MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:18

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.

Фліс П.С.,  Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.


2010г
296с
У підручнику висвітлено питання історії винайдення стоматологічного фарфору, детально викладено технологію виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.Описано обладнання, інструментарій та матеріали, які застосовують під час їх виготовлення. Особливу увагу приділено сучасним методам моделювання зубів керамічними і композитними матеріалами.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІIІ рівнів акредитації та зубних техніків

 

Цена: 90 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.

Автор: Irina от 31-08-2017, 10:45

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.


2007р
304с
У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів то слизової оболонки ротової порожнині, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів. Окремо викладено клініку та лікування некаріщзних уражень твердих тканин зубів.
у контексті Болонського процесу внесено тести і відповіді до них для самостійного контролю.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Доскин В.А., Макарова З.С. Дифференциальная диагностика детских болезней.

Автор: Irina от 31-08-2017, 10:33

Доскин В.А., Макарова З.С. Дифференциальная диагностика детских болезней.


Доскин В.А., Макарова З.С. Дифференциальная диагностика детских болезней.


2011г
600с
Дифференциальная диагностика, которой посвящена книга, — это важнейший этап распознавания болезни. Она, как известно, основывается на идентификации различий между проявлениями заболеваний ребенка и абстрактной картины каждого из заболеваний, при котором возможны те же или похожие симптомы.
Книга была задумана более 20 лет назад, и понадобилась большая и кропотливая работа для завершения издания. Авторы намеренно сделали акцент лишь на отечественной литературе и адаптированных переводных изданиях, поскольку в зарубежной практике обычно используются другой диагностический арсенал, другие критерии и принципы диагностики.
Данное издание носит характер справочника, в котором авторы представили оригинальную классификацию диагностических таблиц.
В связи с тем что в настоящее время под наблюдением педиатра находятся дети от рождения до 18 лет, в справочник внесены сведения о дифференциальной диагностике некоторых заболеваний, характерных для взрослых, но встречающихся и в подростковом возрасте.
Для педиатров и других детских врачей.

 

Цена: 360 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ковальова О.М., Пропедевтика внутрішньої медицини.

Автор: Irina от 30-08-2017, 16:13

Ковальов О.М., Пропедевтика внутрішньої медицини.

Ковальова О.М., Пропедевтика внутрішньої медицини.


2010р
720с
У підручнику розглянуто клінічну діагностику захворювань внутрішніх органів, визначено важливість пропедевтики внутрішньої медицини і роль вітчизняних клініцистів у становленні цієї дисціплини. Наведено методологію формування діагнозу.
На сучасному рівні охарактеризовано методи суб'єктивного і об'єктивного обстеження хворого - огляд, пальпація, перкусія, аускультація, а також лабораторні й інструментальні методи обстеження.
Підтверджено семіологічне значення симптомів, що їх виявляють у хворих із недугами бронхолегеневої, серцево-судинної, сечової систем, патологією органів травлення і кровотворних органів.
Кожен розділ підручника завершується тестовими завданнями. Текст ілюстрований кольоровими і чорнобілими малюнками, таблицями, схемами.
Матеріал підручника відповідає чинній програмі викладання дисципліни. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Роуз А.Г. Атлас патологии.

Автор: Irina от 30-08-2017, 13:19

Роуз А.Г. Атлас патологии.

Роуз А.Г. Атлас патологии.


2010г
576с
Глубокое понимание патологии важно не только патологоанатомам, оно обеспечивает прочную теоретическую базу врачам-клиницистам: хирургам, терапевтам, акушерам-гинекологам, педиатрам — всем специалистам-медикам. Для патологоанатомов, ординаторов и врачей знание патологии необходимо для правильного отбора образцов для микроскопического исследования. В атласе представлено более 1400 подробных иллюстраций; приведено описание широкого спектра патологических процессов и основных заболеваний органов и систем организма. Особое внимание уделено взаимосвязи анатомического строения различных органов и характерных изменений, обусловленных заболеванием, а также вопросам диагностики макроскопической патологии. В некоторых случаях приведен спектр иллюстраций патологического процесса, отражающий развитие заболевания. Кроме того, в настоящее издание включены снимки гистологических препаратов, сопоставленные с макроскопическими изменениями.

Пример.
Роуз А.Г. Атлас патологии.

Содержание:
Предисловие к изданию на русском языке

1. Болезни сердечно-сосудистой системы

2. Болезни органов дыхания

3. Болезни почек и мочевыводящих путей

4. Болезни печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы

5. Болезни слюнных желез и желудочно-кишечного тракта

6. Болезни женской половой системы и молочных желез

7. Болезни мужской половой системы

8. Болезни костей и суставов

9. Болезни селезенки, лимфатических узлов и тимуса

10. Болезни гипофиза, тельца каротидного синуса, щитовидной железы и надпочечников

11. Болезни кожи и мягких тканей

12. Болезни центральной нервной системы

Предметный указатель

 

Цена: 900 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 30-08-2017, 13:19

Назаренко Т.А., Мишиева Н.Г. Бесплодие и возраст: пути решения проблемы.

