIII. ВИПИСУВАННЯ, ЗБЕРIГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ
ЛIКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТIВ
ІХ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАЦIЄНТАМИ I ДОГЛЯД
ЗА НИМИ
Х. ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ПІД ЧАС БЛЮВАННЯ І ПОРУШЕНЬ
ФІЗІОЛОГІЧНИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
ХІ. ЛАБОРАТОРНI ТА IНСТРУМЕНТАЛЬНI МЕТОДИ
ДОСЛIДЖЕННЯ. УЧАСТЬ ФЕЛЬДШЕРА,
АКУШЕРКИ В НИХ
ХІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦІЙ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ І ДОГЛЯД ЗА НИМИ
ХІІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦIЙ СЕРЦЕВО?СУДИННОЇ СИСТЕМИ I ДОГЛЯД
ЗА НИМИ
XIV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦIЙ ОРГАНIВ ТРАВЛЕННЯ I ДОГЛЯД ЗА НИМИ
XV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ПОРУШЕННЯМИ
ФУНКЦIЙ НИРОК ТА СЕЧОВИХ ШЛЯХIВ I ДОГЛЯД
ЗА НИМИ
XVІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ КРОВI
ТА КРОВОТВОРНИХ ОРГАНIВ
I ДОГЛЯД ЗА НИМИ
XVІІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМИ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ
ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ I ДОГЛЯД ЗА НИМИ
XVІІІ. ДОГЛЯД ЗА ТЯЖКОХВОРИМИ I ХВОРИМИ,
ЯКI ВМИРАЮТЬ. РЕАНIМАЦIЙНI ЗАХОДИ
ХІХ. ОСНОВИ САНОЛОГIЇ. ЗДОРОВ'Я, ЧИННИКИ РИЗИКУ
ХХ. ЗАГАРТОВУВАННЯ ОРГАНIЗМУ
ХХІ. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
I ПРОФIЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ
ХХІІ. РАЦIОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
ХХІІІ. ПСИХIЧНА САМОРЕГУЛЯЦIЯ
ХХІV. СIМ'Я I ЗДОРОВ'Я
ХХV. АКТИВНЕ ДОВГОЛIТТЯ
ХХVІ. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПIДСУМКОВОГО РIВНЯ ЗНАНЬ

 

Цена: 180 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:14

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи

Пасєчко Н.В., Лемке М.О., Мазур П.Є. Основи сестринської справи


2002р
544с
Підручник складається з чотирьох розділів, зміст яких повністю відповідає програмі дисципліни. У першому розділі "Вступ до предмета "Основи сестринської справи" викладено історію сестринської справи, обгрунтовані поняття стандартів сестринського догляду, мистецтва спілкування і сестринської педагогіки, які є новими у підготовці медичних сестер.
У другому розділі подано основи маніпуляційної техніки і значну увагу приділено дотриманню принципів інфекційної безпеки пацієнта та професійної безпеки медичних працівників.
Третій розділ "Основи санології" висвітлює основні принципи здорового способу життя і можливості втручання медичної сестри для зміцнення здоров'я пацієнта.
Заключний розділ підручника містить інформацію про методи організації і виконання системного догляду за пацієнтом — сестринський процес; дає чіткі орієнтири для здійснення медичними сестрами своїх професійних обов'язків, відповідно, до світових стандартів. У додатках: законодавчі акти медичного права України, галузевий стандарт, витяги з наказів, що забезпечують інфекційну безпеку.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Касевич Н.М., Сестринська справа

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:55

Підручник

Касевич Н.М., Сестринська справа


2011р
816стор
У підручнику розглянуті правові та етико-деонтологічні аспекти діяльності медичної сестри. Висвітлені основи анатомії, фізіології, патанатомії і фармакотерапії. Подані алгоритми практичних навичок із усіх клінічних дисциплін. Описані методи надання допомоги пацієнтам з невідкладними станами. Проаналізовані особливості спостереження за пацієнтами різного профілю і догляду за ними.
Підручник містить Етичний кодекс медичної сестри України.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації.

 

Цена: 150грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас