MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Автор: Irina от 28-10-2017, 16:39

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.


2010г
560с
Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.

 

Цена: 200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.

Автор: Irina от 1-09-2017, 13:37

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.


2010р
544с
У довіднику “Антибіотикотерапія в хірургі:2010” містяться найсучасніші дані про антибіотики, які з лікувальною метою застосовуються в різних галузях хірургії, та наводяться найпоширеніші схеми антибактерійної терапії різноманітних хірургічних інфекцій.
Довідник розрахований на широке коло лікарів хірургічного профілю, лікарів-інтернів, студентів ВНЗ.

 

Цена: 70 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Глумчер Ф.С. Анестезіологія та інтенсивна терапія.

Автор: Irina от 1-09-2017, 10:52

Глумчер Ф.С. Анестезіологія та інтенсивна терапія.

Глумчер Ф.С. Анестезіологія та інтенсивна терапія.


2010р
336с
Підручник "Анестезіологія та інтенсивна терапія" розроблено для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104 та "Медико-профілактична справа" 7.110105 напрямку підготовки 1101 "Медицина".
Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких використовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки ґрунтується на набутті знань із клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 180 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Лихванцев В.В. Практическое руководство по анестезиологии. 2-е изд., перераб. и доп.

Автор: Irina от 1-09-2017, 10:38

Лихванцев В.В. Практическое руководство по анестезиологии. 2-е изд., перераб. и доп.
2011г
552с
Приведены современные данные о тактике, технике и возможных осложнениях различных вариантов анестезии. Представлены фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных препаратов, применяемых в современной снестезиологии. В отдельные главы вынесены проблемные вопросы боли и качества оценки глубины анестезии.
Представляет интерес как для начинающих, так и для опытных анестезиологов, а также для врачей всех специальностей, связанных с хирургией.

 

Цена: 280 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Заболотный Д.И., Митин Ю.В., Безшапочный С.Б., Деева Ю.В. Оториноларингология.

Автор: Irina от 31-08-2017, 12:23

Заболотный Д.И., Митин Ю.В., Безшапочный С.Б., Деева Ю.В. Оториноларингология.

Заболотный Д.И., Митин Ю.В., Безшапочный С.Б., Деева Ю.В. Оториноларингология.


2010г
496с
В учебнике рассмотрены вопросы из всех разделов клинической оториноларингологии. Освещены новейшие достижения в этой области, отображены современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, классификацию и лечение болезней ЛОР-органов. В отдельных разделах детально описаны такие виды патологий, как инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей, опухоли уха и верхних дыхательных путей, а также инородные тела гортани, трахеи, бронхов и пищевода.
Учебник хорошо иллюстрирован.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, курсантов, клинических ординаторов, магистров и практических врачей отоларингологов.

 

Цена: 160 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Яковлев Г.П. Фармакогнозия.

Автор: Irina от 31-08-2017, 12:02

Яковлев Г.П. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения.

Яковлев Г.П. Фармакогнозия.

2010г
863с
Учебное пособие составлено на основании программы по фармакогнозии (по специальности "Фармация"), утверждённой Министерством образования РФ в 2002 г.
В книге приведены общие понятия, касающиеся лекарственных растений, лекарственных животных и лекарственного растительного, а также животного сырья, практических аспектов ресурсоведения и заготовок. Перечень включённых в пособие материалов отобран на основе "Программы" и "Государственного реестра лекарственных средств" последнего издания.
Приведены также данные по распространению конкретных лекарственных растений, их заготовке, первичной обработке, сушке и хранению. Указана нормативная документация, позволяющая составить представление об анализе готового лекарственного сырья, его назначении в медицинской практике, указаны основные препараты, изготовляемые на его основе.
В приложениях даны: фармакологическая классификация лекарственных растений, рекомендации по использованию БАДов, методические указания по изучению фитопрепаратов, эуглобали некоторых видов рода эвкалипта, содержание экотоксикантов в лекарственном растительном сырье.
Пособие предназначено для студентов фармацевтических вузов и соответствующих факультетов медицинских вузов. Книга, несомненно, окажется полезной для различных категорий практикующих работников в области фармации и фармацевтических производств в плане расширения их профессиональных знаний и навыков.

 

Цена: 800 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 12:02

Доктор Латинский. "По зову сердца" (медицинские новеллы).

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:42

Доктор Латинский. "По зову сердца" (медицинские новеллы).

Доктор Латинский. "По зову сердца" (медицинские новеллы).


2011г
256с
Карманный формат.
Книга издана на русском и украинском языках.
Смыслом этой книги является идея раскрытия философии и поднятие престижа медицинской профессии, которая проиллюстрирована романтичными случаями из врачебной практики моей профессиональной жизни и записаны со слов коллег разных медицинских специальностей. Сюжеты всех 67 новелл взяты из реальной жизни, однако изменены фамилии героев, места событий, некоторые факты приукрашены фантазией автора.
Описаны яркие, захватывающие дух ситуации, которые были в повседневной жизни медицинских работников и навсегда останутся в памяти их участников. Окунувшись в мир этих историй Вы не останетесь равнодушными, Вы будете плакать и смеяться, переживать и радоваться вместе с героями.
Возможно после ознакомления с книгой читатели по-другому посмотрят на медицинскую профессию и переосмыслят свое отношение к ней.
Сюжетная линия написанных новелл основана на следующей идеи: представьте себе такую ситуацию, собрались выпускники разных факультетов медицинского университета все вместе на встречу, ну скажем, через двадцать пять лет после его окончания. Сколько радости, кто и как изменился, какие у кого профессиональные и жизненные достижения и множество других вопросов. И вот, закончилась официальная часть, подходит к концу неофициальная, уже натанцевались, накричались песен под гитару и, вдруг, кто-то предложил вспомнить всем присутствующим поочередно интересные истории из медицинской практики, которые запомнились на всю жизнь и впечатления от них и рассказать. Долгой была ночь и все молча слушали, погрузившись в собственные воспоминания.

Медицинские новеллы ориентированы на молодых людей, которые размышляют над избранием будущей профессии, начинающих и опытных врачей, которые готовы вспомнить свое профессиональное становление, а также широкий круг читателей.

 

Цена: 25 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Казак С.С. Кардіологія дитячого та підліткового віку (вибрані питання).

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:41

Казак С.С. Кардіологія дитячого та підліткового віку (вибрані питання).

Казак С.С. Кардіологія дитячого та підліткового віку (вибрані питання).

2004р
224с
У посібнику викладаються обрані питання дитячої та підліткової кардіології - анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи дітей та підлітків, семіотика захворювань серця та судин, клінічні та інструментальні методи обстеження хворого і їх інтерпретація, наводяться найбільш поширені групи фармакологічних засобів, нормативні документи на МКХ-10. Книга призначена для лікарів інтернів, педіатрів, дитячих кардіоревматологів, фахівців сімейної медицини, а також лікарів інших спеціальностей та студентів медичних Вузів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 40 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гусев И.С. Клиническая электрокардиография. Атлас аритмий и блокад серлца.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:38

Гусев И.С. Клиническая электрокардиография. Атлас аритмий и блокад серлца.

Гусев И.С. Клиническая электрокардиография. Атлас аритмий и блокад серлца.

2000г
424с
В атласе представлена электрокардиографическая диагностика нарушений ритма и блокад сердца с акцентом на их дифференциации. Приведена серия наиболее типичных и довольно редких электрокардиографических иллюстраций. Электрокардиограммы проанализированы с позиции практического врача. Атлас рекомендован врачам-кардиологам кабинетов функциональной диагностики, терапевтам, кардиохирургам, студентам.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гурвич М.М. Диета при сахарном диабете.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:31

Гурвич М.М. Диета при сахарном диабете.

Гурвич М.М. Диета при сахарном диабете.


2006г
288с
При сахарном диабете самым главным врачом для себя должен стать сам больной. Соблюдение диеты — одна из важных сторон лечения этого заболевания.
Автор, кандидат медицинских наук, рассказывает о том, как каждый человек может организовать для себя сбалансированное и при этом вкусное и разнообразное питание. Приводимые в этом издании уникальные кулинарные рецепты помогут не только больным, но и здоровым людям.
Книга адресована широкому кругу читателей, и, несомненно, она станет настольной для больных сахарным диабетом.

 

Цена: 45 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Назад Вперед
Наверх