Автор: Irina от 30-08-2017, 13:06

Назаренко Т.А., Мишиева Н.Г. Бесплодие и возраст: пути решения проблемы.

Назаренко Т.А., Мишиева Н.Г. Бесплодие и возраст: пути решения проблемы.

2010г
208с
Данное издание посвящено лечению бесплодия женщин, находящихся в позднем репродуктивном возрасте. Авторами рассматриваются физиология репродуктивной функции в период ее угасания и медико-социальные аспекты этой проблемы. Книга содержит сведения об особенностях лечения бесплодия, в том числе на фоне таких заболеваний, как миома матки и генитальный эндометриоз, а также о программах вспомогательных репродуктивных технологий у женщин позднего репродуктивного возраста, о принципах ведения таких пациенток во время беременности и родов. Отдельная глава посвящена новым клеточным технологиям в репродуктивной медицине.
Книга будет полезна акушерам-гинекологам, врачам общей практики, а также студентам старших курсов медицинских вузов.

 

Цена: 230 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.

Автор: Irina от 30-08-2017, 12:58

Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.

Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.

2010р
868с
Підручник укладений на підставі «Програми з пропедевтичної, факультетської та госпітальної педіатрії для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації», затвердженій МОЗ України. Підручник призначений студентам II-III курсів вищих навчальних закладів для підготовки до практичних занять з курсу пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми.

 

Цена: 230грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Аляев А.Г., Глыбочко П.В., Григорян З.Г., Газимиев М.А Органосохраняющие операции при опухоли почки.

Автор: Irina от 30-08-2017, 12:56

Аляев А.Г., Глыбочко П.В., Григорян З.Г., Газимиев М.А Органосохраняющие операции при опухоли почки.

Аляев А.Г., Глыбочко П.В., Григорян З.Г., Газимиев М.А Органосохраняющие операции при опухоли почки.


2009г
272с
В связи с актуальностью проблемы органосохраняющих операций при опухоли почки президиум Российского общества урологов во главе с академиком Н.А. Лопаткиным включил этот вопрос в программу Пленума правления РОУ (16-18 сентября 2009 г., Ниж_ ний Новгород). Большой опыт авторов, включающий 352 органосохраняющие операции при опухоли почки, представлен в книге с детальным освещением наиболее значимых проблем, обсуждаемых на главном форуме российских урологов.В издании всесторонне ассматривается проблема органосохраняющих операций при опухоли почки, которые в последние годы, в связи с кардинальным улучшением диагностических возможностей и выявлением небольших бессимптомных новообразований на ранней стадии, находят все более широкое распространение. Акцентировано внимание на особенностях применения новейших диагностических методов при планировании органосохраняющей операции. Рассмотрен вопрос о правомочности резекции почки при здоровой одной почке и раке другой. Описаны общепринятые и новые виды резекции почки с опухолью, а также технические особенности органосохраняющей операции. Проанализированы осложнения и отдаленные результаты органосохраняющих операций при опухоли почки. Предназначено для урологов, онкологов, хирургов, специалистов по лучевой диагностике, терапевтов, студентов медицинских вузов.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Под ред. Чазова Е.И., Беленкова Ю.Н. Рациональная фаркмакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор: Irina от 30-08-2017, 12:53

Под ред. Чазова Е.И., Беленкова Ю.Н. Рациональная фаркмакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний.

Под ред. Чазова Е.И., Беленкова Ю.Н. Рациональная фаркмакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний.

2011г
752с
В руководстве приведена классификация и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях. Описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм.
Для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации..
Удобный карманный формат.

 

Цена: 350 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ж.-Ф.Руле, Г.Ванхерле. Адгезивные технологии в эстетической стоматологии.

Автор: Irina от 30-08-2017, 12:49

Под редакцией Ж.-Ф.Руле, Г.Ванхерле. Адгезивные технологии в эстетической стоматологии.

Ж.-Ф.Руле, Г.Ванхерле.  Адгезивные технологии в эстетической стоматологии.

2010г
200с
В книге представлено обоснование для применения адгезивных методик в косметической восстановительной стоматологии, обсуждается минимально-инвазивная стоматология, анализируются отдельные проблемы, с которыми может столкнуться врач, используя адгезивные методики при работе с керамическими и полимерно-композитными реставрациями.
Данная книга будет интересна для практикующих врачей-стоматологов.

 

Цена: 500 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 30-08-2017, 12:49