MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Петриченко Т.В. Перша медична допомога

Автор: Irina от 20-03-2018, 21:19

Підручник

Петриченко Т.В. Перша медична допомога


2007р
248с
У підручнику відповідно до нової навчальної програми автор описує комплекс заходів і практичних навичок першої долікарської медичної допомоги, яка надається середніми медичними працівниками на місці нещасного випадку, при гострих станах, транспортуванні в лікувальні заклади до прибуття лікаря.
Докладно подано теоретичний і практичний курси першої медичної допомоги.
Зокрема викладено завдання і загальні принципи надання першої медичної допомоги, види пов'язок та правила їх накладання, види і способи проведення іммобілізації і транспортування потерпілих, принципи і методи реанімації, види ран, кровотеч, ушкоджень тканин, кісток, суглобів і принципи спинення кровотеч різними способами, профілактику травматичного шоку.
Дохідливо описано клінічні прояви нещасних випадків, отруєнь, а також надання першої медичної допомоги в практиці фельдшера-лаборанта (санітарного фельдшера) і медичної сестри.
За кредитно-модульною системою наведено ситуаційні задачі для самоконтролю, тести і відповіді.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за спеціальностями "Медико-профілактична справа" та "Лабораторна діагностика".
СТИСЛИЙ ЗМІСТ:
І. ТЕХНІКА НАКЛАДАННЯ ПОВ'ЯЗОК - ДЕСМУРГІЯ
ІІ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ КРОВОТЕЧАХ
ІІІ. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОРАНЕННЯХ
ІV. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ЗАКРИТИХ
УШКОДЖЕННЯ М'ЯКИХ ТКАНИН, СУГЛОБІВ
ТА КІСТОК. ТРАВМАТИЧНИЙ ШОК
V. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ
ТА ОБМОРОЖЕННЯХ
VI. РЕАНІМАЦІЯ: ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
VII. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ
ВИПАДКАХ, ОТРУЄННЯХ, ГОСТРИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

 

Цена: 120 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Адамс Х.-А. Атлас по неотложной помощи

Автор: Irina от 20-03-2018, 21:18

Атлас

Адамс Х.-А. Атлас по неотложной помощи


2009г
216с
Фрагмент книги
Эта книга посвящена лечению экстренных состояний, которые представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья пациента и требуют немедленного вмешательства. В данном издании представлены сведения, касающиеся сбора анамнеза, осмотра и наблюдения, общих методик остановки кровотечения и наложения повязок, введения лекарственных средств с использованием различных доступов; основные положения сердечно-легочной вентиляции, купирования шока, аналгезии, седации и анестезии, гигиены и профилактики инфекции. Приведена информация о методах неотложной медицины, применяемых при отдельных патологиях в таких областях, как терапия, хирургия и нейрохирургия, гинекология и акушерство, урология, травматология и ортопедия, офтальмология, оториноларингология и челюстно-лицевая хирургия, педиатрия, неврология, психиатрия и других. Рассматриваются этические, юридические и организационные аспекты деятельности врача неотложной помощи. Атлас четко структурирован и проиллюстрирован большим количеством рисунков, схем и таблиц.
Перевод с немецкого.
Издание предназначено для врачей, в первую очередь для практикующих врачей скорой помощи, а также для студентов медицинских институтов.

 

Цена: 380 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 20-03-2018, 21:18