MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Парвиз Янфаза Хирургическая анатомия головы и шеи

Автор: Manager от 1-03-2018, 23:04

Парвиз Янфаза   Хирургическая анатомия головы и шеи Книга ведущих специалистов Гарвардского Университета представляет собой «хирургический взгляд на анатомию» и является исчерпывающим источником сведений по всем вопросам топографо-анатомических взаимоотношений органов, сосудов, нервов, костно-мышечных структур и клетчаточных пространств головы и шеи. Руководство содержит более 700 рисунков, выполненных профессиональными иллюстраторами в области хирургической и топографической анатомии.

Книга предназначена для оториноларингологов, нейрохирургов, челюстно-лицевых и пластических хирургов.

 

Цена: 1740 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Автор: Irina от 18-02-2018, 13:27

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Ковальський М.П. Оперативна хірургія та топографічна анатомія


2018 г.
504с
Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:
— високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;
— наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі "Крок". Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника;
— наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах;
— структурованість тексту й ілюстрацій.
Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання.
Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням "Міжнародна анатомічна номенклатура", I.I. Бобрик, В.Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування.
У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.

Зміст:
ПЕРЕДМОВА.
Розділ 1. Предмет і методи оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Розділ 2. Історія становлення і розвитку оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Розділ 3. Загальні питання оперативної хірургії.
Розділ 4. Топографічна анатомія голови.
Розділ 5. Операції в ділянці голови.
Розділ 6. Топографічна анатомія шиї.
Розділ 7. Операції на шиї.
Розділ 8. Топографічна анатомія грудей.
Розділ 9. Операції на грудній стінці й органах грудної порожнини.
Розділ 10. Топографічна анатомія живота.
Розділ 11. Операції в ділянці живота.
Розділ 12. Топографічна анатомія поперекової ділянки та заочеревинного простору.
Розділ 13. Операції на органах заочеревинного простору.
Розділ 14. Топографічна анатомія таза.
Розділ 15. Операції на органах малого таза та промежини.
Розділ 16. Топографічна анатомія хребта та спинного мозку. Операції на хребті.
Розділ 17. Топографічна анатомія верхньої кінцівки.
Розділ 18. Топографічна анатомія нижньої кінцівки.
Розділ 19. Операції на кінцівках.
Розділ 20. Операції на судинах і нервах.
Розділ 21. Трансплантація органів і тканин.
Розділ 22. Ендоскопічні операції.
ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Золлингер Р.М. под ред. В.А. Кубышкина, Атлас хирургических операций. 8-е издание

Автор: Irina от 18-02-2018, 13:15

Атлас

Золлингер Р.М. под ред. В.А. Кубышкина, Атлас хирургических операций. 8-е издание


Предназначен хирургам, анестезиологам, акушерам-гинекологам, ординаторам и аспирантам, а также студентам старших курсов медицинских вузов.
В последнем издании всемирно известного атласа изложены принципы хирургических операций, хирургической техники. Подробно обсуждаются малейшие нюансы до-, интра- и послеоперационного ведения наиболее распространённых острых хирургических заболеваний. Операции описаны последовательно, с объяснением каждого этапа, что значительно облегчает обучение. Самостоятельные разделы посвящены анестезии и хирургической анатомии. Описаны основные подходы к предоперационной подготовке, обезболиванию при хирургических вмешательствах и к послеоперационномуведению больных. Особенно актуальным представляется включение разделов, посвящённых лапароскопическим и эндоскопическим вмешательствам.Представлены современные взгляды на хирургическую инфекцию, способы и средства антибактериальной терапии. Издание прекрасно иллюстрировано.

 

Цена: 1200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-03-2018, 19:42

Зубарев П. Н. Общая хирургия

Автор: Manager от 17-12-2017, 15:43

Зубарев П. Н.  Общая хирургия Учебник написан ведущими преподавателями Военно-медицинской академии, занимающимися проблемами общей хирургии. Большое внимание уделено разделам асептики и антисептики, раневому процессу, хирургической инфекции, трансфузиологии и др.
В учебнике синтезированы лучшие традиции старейшей хирургической школы России, отметившей в 2010 г. свое 210-летие, и современный материал с изложением последних достижений науки.
Учебник предназначен для студентов медицинских вузов, хирургов, врачей других специальностей.
3-е издание, дополненное и исправленное.

 

Цена: 430 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:32

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Кондратенко П.Г. Хірургія.


2009р
968 стор
У підручнику описано найпоширеніші хірургічні захворювання. Головну увагу приділено діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. Викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасних підходів до лікування різноманітних хірургічних захворювань. Крім того, у підручнику висвітлено питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найпоширеніших операцій. Особлива увага приділена принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Результативнішому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми й алгоритми.
Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту вищої медичної освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищих медичних навчальних закладів України за напрямком підготовки 1101 "Медицина".
Рекомендовано для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 260 грн | Наличие: нет | Оформить заказ сейчас

Мой Р.Л., Финчер Э.Ф., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Блефаропластика.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:24

Руководство

Мой Р.Л., Финчер Э.Ф., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Блефаропластика.


2009г
156с
Книги серии «Эстетическая медицина» представляют собой самое современное практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и пластической хирургии.
Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и опыт и обогатить свою практику.
Книга «Блефаропластика» — практическое руководство по передовым методам пластики век, составленное известными специалистами в этой области Роналдом Моем и Эдгаром Финчером.
В книге вы найдете:

• описание анатомии век и периорбитальной области, методик пластики верхнего и нижнего века различными доступами, методов комбинированной подтяжки век с использованием хирургических вмешательств и лазерной дермабразии, рекомендации по предупреждению осложнений и много другой полезной информации;

• множество цветных рисунков и фотографий, иллюстрирующих различные виды пилинга и их реальные результаты.

Книги серии «Эстетическая медицина» — надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить самые современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта.

В серию «Эстетическая медицина» также входят книги:

• «Современные методы подтяжки лица» + DVD

• «Липосакция» + DVD

• «Контурная и объемная пластика» + DVD

• «Ботокс» + DVD

• «Коррекция рубцов»

• «Химический пилинг» + DVD

• «Лечение варикозных вен ног» + DVD

• «Трансплантация волос» + DVD

• «Лазеро- и светолечение» (в двух томах) + 2 DVD

• «Фотодинамическая терапия»

• «Лечебная косметика» + DVD

• «Нехирургические методы лифтинга» + DVD

 

Цена: 600грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 17-12-2017, 15:24

Ханк С.У., Заттлер Г., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Липосакция.

Автор: Irina от 17-12-2017, 14:16

Руководство

Ханк С.У., Заттлер Г., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Липосакция.


2009г
172с
Книги серии «Эстетическая медицина» представляют собой самое современное практическое руководство в наиболее востребованных областях сегодняшней косметологии и пластической хирургии.

Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и опыт и обогатить свою практику.

Книга «Липосакция» — практическое руководство по липосакции, составленное известными специалистами и основоположниками в этой области Уилльямом Ханком и Герхардом Заттлером.

Ханк С.У., Заттлер Г., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Липосакция.В книге вы найдете:

• показания и противопоказания к липосакции, описание методики тумесцентной анестезии, этапы операций и множество другой полезной информации;

• разнообразные цветные рисунки и фотографии, иллюстрирующие различные вмешательства и их реальные результаты;

• DVD с видеоматериалами по различным методикам и практическим тонкостям.
Книги серии «Эстетическая медицина» — надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить самые современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта.

