MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Венцківський Б.М., Степанківська В.П. Гінекологія.

Автор: Irina от 25-07-2018, 11:51

Венцківський Б.М., Степанківська В.П. Гінекологія.

Венцківський Б.М., Степанківська В.П. Гінекологія.

2012р
352с
Підручник відповідає вимогам сучасної науки та освіти згідно з даними науково-доказової медицини. Викладено актуальні питання консервативної й оперативної гінекології. Описано нові підходи до діагностики, лікування і профілактики захворювань репродуктивної системи жінки. Наведено останні уявлення про етіологію і патогенез захворювань жіночих статевих органів. Значну увагу приділено сучасним лікувальним технологіям, зокрема органозберігальним лапароскопічним операціям, що мають високу діагностичну цінність і дають змогу відновити репродуктивну функцію жіночого організму. Висвітлено основи регуляції менструального циклу і тактики ведення хворих гінекологічного профілю. Описано питання симптоматології, діагностики ендокринних порушень у жінок різного віку і запальних захворювань жіночих статевих органів.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.
Зміст:
Список скорочень
Розділ 1. Деонтологія в гінекології
Розділ 2. Анатомічні та фунціональні особливості жіночих статевих органів
Розділ 3. Методи дослідження в гінекології
Розділ 4. Порушення менструальної функції
Розділ 5. Нейроендокринні синдроми
Розділ 6. Ендометріоз
Розділ 7. Запальні захворювання жіночих статевих органів
Розділ 8. Безплідний шлюб
Розділ 9. Гострий живіт у гінекології
Розділ 10. Передракові захворювання жіночих статевих органів
Розділ 11. Доброякісні та злоякісні пухлини жіночих статевих органів
Розділ 12. Аномалії та неправильні положення жіночих статевих органів
Розділ 13. Реабілітація та санаторно-курортне лікування в гінекології
Список використаної та рекомендованої літератури

 

Цена: 160 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 3: Неоперативна гінекологія

Автор: Irina от 28-03-2018, 11:37

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 3: Неоперативна гінекологія

Запорожан В.М. Акушерство та гінекологія: У 4 т. — Т. 3: Неоперативна гінекологія


2014р
928с
Національний підручник для мед. ВНЗ ІV р.а. Затверджено МОЗ і МОН
У національному підручнику детально подано гінекологічну патологію. Видання напи­сано з урахуванням багаторічного досвіду авторів та аналізу сучасної медичної літерату­ри. Широко розглянуті питання діагностики, фармакотерапії, підходів до консервативного лікування та профілактики основних синдромів та захворювань. Значну увагу приділено сучасним додатковим методам обстеження, що дає змогу переглянути деякі положення гі­некології, у тому числі в ультразвуковій діагностиці. Показано значущість ендоскопії (гісте- роскопія, гістерорезектоскопія, лапароскопія) у гінекологічній практиці.
У підготовці керівництва брали участь провідні спеціалісти акушери-гінекологи України. Сподіваємося, що матеріали, викладені в національному підручнику, будуть викорис­тані в практичній діяльності лікарів акушерів-гінекологів, що сприятиме подоланню де­мографічної кризи в країні, зниженню материнської захворюваності, підвищенню якості медичної допомоги жінкам.
Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів, курсантів, викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та післядипломної освіти, а також практичних лі­карів акушерів-гінекологів, ординаторів, аспірантів, наукових співробітників, що працюють у галузі акушерства та гінекології.
Зміст:
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ...................................................................................... 10
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ........ 15
Організація амбулаторної гінекологічної допомоги.......................................... 18
Організація системи планування сім'ї в Україні.......................................... 20
Організація преконцепційної підготовки до вагітності.................................. 25
Організація гінекологічних профілактичних оглядів.................................... 26
Організація цитологічного скринінгу........................................................ 28
Організація спеціалізованої амбулаторної гінекологічної допомоги.............. 29
Організація стаціонарної гінекологічної допомоги........................................... 30
Лікувально-профілактична допомога жінкам у сільській місцевості................. 32
Репродуктивне здоров'я населення України.................................................... 34
Профілактика порушень репродуктивного здоров'я.................................... 40
Деонтологія в гінекологічно-акушерській практиці.......................................... 52
Загальні принципи медичної деонтології..................................................... 52
Етика медичних працівників поліклінічної служби...................................... 62
Етика взаємовідносин в умовах стаціонару................................................ 63
Медичний колектив.................................................................................. 63
Деонтологія в акушерстві та гінекології.................................................... 65
Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ В ГІНЕКОЛОГІЇ................................................... 68
Клінічні методи дослідження ........................................................................ 68
Опитування.............................................................................................. 68
Загальний огляд....................................................................................... 71
Лабораторні методи дослідження ................................................................. 83
Визначення концентрації гормонів і їх метаболітів....................................... 83
Мікробіологічні методи дослідження ............................................................ 88
Правила взяття клінічного матеріалу ........................................................ 88
Інтерпретація результатів........................................................................... 93
Імунологічне дослідження крові................................................................... 99
Кількісне визначення субпопуляцій лімфоцитів крові з використанням
моноклональних антитіл ........................................................................ 100
Визначення концентрації основних класів імуноглобулінів методом
радіальної імунодифузії........................................................................... 101
Метод оцінки функціональної активності лейкоцитів крові за допомогою
хемілюмінесценції................................................................................... 102
Оцінка інтерферонового статусу ............................................................ 103
Визначення концентрації цитокінів у сироватці крові імуноферментним
методом................................................................................................. 104
Імуноферментний аналіз для кількісного визначення антифосфоліпідних антитіл до кардіоліпіну, фосфатидилсерину, Р2-глікопротеїну, анексину,
протромбіну.......................................................................................... 105
ІФА для кількісного визначення антиоваріальних антитіл.......................... 106
ІФА для виявлення антитіл до збудників урогенітальних інфекцій 106
Метод визначення активності матриксних металопротеїназ 2 і 9
(ММП-2 і ММП-9) у сироватці крові (зимографія)................................... 107
Медико-генетичне дослідження .................................................................. 107
Генетична лабораторна діагностика.......................................................... 110
Організація медико-генетичної допомоги особам з порушенням
репродуктивної функції ......................................................................... 111
Організація медико-генетичної допомоги особам, які подали заяву
про реєстрацію шлюбу .......................................................................... 111
Організація спеціалізованої медико-генетичної допомоги.......................... 112
Проспективне і ретроспективне консультування....................................... 116
Інструментальні методи дослідження............................................................ 117
Рентгенологічні методи дослідження........................................................ 117
Ультразвукове дослідження органів малого таза...................................... 121
Ультразвукове дослідження молочних залоз............................................ 129
Комп'ютерна томографія органів малого таза ......................................... 130
Магнітно-резонансна томографія органів малого таза ............................. 131
Двоенергетична рентгенологічна абсорбціометрія ................................... 132
Тепловізорне дослідження органів малого таза і молочних залоз.............. 132
Кольпоскопія......................................................................................... 133
Цитологічний метод діагностики захворювань шийки матки...................... 139
Гістероскопія ........................................................................................ 148
Діагностична лапароскопія .................................................................... 149
Біопсія шийки матки............................................................................... 152
Аспіраційна біопсія ендометрія................................................................. 152
Зондування матки................................................................................... 153
Пункція позадуматкового простору через заднє склепіння піхви............... 153
Розділ 3. СТРУКТУРА І ФУНКЦІЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ............. 154
Фізіологія репродуктивної системи............................................................... 154
Гіпоталамус............................................................................................ 156
Гіпофіз................................................................................................... 156
Фактори росту........................................................................................ 157
Яєчники................................................................................................. 159
Статеві гормони — біосинтез і механізми дії............................................. 162
Запліднення і внутрішньоутробний розвиток репродуктивної системи............. 167
Періоди розвитку репродуктивної системи.................................................... 173
Внутрішньоутробний період..................................................................... 174
Період новонародженості та дитинства..................................................... 174
Період статевого дозрівання.................................................................... 177
Період статевої зрілості (репродуктивний період)...................................... 180
Клімактеричний період........................................................................... 181
Чинники, що впливають на функціонування репродуктивної системи............. 183
Вплив на репродуктивну систему екології, соціальних факторів, шкідливих звичок, хромосомних захворювань 195
Комплекс лікувально-профілактичних та організаційних заходів для жінок з наркотичною залежністю 201
Розділ 4. ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ............ 216
Передчасне статеве дозрівання .................................................................... 218
Справжня форма ПСД............................................................................. 221
Несправжня форма ПСД......................................................................... 223
Вроджена дисфункція кіркової речовини надниркових залоз
(адреногенітальний синдром)................................................................... 224
Гонадотропіннезалежна форма ПСД......................................................... 224
Неповні форми ПСД................................................................................ 225
Затримка статевого дозрівання..................................................................... 226
ЗСД центрального генезу ...................................................................... 226
ЗСД яєчникового генезу......................................................................... 228
Порушення менструального циклу в пубертатний період................................ 232
Пубертатні маткові кровотечі ................................................................. 232
Первинна аменорея ............................................................................... 236
Вторинна аменорея.................................................................................. 239
Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду.......................................... 239
Гіперпролактинемія................................................................................ 240
Дисменорея .......................................................................................... 242
Синдром тестикулярної фемінізації ............................................................. 244
Вади розвитку піхви та матки в дівчат ......................................................... 245
Аплазія матки і піхви (синдром Майєра—Рокітанського—Кістера—
Хаузера)................................................................................................. 245
Аплазія піхви при функціонуючій матці .................................................. 246
Аплазія шийки матки при функціонуючій матці ....................................... 246
Атрезія дівочої перетинки ...................................................................... 248
Запальні захворювання вульви, піхви й органів малого таза у підлітків........... 248
Запальні захворювання вульви і піхви .................................................... 248
Синехії (спайки) малих соромітних губ.................................................... 250
Запальні захворювання внутрішніх статевих органів................................. 250
Пухлини та пухлиноподібні утворення яєчників у дітей і підлітків................... 251
Розділ 5. ЕНДОКРИННІ РОЗЛАДИ В РЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД............. 254
Порушення менструального циклу ............................................................. 254
Дисфукціональні маткові кровотечі ........................................................ 254
Аменорея................................................................................................ 257
Синдром полікістозних яєчників................................................................... 274
Метаболічний синдром............................................................................... 287
Передменструальний синдром .................................................................... 293
Синдром після тотальної оваріектомії .......................................................... 298
Постгістеректомічний синдром ................................................................... 300
Маткові кровотечі в передменопаузальному віці............................................ 303
Кровотечі в період постменопаузи 305
Розділ 6. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ. 307
Загальна характеристика, причини, структура, поширеність ......................... 307
Нормальна мікрофлора піхви....................................................................... 313
Структура мікробіоценозу піхви жінок репродуктивного віку.................... 315
Особливості мікробіоценозу піхви в період статевого дозрівання.............. 317
Особливості мікробіоценозу піхви в період менопаузи............................. 318
Особливості мікробіоценозу піхви під час вагітності................................. 318
Специфічні запальні захворювання жіночих статевих органів......................... 320
Бактеріальний вагіноз ............................................................................ 320
Вульвовагінальний кандидоз.................................................................. 321
Урогенітальний трихомоноз ................................................................... 333
Гонорея ................................................................................................ 335
Генітальний герпес................................................................................. 340
Папіломавірусна інфекція ...................................................................... 346
Цитомегаловірусна інфекція.................................................................... 348
Хламідіоз урогенітальний........................................................................ 349
Мікоплазмоз урогенітальний ................................................................. 351
Сифіліс ................................................................................................ 357
Туберкульоз жіночих статевих органів.................................................... 364
ВІЛ-інфекція, СНІД .............................................................................. 369
Неспецифічні запальні захворювання органів малого таза............................. 380
Вульвовагініт ........................................................................................ 380
Бартолініт.............................................................................................. 383
Екзо- й ендоцервіцит.............................................................................. 385
Запальні захворювання матки.................................................................. 389
Сальпінгоофорит ................................................................................... 398
Пельвіоперитоніт ................................................................................... 405
Розділ 7. БЕЗПЛІДНИЙ ШЛЮБ..................................................................... 410
Жіноча безплідність..................................................................................... 410
Трубноперитонеальна безплідність.......................................................... 420
Ендокринна безплідність ....................................................................... 433
Ендометріоз і безплідність ..................................................................... 439
Маткові форми безплідності.................................................................... 446
Імунологічні чинники безплідності............................................................... 455
Допоміжні репродуктивні технології............................................................. 461
Чоловіча безплідність ................................................................................ 464
Синдром гіперстимуляції яєчників .............................................................. 472
Розділ 8. НЕЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУЛЬВИ, ПІХВИ
ТА ШИЙКИ МАТКИ ...................................................................... 478
Фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів...................... 478
Дистрофічні захворювання вульви........................................................... 478
Атрофічний вагініт 483
Ектопія шийки матки............................................................................... 484
Ерозія шийки матки............................................................................... 488
Ектропіон............................................................................................... 491
Лейкоплакія шийки матки....................................................................... 494
Дисплазія шийки матки ......................................................................... 497
Розділ 9. ГІПЕРПЛАСТИЧНІ ТА ДИСПЛАСТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
ОРГАНІВ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ..................................... 502
Захворювання матки і придатків ................................................................. 502
Гіперпластичні процеси ендометрія ........................................................ 502
Міома матки.......................................................................................... 526
Ендометріоз .......................................................................................... 536
Доброякісні новоутворення маткових труб............................................... 545
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні новоутворення яєчників................. 548
Патологія молочної залози.......................................................................... 562
Доброякісна дисплазія молочної залози ................................................. 564
Патологічні виділення із сосків молочних залоз....................................... 579
Клімактеричний період і менопауза ............................................................. 585
Урогенітальні розлади в клімактеричний період........................................ 593
Кровотечі в періоди пери- і постменопаузи ............................................. 598
Остеопороз постменопаузи .................................................................... 602
Розділ 10. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ ТА НЕПРАВИЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
СТАТЕВИХ ОРГАНІВ..................................................................... 615
Аномалії розвитку матки і піхви.................................................................. 615
Неправильне положення і пролапс органів малого таза ................................ 629
Розділ 11. ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАПЛАНОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ..................... 640
Контрацепція в різні періоди життя жінки .................................................... 643
Контрацепція в підлітковому віці ............................................................ 643
Контрацепція в післяпологовий період ................................................... 647
Післяабортна контрацепція...................................................................... 651
Контрацепція в старшому репродуктивному віці та перименопаузальний
період................................................................................................... 653
Гормональна контрацепція ......................................................................... 657
Неконтрацептивні ефекти КОК ............................................................... 664
Побічні ефекти КОК .............................................................................. 676
Контрацептиви прогестагенового ряду..................................................... 681
Внутрішньоматкова контрацепція................................................................. 687
Внутрішньоматкові мідьумісні контрацептиви ......................................... 687
Внутрішньоматковий золотовмісний контрацептив Goldlily,
Goldlily Exclusive.................................................................................... 688
Внутрішньоматкова система з левоноргестрелом (Мірена) ...................... 689
Бар'єрні методи контрацепції та сперміциди 691
Презервативи.......................................................................................... 691
Діафрагми та шийкові ковпачки.............................................................. 691
Сперміциди ........................................................................................... 692
Фізіологічні (природні) методи контрацепції................................................. 693
Методи природного планування сім'ї....................................................... 694
Хірургічна контрацепція в жінок.................................................................. 696
Трубна оклюзія ..................................................................................... 696
Контрацепція у чоловіків ............................................................................ 698
Розділ 12. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ В ГІНЕКОЛОГІЇ..................................... 700
Мимовільний аборт у І триместрі вагітності.................................................. 700
Перфорація матки ...................................................................................... 704
Апоплексія яєчника ................................................................................... 706
Некроз міоматозного вузла.......................................................................... 711
Народження підслизового міоматозного вузла ....................................... 714
Перекрут ніжки пухлини яєчника ................................................................ 717
Позаматкова вагітність ............................................................................... 720
Пельвіоперитоніт ........................................................................................ 727
Гострий і хронічний тазовий біль ................................................................ 730
Геморагічний шок ..................................................................................... 736
Сепсис. Септичний шок............................................................................... 741
Бактеріємія і сепсис .............................................................................. 743
Гнійні тубооваріальні утворення .................................................................. 750
Розділ 13. ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ
ДОГЛЯД ХВОРИХ ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ.................. 755
Розділ 14. ЗНЕБОЛЮВАННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.................... 762
Медикаментозна підготовка при планових операціях..................................... 763
Перидуральна анестезія .............................................................................. 766
Поперекова анестезія.................................................................................. 767
Комбінована спінально-епідуральна анестезія................................................ 767
Місцева інфільтраційна анестезія ................................................................. 767
Знеболювання при малих гінекологічних операціях....................................... 768
Загальна внутрішньовенна анестезія......................................................... 768
Анестезія при лапароскопічних операціях .................................................... 769
Премедикація та ввідний наркоз ................................................................. 769
Розділ 15. ФАРМАКОТЕРАПІЯ...................................................................... 771
Протимікробні засоби для системного застосування...................................... 771
Антибіотики........................................................................................... 772
Нітроімідазоли ...................................................................................... 809
Сульфаніламіди і триметоприм 812
Хінолони................................................................................................ 814
Нітрофурани.......................................................................................... 825
Протимікробні та антисептичні засоби для місцевого застосування в гінекології . . . . 827
Антибіотики............................................................................................ 827
Похідні хінолону..................................................................................... 828
Похідні імідазолу.................................................................................... 829
Інші антимікробні та антисептичні засоби................................................. 829
Протигрибкові засоби для системного застосування..................................... 831
Полієнові антибіотики.............................................................................. 831
Імідазоли.............................................................................................. 833
Тріазоли................................................................................................. 834
Протигрибкові препарати для місцевого застосування в гінекології................ 835
Противірусні засоби................................................................................... 839
Гемостатичні засоби.................................................................................... 842
Компоненти і препарати крові.................................................................. 842
Препарати вітаміну К............................................................................... 842
Інші гемостатичні засоби для системного застосування............................ 843
Інгібітори фібринолізу ........................................................................... 843
Інгібітори протеїназ................................................................................. 844
Антитромботичні засоби ............................................................................. 845
Антикоагулянти .................................................................................... 845
Антиагреганти........................................................................................ 851
Глюкокортикоїди......................................................................................... 852
Нестероїдні протизапальні засоби................................................................. 861
Похідні фенілоцтової кислоти та споріднені сполуки................................. 861
Похідні пропіонової кислоти .................................................................. 864
Оксиками............................................................................................... 865
Інші протизапальні засоби...................................................................... 866
Агоністи гонадотропного рилізинг-гормону.................................................. 867
Антагоністи гонадотропного рилізинг-гормону.............................................. 870
Гонадотропіни............................................................................................ 871
Синтетичні стимулятори овуляції.................................................................. 878
Естрогени................................................................................................... 879
Гестагени................................................................................................... 885
Похідні прегнену.................................................................................... 885
Похідні прегнадієну................................................................................ 888
Похідні естрену...................................................................................... 889
Антигестагени ........................................................................................... 894
Кровозамінники та перфузійні розчини......................................................... 895
Білкові фракції крові............................................................................... 895
Фторвуглеводні кровозамінники.............................................................. 896
Електроліти .......................................................................................... 902
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 906

 

Цена: 400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас