MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Набойченко В.Н., Биндюкевич В.Н. Здоровье без лекарств и мануальная терапия.

Автор: Irina от 29-08-2017, 12:01

Набойченко В.Н., Биндюкевич В.Н. Здоровье без лекарств и мануальная терапия.


2007г
260с
Опираясь на основы философии и медицины многих культур и народов, авторы книги излагают свое видение причин возникновения недугов и болезней. Дается много практических советов из народной медицины и мануальной терапии для долголетия и повышения жизненного тонуса. Предназначена для медицинских работников с целью повышения их квалификации и обогащения знаниями, необходимыми в практической работе, а также представит интерес для широкого круга читателей

 

Цена: 60 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Амосова К.М. Внутрішня медицина. У 3-х томах, том 2.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:17

Амосова К.М. Внутрішня медицина. У 3-х томах, том 2.

Амосова К.М. Внутрішня медицина. У 3-х томах, том 2.


2009р
1088с
Другий том підручника “Внутрішня медицина” містить три розділи, в яких висвітлені хвороби органів дихання, хвороби нирок і ревматичні хвороби. У підручнику наведені сучасні уявлення про основні захворювання і синдроми зазначених розділів внутрішньої патології, їх етіопатогенез та епідеміологію, використані найбільш відомі та авторитетні вітчизняні і зарубіжні класифікації хвороб. У простій і доступній формі розглядаються питання клінічної картини, діагностики і дифе-ренціальної діагностики конкретних захворювань, їх профілактики та лікування на підставі даних доказової медицини і клінічної епідеміології, з урахуванням останніх стандартів та рекомендацій американських, європейських і вітчизняних наказів і протоколів МОЗ України щодо надання медичної допомоги хворим, власного досвіду авторів. Дається детальна фармакологічна характеристика основ-них груп медикаментозних препаратів, які використовуються в практичній діяльності сучасного лікаря, а глава “Медикаментозна хвороба” містить опис можливих побічних дій цих препаратів, що дає змогу здійснювати найбільш адекватне і раціональне лікування конкретного хворого.
Уперше в навчальній літературі на сучасному рівні описані хронічне обструктивне захворю-вання легень, хронічна хвороба нирок, остеопороз та інші метаболічні захворювання кісток, з яки-ми щодня зустрічаються лікарі широкого профілю у своїй практичній діяльності.
Для студентів IV—VI курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, а також лікарів-початківців, насамперед терапевтів.

 

Цена: 320 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:15

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М.,     Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.


2010р
248с
У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, подано відомості про анатомічну будову і функції органів зубо-щелепного апарату людини. Описано характеристику та технологічний порядок виготовлення щелепно-лицевих протезів, техніку безпеки під час роботи. Приділено увагу питанням реабілітації пацієнтів із щелепно-лицевою патологією.
Підручник містить словник основних медичних термінів і понять, які були використані у навчальному матеріалі, що допомагає систематизувати набуті знання і навички.
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів з напряму 1101 "Медицина", спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична" за кваліфікацією "Зубний технік".
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації, слухачів відділень післядипломної освіти і зубних техніків з практичної охорони здоров'я.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Труфанов Г .Е. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:06

Труфанов Г .Е. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г .Е. Лучевая диагностика инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника (Конспект лучевого диагноста)


2011г
256с
Руководство посвящено описанию лучевой семиотики инфекционных и воспалительных заболеваний позвоночника, в котором представлены данные традиционной рентгенографии, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце подразделов, посвященных описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, врачей смежных специальностей, работающих в вертебрологии. Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 220 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:39

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Лыткина С.И. Лучевая диагностика заболеваний желчевыводящих путей (Конспект лучевого диагноста)


2011г
224с
В руководстве изложена нормальная лучевая анатомия желчевыводящих путей по данным рентгенологического исследования, КТ, МРТ и УЗИ. Вторая глава посвящена описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений желчевыводящих путей, в которой представлены данные рентгенологического исследования, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце каждого подраздела, посвященного описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, врачей смежных специальностей, специализирующихся в области гепатологии. Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости (Конспект лучевого диагноста)

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:55

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости (Конспект лучевого диагноста)

Труфанов Г. Е. Лучевая диагностика заболеваний и повреждений височной кости (Конспект лучевого диагноста)


2011г
288с
В руководстве изложена нормальная лучевая анатомия височных костей по данным рентгеноло-гического исследования и КТ. Вторая глава посвящены описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений височной кости, в которой представлены данные рентгенологического исследования, КТ и МРТ. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. В конце подразделов, посвященных описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации. Для специалистов по лучевой диагностике, оториноларингологов и нейрохирургов. Руководство может быть рекомендовано для подготовки в системе последипломного профессионального образования.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Шабалов Н.П. Детская гастроэнтерология.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:43

Шабалов Н.П. Детская гастроэнтерология.

Шабалов Н.П. Детская гастроэнтерология.


2011г
736с
Фрагмент книги Детская гастроэнтерология Шабалов Н.П.
Руководство является результатом работы коллектива авторов – сотрудников кафедры и клиники детских болезней Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. В руководстве изложены анатомо-физиологические особенности пищеварительного тракта у детей и семиотика синдромов при его патологии; представлены современные методы гастроэнтерологического обследования; приведена дифференциальная диагностика основных синдромов, встречающихся при поражении органов пищеварения у детей; подробно рассмотрены современные представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей; освещены вопросы организации гастроэнтерологической помощи детям.
Руководство предназначено для врачей-педиатров и гастроэнтерологов.

 

Цена: 380 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Назад Вперед
Наверх