В серию «Эстетическая медицина» также входят книги:

• «Современные методы подтяжки лица» + DVD

• «Блефаропластика» + DVD

• «Контурная и объемная пластика» + DVD

• «Ботокс» + DVD

• «Коррекция рубцов»

• «Химический пилинг» + DVD

• «Лечение варикозных вен ног» + DVD

• «Трансплантация волос» + DVD

• «Лазеро- и светолечение» (в двух томах) + 2 DVD

• «Фотодинамическая терапия»

• «Лечебная косметика» + DVD

• «Нехирургические методы лифтинга» + DVD

 

Цена: 630 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

С. В. Готье Трансплантология. Фармакотерапия без ошибок

Автор: Manager от 17-12-2017, 13:59

С. В. Готье   Трансплантология. Фармакотерапия без ошибок Серия "Фармакотерапия без ошибок" посвящена одной из наиболее актуальных проблем, с которыми сталкивается врач в повседневной практике. Выбор оптимальной тактики лечения даже при наличии международных рекомендаций по терапии конкретных заболеваний является сложной задачей, а лечение пациента требует индивидуального подхода: учета особенностей течения заболевания, наличия сочетанной патологии, возраста больного и других факторов. Именно поэтому даже формальное соблюдение стандартов и следование современным рекомендациям не всегда позволяет назначить оптимальную терапию. Кроме того, при назначении лечения часто совершаются типичные ошибки.

В кратком руководстве "Трансплантология. Фармакотерапия без ошибок" приведены протоколы, рекомендованные зарубежными и отечественными профессиональными обществами. Современные схемы лечения сочетаются с описанием препаратов, анализом самых распространенных ошибок, а также способов их предотвращения и коррекции. Отдельные разделы книги посвящены вопросам коррекции метаболических и инфекционных осложнений у пациентов после трансплантации солидных органов.Руководство предназначено для врачей-трансплантологов, нефрологов, гепатологов, врачей общей практики, а также аспирантов, ординаторов, интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.

Краткое руководство "Трансплантология. Фармакотерапия без ошибок" станет для врача незаменимым помощником благодаря лаконичной структуре материала, удобной "навигации", компактности и современному полиграфическому исполнению.

 

Цена: 320 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Гайдар Б. В. Транскраниальная доплерография в нейрохирургии

Автор: Manager от 17-12-2017, 13:58

Гайдар Б. В.   Транскраниальная доплерография в нейрохирургии В монографии, обобщающей богатый клинический опыт сотрудников кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и лаборатории патологии мозгового кровообращения Российского научно-исследовательского нейрохирургического института им. А.Л. Поленова, изложены вопросы применения транскраниальной допплерографии (ТКДГ) для диагностики патологии сосудов головного мозга, оценки функционального состояния системы мозгового кровообращения у нейрохирургических больных на различных этапах лечения. Подробно описаны современные принципы и методы проведения исследования, описаны и иллюстрированы наиболее часто встречающиеся диагностические варианты при разнообразной патологии сосудов головного мозга. Представлены современные способы анализа данных, получаемых при длительном периоперационном ТКДГ-мониторинге.

 

Цена: 530 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Махамбетчин М. М. Закрытая травма грудной клетки

Автор: Manager от 17-12-2017, 13:57

Махамбетчин М. М.    Закрытая травма грудной клетки В книге изложены особенности клинической и рентгенологической диа- гностики повреждений и ранних осложнений закрытых травм грудной клетки. Проведен анализ объективных причин, затрудняющих основные и дополнительные методы исследования. На 240 рентгенограммах показаны признаки трудновыявляемых повреждений и осложнений травм грудной клетки, в частности пневмоторакса, гемоторакса, ателектаза, разрыва диа- фрагмы. Впервые отмечается клиническая значимость напряжения в малом пневмотораксе при политравме. Приведены сравнительная характеристика и алгоритм дифференциальной диагностики острых диффузных поражений легких при травме. Описан опыт выявления и решения проблемы нефунк- ционирующего дренажа плевральной полости. Издание предназначено для хирургов, торакальных хирургов, травмато- логов, реаниматологов, оказывающих помощь больным с политравмой.

 

Цена: 500 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас