MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:15

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.


Том 1.
2011р
672с + 16с кольор. вкл.
Матеріал, викладений у підручнику відповідає новій програмі «Хірургічна стоматологія» та «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста».
Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим підручником міг скористуватись не лише студент, а й лікар-інтерн, хірург-стоматолог, щелепно-лицевий хірург-пластик.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.Том 2.
2011г
Матеріал, викладений у підручнику відповідає новій програмі «Хірургічна стоматологія» та «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста». Розглянуто питання травматології, неврології щелепно-лицевої ділянки, вроджених дефектів і деформацій обличчя, анкілозів СНШС. Особлива увага приділена реконструктивно-відновній, пластичній та естетичній хірургії щелепно-лицевої ділянки.
Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим підручником міг скористуватись не лише студент, а й лікар-інтерн, хірург-стоматолог, щелепно-лицевий хірург-пластик.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

Цена: 700 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Годи Жан-Франсуа Анатомия дентальной имплантации

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:13

Атлас

Годи Жан-Франсуа Анатомия дентальной имплантации


2009г
248с
Книга предназначена как хирургам-имплантологам, так и врачам-стоматологам других специальностей,
желающим повысить свое мастерство в области дентальной имплантологии, а также студентам стоматологических вузов и факультетов.
Книга представляет собой атлас, посвященный основам анатомии челюстно лицевой области, понимание которых необходимо дентальным имплантологам. Курс анатомии, преподаваемый при подготовке стоматологов, служит фундаментом, на котором возводятся дополнительные знания, необходимые в хирургической имплантологии. При описании анатомии каждой из областей существенное внимание уделено структурам, представляющим особый интерес для хирургов, в частности сосудам и нервам. Книга богато иллюстрирована оригинальными фотографиями превосходного качества, сделанными авторами с анатомических препаратов. В каждой главе рассмотрены также вопросы рентгеноанатомии, что позволяет увязатьнеобходимые врачу теоретические знания с привычными для него рентгеновскими изображениями. Кроме того, в атласе приводятся трехмерные реконструкции компьютерных томографических изображений,
а также фотографии, иллюстрирующие хирургическую технику.

 

Цена: 1250 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 16:13

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота.

Автор: Irina от 26-08-2017, 15:12

Підручник

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота.


2010р
640стор
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки видання послужили більш ніж 50-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні і морфологічні розробки, а також останні досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Спираючись на власний багаторічний клінічний досвід, автори розробили оригінальну систематику різних патологічних станів слизової оболонки порожнини рота, що її наведено у підручнику.
Видання ілюстроване кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів.
Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів.

 

Цена: 300грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство.

Автор: Irina от 26-08-2017, 14:30

Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство.

Бичун А.Б.,  Васильев А.В.,  Михайлов Неотложная помощь в стоматологии: краткое руководство.


2010г
320с
Удобный карманный формат
Руководство посвящено актуальной проблеме оказания неотложной помощи в стоматологии. В первой части описана неотложная стоматологическая помощь при травмах и острых инфекционных заболеваниях челюстно-лицевой области, освещены показания к госпитализации, дифференциальная диагностика, лечение. Во второй части подробно разбирается экстренная помощь при острой соматической патологии в условиях амбулаторного стоматологического приема как взрослых, так и детей. Даны четкие рекомендации по профилактике неотложных состояний. Подробно рассматриваются действия медицинского персонала при оказании экстренной помощи. В приложениях даны рекомендации по оформлению документации, формированию укладок для оказания неотложной помощи в условиях амбулаторного приема. Предназначено для врачей-стоматологов, в первую очередь амбулаторного звена, для руководителей стоматологических подразделений, студентов старших курсов стоматологических факультетов; может быть полезно сотрудникам органов управления здравоохранением и страховых медицинских компаний.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторы
Список сокращений
Введение
Глава 1. Острая одонтогенная инфекция
Глава 2. Травмы челюстно-лицевой области
Глава 3. Соматические заболевания как дополнительный фактор риска при оказании стоматологической помощи
Глава 4. Тактика врача-стоматолога при оказании помощи пациентам с соматической патологией
Глава 5. Организация действий медицинского персонала при оказании неотложной помощи
и правила личной безопасности
Глава 6. Ведение медицинской документации при неотложных состояниях
Глава 7. Семиотика основных проявлений патологических состояний и синдромов, требующих неотложной помощи
Глава 8. Оценка состояния и оказание помощи по алгоритму АВС(D)
Глава 9. Пути введения лекарственных средств при неотложных состояниях
Глава 10. Острые нарушения кровообращения
Глава 11. Синкопальные состояния (обморок) у детей и взрослых
Глава 12. Паническая атака и истерическая реакция у детей и взрослых
Глава 13. Судороги у детей и взрослых
Глава 14. Геморрагический синдром у детей и взрослых
Глава 15. Несчастные случаи
Глава 16. Неотложные состояния при сахарном диабете у детей и взрослых
Глава 17. Анафилаксия у детей и взрослых
Глава 18. Передозировка и отравление лекарственными препаратами
Глава 19. Парентеральное введение агрессивных жидкостей по неосторожности
Глава 20. Побочные эффекты местных анестетиков
Приложение 1. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан (часть 2)
Приложение 2. Краткая характеристика происшедшего
Приложение 3. Детальное описание происшедшего
Приложение 4. Общий список оборудования и лекарственных средств для оказания неотложной помощи
Приложение 5. Разовые дозы лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи детям на догоспитальном этапе
Приложение 6. Физиологические нормы детей разного возраста
Приложение 7. Укладки лекарственных средств для оказания экстренной помощи при наиболее часто встречающихся патологических состояниях в стоматологи
Приложение 8. Препараты для местной анестезии без адреналина
Предметный указатель

 

Цена: 200 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Миш К.E. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные импланты.

Автор: Irina от 26-08-2017, 13:55

Миш К.E. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные импланты.

Миш К.E. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные импланты.

2010г
616с
Карла Миша сегодня называют одним из локомотивов современной ортопедической стоматологии, чей авторитет в вопросах дентальной имлантации неоспорим. Его книги стали бестселлерами во многих странах мира, не является исключением и это руководство.
В книге подробно и доступно описаны вопросы дентальной имплантации, причем с упором не на хирургические, а на ортопедические аспекты. Установка имплантатов рассматривается не как нечто оторванное от общего плана ортопедического лечения, а как его важный, но не единственный этап. Рассматриваются вопросы патофизиологии и биомеханики, диагностики, планирования лечения; подробно разбираются частные случаи ортопедического лечения с опорой на имплантаты, представлен богатый иллюстративный материал.
Руководство предназначено для стоматологов-ортопедов, имплантологов, челюстно-лицевых хирургов, студентов и преподавателей медицинских вузов и факультетов.

 

Цена: 2100 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 13:55

Хоменко Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста.

Автор: Irina от 26-08-2017, 13:35

Хоменко Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста.

Хоменко Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста.

2013г
864с
Разделы учебника соответствуют учебному плану и типовой учебной программе по специальности "Детская стоматология", утвержденным Министерством образования и науки РФ, Министерством здравоохранения Украины.
В учебнике освещены вопросы клиники, диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний у детей. Разделы учебника соответствуют учебному плану и типовой учебной программе по специальности «Детская стоматология», утвержденным Министерством здравоохранения Украины и Министерством просвещения Украины. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез кариеса, его осложнения, болезни пародонта, заболевания слизистой оболочки рта у детей и т.д. Особое внимание уделено современным методам диагностики стоматологических заболеваний у детей. Представлена классификация и принципы лечения некариозных поражений твердых тканей зубов. Согласно современным требованиям, в учебник включены тестовые задания, соответствующие всем разделам дисциплины «детская терапевтическая стоматология». Текст учебника сопровождается богатым иллюстративным материалом. Для студентов стоматологических факультетов, интернов и врачей-стоматологов.

 

Цена: 300грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Терезхалми Г.Т. Физикальное исследование в стоматологической практике.

Автор: Irina от 26-08-2017, 12:57

Терезхалми Г.Т. Физикальное исследование в стоматологической практике.

Терезхалми Г.Т. Физикальное исследование в стоматологической практике.

2013г
250с
Содержание книги "Физикальное исследование в стоматологической практике"
1 Фрагмент книги "Физикальное исследование в стоматологической практике"
2 Фрагмент книги "Физикальное исследование в стоматологической практике"
Книга ведущих английских специалистов представляет собой уникальное практическое руководство по всем аспектам исследования полости рта. Этот практический справочник по диагностике составлен из лаконичных, богато иллюстрированных фотографиями и рисунками, описаний клинических проявлений заболеваний. Книга охватывает основные и прикладные вопросы сбора анамнеза, медицинского осмотра, обследования полости рта, головы и шеи. Рассмотрены дополнительные диагностические и лабораторные методы исследования. Заключительная глава позволяет читателю понять, как результаты исследований и диагноз связаны с планированием лечения, консультациями и направлениями к врачам-специалистам.
Книга предназначена для стоматологов и врачей общей практики.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Параскевич В. Л. Дентальная имплантология 3-е изд.

Автор: Irina от 26-08-2017, 12:32

Руководство

Параскевич В. Л. Дентальная имплантология 3-е изд.2011г
400с
Первое и второе издания данного руководства имели небывалый успех: тиражи были распроданы буквально за месяц.
Руководство раскрывает основные вопросы одного из новых направлений стоматологии — дентальной имплантологии. Подробно изложены история применения имплантатов, философские аспекты сосуществования небиологического объекта и живого организма, морфология и физиология костной ткани, свойства биосовместимых материалов, особенности конструкций дентальных имплантатов и механизмы их интеграции с окружающими тканями. Освещены вопросы деонтологии, показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. Подробно представлены разделы: планирование, современные хирургические методы имплантации и способы зубного протезирования на имплантатах. Описаны наиболее распространенные осложнения имплантации, методы их профилактики и лечения. Уделено внимание статистическим методам оценки эффективности зубного протезирования на имплантатах. Часть III, посвященная клиническим вопросам, может служить руководством для практикующих врачей-стоматологов.
Для стоматологов всех профилей, преподавателей и студентов стоматологических факультетов медицинских университетов, а также специалистов, занимающихся производством дентальных имплантатов.

 

Цена: 1300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 12:32

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

Автор: Irina от 26-08-2017, 11:38

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

Рожко М.М. Стоматологія. Книга 2

2013р
992с
У підручнику висвітлено основні питання організації стоматологічної служби, терапев­тичної та хірургічної стоматології. Розділи підручника відповідають навчальному плану та програмі з навчання в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія». Викладено основні принципи надання стоматологічної допомоги населенню, клінічну картину, методи діагнос­тики та лікування твердих тканин зубів, тканин пародонта, слизової оболонки ротової по­рожнини. Розглянуто питання клінічної картини, діагностики та лікування хірургічної пато­логії щелепно-лицевої ділянки.

Текст підручника супроводжується багатим оригінальним ілюстративним матеріалом.

Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, ас­пірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.
Зміст:
Передмова............................................................................................................................................. 12

ЧАСТИНА 1. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Розділ 1. СУЧАСНІ МЕТОДИКИ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ

ПЛОМБУВАННЯ ЗУБІВ................................................................................................................. 13

Критерії якості пломбування зубів................................................................................ 14

Показання до використання традиційних цементів................................................... 17

Сучасні стоматологічні цементи:

основні властивості, вимоги, показання до використання...................................... 19

Матеріали для пов'язок і тимчасових пломб.................................................................... 23

Матеріали для ізолювальних прокладок............................................................................ 24

Цинк-фосфатні цементи.................................................................................................. 25

Полікарбоксилатні цементи............................................................................................ 26

Склоіономерні цементи................................................................................................... 26

Ізолювальні лаки................................................................................................................ 34

Постійні пломбувальні (реставраційні) матеріали.......................................................... 35

Класифікація і властивості

композитних реставраційних матеріалів...................................................................... 42

Макронаповнені композити........................................................................................... 43

Мікронаповнені композити............................................................................................ 44

Мінінаповнені композити............................................................................................... 47

Гібридні композити.......................................................................................................... 47

Універсальні мікрогібридні композити........................................................................ 49

Рідкі (flowable) композити............................................................................................... 60

Конденсовані (расkable) композити.............................................................................. 62

Компомери......................................................................................................................... 64

"Сендвіч"-техніка.................................................................................................................... 66

Розділ 2. КАРІЄС ЗУБІВ.................................................................................................................. 73

Етіологія і патогенез карієсу................................................................................................. 74

Сучасна концепція етіології карієсу............................................................................. 74

Сучасне бачення патогенезу карієсу зубів................................................................. 75

Класифікації карієсу зубів 76

Патологічна анатомія карієсу зубів..................................................................................... 78

Клінічна картина карієсу........................................................................................................ 80

Перебіг нетрадиційних (особливих) форм карієсу............................................................ 82

Діагностика карієсу................................................................................................................ 84

Лікування карієсу.................................................................................................................... 88

Основні принципи лікування карієсу................................................................................. 91

Принципи і техніка препарування каріозних порожнин................................................. 95

Медикаментозне оброблення каріозних порожнин........................................................ 100

Пломбування каріозних порожнин..................................................................................... 100

Техніка раціонального пломбування контактних поверхонь зубів. . . 106

Тактика лікаря при лікуванні різних клінічних форм карієсу................................... 107

Розділ 3. ЗАХВОРЮВАННЯ ПУЛЬПИ ЗУБА........................................................................ 109

Пульпіт: етіологія, патогенез, патоморфологія, класифікації,

загальна симптоматика ...................................................................................................... 111

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика гострих пульпітів.......................................................... 117

Клінічна картина гострих пульпітів............................................................................ 117

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика хронічного пульпіту..................................................... 123

Лікування пульпіту. Принципи лікування. Біологічний метод................................ 132

Хірургічні методи лікування пульпіту. Вітальна екстирпація пульпи . 143

Девітальна екстирпація й ампутація................................................................................ 145

Помилки та ускладнення при лікуванні пульпітів, профілактика й усу­нення їх 151

Розділ 4. ЗАХВОРЮВАННЯ ПЕРІОДОНТА........................................................................... 160

Анатомічні, гістологічні та функціональні

особливості будови періодонта............................................................................... 160

Періодонтит: етіологія, патогенез і класифікація...................................................... 167

Клінічна картина, патологічна анатомія, діагностика

і диференціальна діагностика гострого періодонтиту........................................ 171

Хронічний періодонтит.................................................................................................. 177

Диференціальна діагностика хронічного періодонтиту......................................... 184

Методи лікування періодонтиту.................................................................................. 187

Основні етапи лікування періодонтиту 189

Хірургічні методи лікування періодонтиту................................................. 217

Помилки під час діагностики періодонтиту.............................................................. 219

Помилки на етапах лікування періодонтиту............................................................. 220

Пізні ускладнення після лікування періодонтиту..................................................... 224

Віддалені результати лікування періодонтиту.......................................................... 226

Розділ 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА......................................................... 227

Систематика та епідеміологія захворювань тканин пародонта................................ 227

Пародонт: клінічна анатомія, фізіологія, функції, вікові зміни............................... 228

Етіологія і патогенез захворювань тканин пародонта.................................................. 232

Класифікації захворювань пародонта.............................................................................. 240

Класифікація хвороб пародонта за М.Ф. Данилевським (1994) . . . . 241

Пародонтологічна семіотика (основні терміни) за ВООЗ (1990) . . . 242

Методи обстеження хворих із патологією тканин пародонта.

Критерії встановлення та формулювання діагнозу...................................................... 243

Клінічний діагноз у пародонтології.................................................................................. 254

Клінічна картина та діагностика захворювань пародонта.......................................... 256

Клінічна картина, діагностика, диференціальна діагностика

запальних захворювань пародонта.............................................................................. 256

Клінічна картина і діагностика гінгівіту....................................................... 256

Клінічна картина і діагностика катарального гінгівіту.............................. 257

Клінічна картина і діагностика гіпертрофічного гінгівіту........................ 258

Клінічна картина і діагностика виразкового гінгівіту............................... 260

Клінічна картина і діагностика атрофічного гінгівіту............................... 262

Клінічна картина і діагностика локалізованого пародонтиту . . . 264

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика

дистрофічно-запальних захворювань пародонта..................................................... 265

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика

пародонтозу ............................................................................................................................ 274

Клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика ідіопатич-

них захворювань..................................................................................................................... 277

Продуктивні процеси, пародонтоми.................................................................................. 278

Лікування захворювань тканин пародонта..................................................................... 279

Принципи комплексного лікування хвороб пародонта......................................... 279

Місцеве лікування захворювань тканин пародонта

і медикаментозні засоби видалення назубних відкладень 288

Методика ручного видалення назубних відкладень................................................ 290

Медикаментозні засоби для видалення назубних відкладень............................... 307

Медикаментозне лікування захворювань тканин пародонта..................................... 309

Лікування хронічного катарального гінгівіту........................................................... 312

Лікування гіпертрофічного гінгівіту........................................................................... 315

Лікування виразкового гінгівіту.................................................................................. 317

Лікування дистрофічно-запальних хвороб пародонта........................................... 321

Лікування пародонтозу......................................................................................................... 335

Хірургічне лікування захворювань тканин пародонта................................................ 337

Новітні засоби для хірургічного лікування пародонтальних і кісткових

кишень. Метод спрямованої тканинної регенерації............................................... 341

Ортопедичне і ортодонтичне лікування хвороб пародонта......................................... 345

Фізіотерапевтичне лікування хвороб пародонта........................................................... 350

Результати лікування захворювань тканин пародонта............................................... 353

Профілактика хвороб тканин пародонта ........................................................................ 357

Навчання догляду за ротовою порожниною. Предмети догляду

та засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини................................................... 367

Навчання догляду за ротовою порожниною............................................................ 367

Предмети догляду за ротовою порожниною.

Способи чищення зубів різними предметами гігієни............................................ 368

Засоби індивідуальної гігієни ротової порожнини................................................. 374

Використання жувальних гумок.................................................................................. 381

Розділ 6. ЗАХВОРЮВАННЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ. КЛАСИФІКАЦІЯ 385

Травматичні ураження слизової оболонки ротової порожнини................................. 387

Механічна травма ......................................................................................................... 387

Фізична травма................................................................................................................ 390

Хімічна травма .............................................................................................................. 399

Лейкоплакія .................................................................................................................... 402

Інфекційні захворювання слизової оболонки ротової порожнини. . . 412

Вірусні ураження............................................................................................................ 412

Лікування вірусних уражень слизової оболонки ротової

порожнини ............................................................................................................ 421

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гострих інфекційних захворюваннях 425

Профілактика інфікування ВІЛ у працівників стоматологічних

закладів.............................................................................................................................. 442

Бактерійні інфекції.......................................................................................................... 443

Мікотичні стани............................................................................................................... 462

Захворювання губ ................................................................................................................. 467

Хейліт ................................................................................................................................ 467

Хронічна тріщина губи.................................................................................................. 480

Гранульоматозний хейліт Мішера.............................................................................. 482

Трофодема Мейжа......................................................................................................... 482

Синдром Россолімо—Мелькерсон—Розенталя ..................................................... 483

Хвороби язика (глосити)....................................................................................................... 485

Десквамативний глосит................................................................................................. 486

Волосатий язик .............................................................................................................. 488

Ромбоподібний глосит................................................................................................... 490

Складчастий язик............................................................................................................. 491

Передраки слизової оболонки ротової порожнини та червоної облямівки губ....... 492

Хвороба боуена.............................................................................................................. 494

Бородавчастий передрак............................................................................................... 496

Обмежений передраковий гіперкератоз червоної облямівки губ . . 499

Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті .................................................... 500

Прояви алергійних станів на слизовій оболонці ротової

порожнини .............................................................................................................................. 503

Медикаментозна алергія ............................................................................................. 503

Клітинні тести................................................................................................................... 507

Хронічний рецидивний афтозний стоматит............................................................. 511

Синдром Бехчета ........................................................................................................... 515

Багатоформна ексудативна еритема.......................................................................... 517

Дерматози, зумовлені автоімунними компонентами................................................... 524

Міхурчатка ...................................................................................................................... 525

Червоний плоский лишай............................................................................................. 531

Червоний вовчак............................................................................................................. 537

Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі екзогенних

інтоксикацій........................................................................................................................... 542

Ртутний стоматит 542

Свинцевий стоматит................................................................................................... 544

Вісмутовий стоматит................................................................................................. 545

Зміни слизової оболонки ротової порожнини на тлі захворювань

органів і систем організму ................................................................................................. 546

Захворювання травного тракту ................................................................................. 546

Захворювання нирок ................................................................................................... 549

Серцево-судинна патологія ....................................................................................... 550

Ураження слизової оболонки ротової порожнини у хворих

з ендокринною патологією....................................................................................... 553

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при гіпо-

і авітамінозах................................................................................................................ 561

Зміни слизової оболонки ротової порожнини при захворюваннях

органів кровотворення ............................................................................................. 566

ЧАСТИНА 2. ХІРУРГІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Розділ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЧ­НОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 587

Розділ 8. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ІЗ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ 594

Розділ 9. ВИДИ ЗНЕБОЛЮВАННЯ У ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ДІЛЯНЦІ . . 617

Особливості загального знеболювання у щелепно-лицевій ділянці 617

Види місцевого знеболювання.................................................................................. 623

Аплікаційне знеболювання ...................................................................................... 623

Інфільтраційна анестезія .......................................................................................... 625

Провідникова анестезія............................................................................................. 627

Топографо-анатомічні обґрунтування провідникового знеболювання

гілок трійчастого нерва ............................................................................................. 628

Кісткові отвори (цільові пункти) і пов'язані з ними види

провідникової анестезії ............................................................................................. 630

Провідникове знеболювання верхньої щелепи.................................................... 631

Провідникове знеболювання нижньої щелепи.................................................... 640

Ускладнення під час проведення анестезії 651

Місцеві ускладнення під час проведення анестезії....................................... 651

Загальні ускладнення місцевого знеболювання........................................... 656

Розділ 10. ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ.................................................................................................. 669

Підготовка до видалення зуба...................................................................................... 670

Методика видалення зуба.............................................................................................. 671

Етапи операції видалення зуба.................................................................................... 676

Особливості видалення окремих груп зубів............................................................. 680

Ускладнення, які виникають під час і після видалення зуба................................. 686

Ускладнення, які виникають під час хірургічних втручань.................................... 707

Розділ 11. ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ ІМПЛАНТОЛОГІЇ......................................................... 714

Дентальна імплантація.................................................................................................. 714

Хірургічний етап лікування ........................................................................................ 723

Способи ортопедичного лікування............................................................................. 741

Розділ 12. ОДОНТОГЕННІ ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ................................................................................................ 745

Хірургічні методи лікування періодонтиту............................................................... 745

Періостит.......................................................................................................................... 752

Лімфаденіт........................................................................................................................ 756

Остеомієліт щелеп........................................................................................................... 757

Абсцеси і флегмони....................................................................................................... 762

Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до верхньої

щелепи .................................................................................................................... 764

Абсцеси і флегмони тканин, які прилягають до нижньої

щелепи .................................................................................................................... 769

Ускладнення запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки. . . 776

Тромбофлебіт лицевих вен, тромбоз печеристої пазухи ........................... 776

Медіастиніт ........................................................................................................... 777

Сепсис .................................................................................................................... 779

Розділ 13. ЗАХВОРЮВАННЯ ПРОРІЗУВАННЯ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ___________ 782

Розділ 14. ОДОНТОГЕННЕ ЗАПАЛЕННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ

ПАЗУХИ (ГАЙМОРИТ) 790

Розділ 15. ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ

СЛИННИХ ЗАЛОЗ.......................................................................................................................... 803

Гострий сіаладеніт ........................................................................................................ 803

Хронічний сіаладеніт...................................................................................................... 813

Синдроми з ураженням слинних залоз...................................................................... 824

Травма слинних залоз. Слинні нориці ...................................................................... 827

Розділ 16. ІНФЕКЦІЙНІ ЗАПАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ..... 832

Актиномікоз.................................................................................................................... 832

Туберкульоз..................................................................................................................... 835

Сифіліс.............................................................................................................................. 838

Фурункули і карбункули............................................................................................... 841

Бешиха .............................................................................................................................. 847

Сибірка ............................................................................................................................ 848

Нома.................................................................................................................................. 849

Розділ 17. ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ.......... 852

Переломи нижньої щелепи........................................................................................... 860

Ортопедичне лікування переломів нижньої щелепи.............................................. 865

Переломи верхньої щелепи, виличної кістки, кісток носа..................................... 868

Невідкладна допомога в разі травматичних ушкоджень щелепно- лицевої ділянки 873

Розділ 18. ЗАХВОРЮВАННЯ І УРАЖЕННЯ НЕРВІВ ОБЛИЧЧЯ І ЩЕЛЕП............... 880

Розділ 19. ЗАХВОРЮВАННЯ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА .... 888

Вивихи................................................................................................................................ 888

Артрит ............................................................................................................................. 890

Артрози скронево-нижньощелепного суглоба....................................................... 890

Контрактура..................................................................................................................... 891

Анкілози скронево-нижньощелепного суглоба 892

Розділ 20. ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПАРОДОНТИТУ .... 895

Види хірургічного втручання............................................................................. 899

Розділ 21. ДОБРОЯКІСНІ ПУХЛИНИ І ПУХЛИНОПОДІБНІ НОВОУТВО­РЕННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ. КІСТИ ЩЕЛЕП................................................................................................................................................ 905

Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення м'яких тканин

і слизової оболонки ротової порожнини, обличчя і шиї ...................................... 906

Доброякісні пухлини слинних залоз............................................................................ 910

Пухлиноподібні утворення і диспластичні процеси................................................ 914

Розділ 22. ВІДНОВНА І РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ ОБЛИЧЧЯ І ЩЕЛЕП...... 916

Особливості обстеження хворих із дефектами і деформаціями щелепно-лицевої ділянки та пацієнтів, які потребують естетичних

і косметичних операцій................................................................................................. 916

Деякі відомості з антропометрії обличчя і носа ..................................................... 918

Набуті дефекти і деформації лиця............................................................................... 923

Набуті деформації лицевого скелета.......................................................................... 932

Тестові завдання ............................................................................................................................. 936

Відповіді на тестові завдання....................................................................................................... 979

Список літератури 984

 

Цена: 350 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Нанда Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии

Автор: Irina от 26-08-2017, 11:23

Руководство

Нанда Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии


2009г
388с
Данное издание предназначено для практикующих врачей, студентов-постдипломников, преподавателей медицинских вузов.
Издание содержит полезную информацию по наиболее важным аспектам ортодонтии, последовательно описаны диагностика и планирование лечения, приведено большое количество клинических примеров, особое внимание уделено функциональной эстетике. Кроме того, представлены результаты экспертной оценки выдающихся специалистов в современной ортодонтии. Эстетические параметры и конструкции аппаратов, описанные в книге, могут быть успешно использованы для получения предсказуемого результата в ежедневной клинической практике.

 

Цена: 1100 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас