MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Фліс П.С. Дитяче зубне протезування

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:19

Фліс П.С. Дитяче зубне протезування

Фліс П.С. Дитяче зубне протезування


2010р
200с
У підручнику викладено основи дитячого протезування, яке є дієвим засобом профілактики зубо-щелепних аномалій і деформацій зубо-щелепного апарату в дітей. Актуальність видання обумовлена тим, що, незважаючи на нагальну потребу в дитячому зубному протезуванні, підручників із цього важливого розділу стоматології практично немає.
У підручнику розглянуто різні аспекти ортопедичного лікування дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічну підготовку до лікування, діагностику дефектів зубів і зубних рядів, показання та протипоказання до ортопедичного лікування, види протезів і їх застосування в різні періоди прикусу. Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:18

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.

Фліс П.С.,  Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.


2010г
296с
У підручнику висвітлено питання історії винайдення стоматологічного фарфору, детально викладено технологію виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.Описано обладнання, інструментарій та матеріали, які застосовують під час їх виготовлення. Особливу увагу приділено сучасним методам моделювання зубів керамічними і композитними матеріалами.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІIІ рівнів акредитації та зубних техніків

 

Цена: 90 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Трезубов В.Н. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: Учебное пособие.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:11

Трезубов В.Н. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: Учебное пособие.

Трезубов В.Н. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: Учебное пособие.

2010г
160с
Издательство: МИА
переплет: обложка
Учебное пособие посвящено проблеме подготовки больного к протезированию полости рта. Книга соответствует учебной программе Росздрава. Пособие рассчитано на студентов стоматологического факультета. Оно также будет полезным при обучении в интернатуре и клинической ординатуре, при прохождении циклов сертификации, специализации, усовершенствования, при подготовке к сдаче экзамена на квалификационную категорию. Для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, ординаторов и врачей-стоматологов.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:11

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:10

Учебник

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса


2008г
416с
Учебник соответствует программе Министерства здравоохранения Российской Федерации по ортопедической стоматологии, содержит вопросы пропедевтики и основы частного курса специальности и предназначен для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и клинических ординаторов.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:10

Смит Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:09

Смит Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии

Смит Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии

2010г
344с
В книге, наряду с планированием лечения, описанием разновидностей коронок и мостовидных протезов и прочими теоретическими выкладками, достаточно большая часть посвящена клиническим манипуляциям.
Данное издание будет интересно и полезно как студентам медицинских вузов, так и дипломированным начинающим врачам.
ISBN: 5-98322-604-5

 

Цена: 650 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:09

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.

Автор: Irina от 31-08-2017, 10:45

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 1: Фантомний курс.


2007р
304с
У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів то слизової оболонки ротової порожнині, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів. Окремо викладено клініку та лікування некаріщзних уражень твердих тканин зубів.
у контексті Болонського процесу внесено тести і відповіді до них для самостійного контролю.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 140 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 1

Автор: Irina от 31-08-2017, 10:44

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 1

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 12011г
400с
В учебнике изложена история терапевтической стоматологии, рассмотрены вопросы анатомического строения зубов и слизистой оболочки полости рта, приведены данные о материалах для пломбирования кариозных полостей и корневых каналов. Отдельно изложены клиника и лечение некариозных поражений твердых тканей зубов.
В контексте Болонского процесса внесены тесты и ответы к ним для самостоятельного контроля.
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации.

 

Цена: 130 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Атлас.

Автор: Irina от 30-08-2017, 16:42

Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Атлас.

Морозова С.И., Савельева Н.А. Заболевания слизистой оболочки рта. Атлас.


2012г
272с
В атласе описаны основные формы клинических проявлений заболеваний слизистой оболочки рта и красной каймы губ: травматические поражения, инфекционная и аллергическия патология, изменения слизистой оболочки при экзогенных интоксикациях, системных заболеваниях, дерматозах и болезнях обмена веществ, а также хейлиты, аномалии и самостоятельные заболевания языка, предраковые состояния и опухоли. Начальные главы посвящены строению слизистой оболочки рта, цитологии элементов поражения, особенностям течения патологических процессов. В атласе представлены иллюстрации наиболее широко распространенных заболеваний кожи и слизистых оболочек (314 цветных фотографий и рисунков).
Для стоматологов, инфекционистов, онкологов, терапевтов, аллергологов, студентов медицинских вузов.

 

Цена: 330 рн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Харьков Л.В. Хірургічна стоматологія дитячого віку.

Автор: Irina от 30-08-2017, 13:11

Харьков Л.В. Хірургічна стоматологія дитячого віку.

Харьков Л.В. Хірургічна стоматологія дитячого віку.


2003р
440с
Підручник є результатом плідної праці співробітників кафедри дитячої хірургічної стоматології. Грунтуючись на багаторічному досвіді роботи, автори докладно висвітлили питання етіології та патогенезу, закономірностей клінічного перебігу запальних, травматичних, пухлинних процесів і вроджених вад розвитку щелепно-лицевої ділянки у дітей. Представлені нові дані щодо діагностики, диференційної діагностики та лікування цих захворювань. Підручник відповідає програмам, затвердженим МОЗ України.
Для студентів стоматологічного і педіатричного факультету медичних навчальних закладів України III—IV рівнів акредитації, інтернів та лікарівстоматологів.

 

Цена: 330 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Курякина Н. В. Стоматология детского возраста

Автор: Irina от 30-08-2017, 12:55

Пособие

Курякина Н. В. Стоматология детского возраста


2006г
638с
Для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, детских стоматологов.
В учебнике представлены все основные разделы терапевтической стоматологии детского возраста, краткие сведения по хирургической стоматологии и ортопедическому лечению детей, предусмотренные соответствующими государственными образовательными стандартами. Подробно описаны состояние детской стоматологической службы, современные методы обследования больных, особенности детского организма; приведены последние данные по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению и профилактике кариеса зубов и его осложнений, некариозных поражений, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта.

 

Цена: 800 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 30-08-2017, 12:55