MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3 Захворювання пародонта.

Автор: Irina от 25-07-2018, 13:44

Підручник

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3 Захворювання пародонта.


616стор
Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології - захворюванням пародонта.
У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого.
Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою.
У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 300грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевский Н.О., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: . — Т.2: Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис

Автор: Irina от 25-07-2018, 11:52

Данилевский Н.О., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: В 4-х т. — Т.2: Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис

Данилевский Н.О., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: . — Т.2: Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис


544с
Издание посвящено наиболее распространенным стоматологическим заболеваниям — кариесу и его осложнениям (пульпиту и периодонтиту). В учебнике освещены основные методики обследования больного с поражением твердых тканей зубов (кариесом и его осложнениями), даны основные сведения об этом заболевании, причинах его возникновения и развития. Описаны клиника, диагностика и дифференциальная диагностика кариеса с другими сходными по своей клинической картине заболеваниями. Представлены методы лечения кариеса с использованием современных медикаментозных средств и пломбировочных материалов.
Описаны причины, механизмы развития воспаления пульпы зуба — пульпита, его клиническая картина, основные принципы диагностики и лечения с применением современных методов обезболивания.
Подробно представлены этиология, патогенез, клиническая картина воспаления периодонта — периодонтита. Приведены основные методы его лечения.
Значительное внимание уделено типичным врачебным ошибкам при лечении кариеса зубов, пульпита и периодонтита; описаны их причины, методы профилактики и устранения.
В контексте Болонского процесса приведены контрольные вопросы к каждому разделу, тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы на них.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 25-07-2018, 11:52

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Автор: Irina от 18-02-2018, 13:23

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.


2010г
560с
Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.

 

Цена: 450 грн | Наличие: нет | Оформить заказ сейчас

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.

Автор: Irina от 31-08-2017, 10:45

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.


2007р
304с
У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів то слизової оболонки ротової порожнині, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів. Окремо викладено клініку та лікування некаріщзних уражень твердих тканин зубів.
у контексті Болонського процесу внесено тести і відповіді до них для самостійного контролю.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:18

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3


2011г
616с
Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии - заболеваниям пародонта.
В учебнике рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено мекаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
В контексте Болонского процесса приведены тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы к ним.

 

Цена: 300грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Борисенко А.В. Заболевания пародонта Секреты терапевтической стоматологии.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:57

Борисенко А.В. Заболевания пародонта. Секреты терапевтической стоматологии.

Борисенко А.В. Заболевания пародонта Секреты терапевтической стоматологии.


2013г
456с

Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии - заболеваниям пародонта.
В учебном пособии рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено медикаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
Форма изложения материала в виде вопросов и ответов поможет студентам и врачам стоматологам более эффективно подготовиться к тестовым испытаниям "Крок-2. Терапевтична стоматологія".
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов и стоматологов.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас