MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Заболотний Д.І. Оториноларингологія

Автор: Irina от 31-08-2017, 12:28

Заболотний Д.І. Оториноларингологія

Заболотний Д.І. Оториноларингологія


2011г
472с
У підручнику розглянуто питання з усіх розділів клінічної оториноларингології. Описано найновіші досягнення в оториноларингології, відображено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клінічну картину, класифікацію й лікування хвороб ЛОР-органів. В окремих розділах розповідається про такі види патології, як інфекційні гранульоми верхніх дихальних шляхів, пухлини вуха і верхніх дихальних шляхів, сторонні тіла гортані, трахеї, бронхів і стравоходу.
Підручник добре ілюстровано.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, клінічних ординаторів, магістрів і практичних лікарів-оториноларингологів.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Заболотный Д.И., Митин Ю.В., Безшапочный С.Б., Деева Ю.В. Оториноларингология.

Автор: Irina от 31-08-2017, 12:23

Заболотный Д.И., Митин Ю.В., Безшапочный С.Б., Деева Ю.В. Оториноларингология.

Заболотный Д.И., Митин Ю.В., Безшапочный С.Б., Деева Ю.В. Оториноларингология.


2010г
496с
В учебнике рассмотрены вопросы из всех разделов клинической оториноларингологии. Освещены новейшие достижения в этой области, отображены современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, классификацию и лечение болезней ЛОР-органов. В отдельных разделах детально описаны такие виды патологий, как инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей, опухоли уха и верхних дыхательных путей, а также инородные тела гортани, трахеи, бронхов и пищевода.
Учебник хорошо иллюстрирован.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации, врачей-интернов, курсантов, клинических ординаторов, магистров и практических врачей отоларингологов.

 

Цена: 160 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас