MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Виноградова Т. Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей

Автор: Irina от 28-10-2017, 16:40

Атлас

Виноградова Т. Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей


2010г
168с
2-е издание
Для студентов медицинских стоматологических вузов и факультетов, врачей-стоматологов.
Основу настоящего цветного атласа стоматологических заболеваний у детей, впервые изданного в нашей стране, составляют более 350 иллюстраций из богатой коллекции слайдов и рентгенограмм, собранных автором в течение многолетней профессиональной и научной деятельности в области детской стоматологии.
Учебное пособие состоит из введения и четырех глав, посвященных соответственно заболеваниям краевого пародонта, болезням слизистой оболочки рта, порокам развития и кариесу зубов. Каждая глава и большинство подглав снабжены краткими введениями, в которых в сжатой форме излагаются сведения об этиологии, эпидемиологии и клинической проблематике темы раздела.
К книге прилагается компьютерный компакт-диск с иллюстративным материалом, который может использоваться в качестве наглядного пособия при проведении докладов, лекций, семинарских занятий и др.

 

Цена: 350 | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 28-10-2017, 16:40

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Автор: Irina от 28-10-2017, 16:39

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 2: Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис.


2010г
560с
Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.

 

Цена: 200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія

Автор: Irina от 28-10-2017, 16:38

Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія

Тимофєєв О.О. Щелепно-лицева хірургія


2011г
752с
У підручнику представлено всі основні розділи щелепно-лицевої хірургії: викладено методику обстеження хворих, наведено основні відомості про застосування загального і місцевого знеболювання, розглянуто сучасні місцеві анестетики й ускладнення, пов'язані з їх застосуванням, детально описано операцію видалення зуба, можливі ускладнення і методи їх профілактики. Велику увагу приділено етіології, патогенезу, особливостям клінічного перебігу, диференціальній діагностиці та лікуванню гострих і хронічних (неспецифічних і специфічних) запальних захворювань щелеп і м'яких тканин, наведено особливості перебігу запальних процесів у хворих різних вікових груп. У виданні описано невогнепальні ушкодження м'яких тканин і переломи кісток щелепно-лицевої ділянки, вивихи нижньої щелепи, особливості клінічного перебігу і надання допомоги хворим у разі термічних уражень. Розглянуто захворювання слинних залоз, пухлиноподібні утворення м'яких тканин і кісток лицевого скелета, доброякісні та злоякісні пухлини цієї локалізації, передракові захворювання. Описано захворювання скронево-нижньощелепного суглоба, захворювання й ушкодження нервів щелепно-лицевої ділянки. Наведено тестові завдання для самостійного контролю рівня знань, які затверджені і рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Видання проілюстроване таблицями, схемами, малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, курсантів і лікарів суміжних спеціальностей.

 

Цена: 600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Дж. Шмидседер Атлас по стоматологии. Эстетическая стоматология

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:26

Атлас

Дж. Шмидседер Атлас по стоматологии. Эстетическая стоматология2007г
320с
Книга может служить прекрасным обучающим и справочным пособием для стоматологов, интересующихся вопросами эстетической стоматологии, а также для студентов, интернов и начинающих врачей.
Этот иллюстрированный цветной атлас предназначен, в первую очередь, для практикующих стоматологов и призван помочь им в освоении новых технологий и материалов, применяющихся в современной стоматологической практике с целью устранения дефектов зубов, зубных рядов и др., с тем чтобы сделать лицо пациента более эстетичным, гармоничным и привлекательным, а человека - уверенным и успешным. Наряду с описанием и иллюстрированием известных методов достижения эстетических результатов в стоматологии, каковыми являются отбеливание зубов, реставрация композитами, керамикой и др., в атласе рассматривается ряд еще недостаточно освещенных в литературе методов реставрации десны и пародонта.

 

Цена: 650 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:26

Фліс П.С. Дитяче зубне протезування

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:19

Фліс П.С. Дитяче зубне протезування

Фліс П.С. Дитяче зубне протезування


2010р
200с
У підручнику викладено основи дитячого протезування, яке є дієвим засобом профілактики зубо-щелепних аномалій і деформацій зубо-щелепного апарату в дітей. Актуальність видання обумовлена тим, що, незважаючи на нагальну потребу в дитячому зубному протезуванні, підручників із цього важливого розділу стоматології практично немає.
У підручнику розглянуто різні аспекти ортопедичного лікування дітей: психоемоційний стан дитини в різні вікові періоди, психологічну підготовку до лікування, діагностику дефектів зубів і зубних рядів, показання та протипоказання до ортопедичного лікування, види протезів і їх застосування в різні періоди прикусу. Окремий розділ присвячено травмам зубів і їх лікуванню.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:18

Фліс П.С., Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.

Фліс П.С.,  Власенко А.З. Технологія виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.


2010г
296с
У підручнику висвітлено питання історії винайдення стоматологічного фарфору, детально викладено технологію виготовлення зубних протезів з використанням керамічних і композитних матеріалів.Описано обладнання, інструментарій та матеріали, які застосовують під час їх виготовлення. Особливу увагу приділено сучасним методам моделювання зубів керамічними і композитними матеріалами.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІIІ рівнів акредитації та зубних техніків

 

Цена: 90 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Трезубов В.Н. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: Учебное пособие.

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:11

Трезубов В.Н. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: Учебное пособие.

Трезубов В.Н. Предварительное лечение больных перед зубным протезированием: Учебное пособие.

2010г
160с
Издательство: МИА
переплет: обложка
Учебное пособие посвящено проблеме подготовки больного к протезированию полости рта. Книга соответствует учебной программе Росздрава. Пособие рассчитано на студентов стоматологического факультета. Оно также будет полезным при обучении в интернатуре и клинической ординатуре, при прохождении циклов сертификации, специализации, усовершенствования, при подготовке к сдаче экзамена на квалификационную категорию. Для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, ординаторов и врачей-стоматологов.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:11

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:10

Учебник

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса


2008г
416с
Учебник соответствует программе Министерства здравоохранения Российской Федерации по ортопедической стоматологии, содержит вопросы пропедевтики и основы частного курса специальности и предназначен для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, врачей-интернов и клинических ординаторов.

 

Цена: 350 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:10

Смит Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:09

Смит Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии

Смит Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической стоматологии

2010г
344с
В книге, наряду с планированием лечения, описанием разновидностей коронок и мостовидных протезов и прочими теоретическими выкладками, достаточно большая часть посвящена клиническим манипуляциям.
Данное издание будет интересно и полезно как студентам медицинских вузов, так и дипломированным начинающим врачам.
ISBN: 5-98322-604-5

 

Цена: 650 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:09

Отт Р.В., Вольмер Х.-П., Круг В.Е. Клиническая и практическая стоматология. Справочник

Автор: Irina от 31-08-2017, 11:08

Отт Р.В., Вольмер Х.-П., Круг В.Е. Клиническая и практическая стоматология. Справочник

Отт Р.В., Вольмер Х.-П., Круг В.Е. Клиническая и практическая стоматология. Справочник


2010г
640с
В предлагаемом справочнике авторы попытались каждое подлежащее изучению заболевание упорядочить по основным симптомам и дифференциальной диагностике, при этом особое внимание уделялось вопросам практической реализации тех или иных решений. В этом плане полезной может оказаться масса специально обозначенных советов и рекомендаций.
Помимо классических разделов стоматологии были рассмотрены некоторые смежные вопросы, важную роль в практической работе врача-стоматолога. Так, на страницах книги можно найти распространенные лабораторные показатели или необходимый для данного случая препарат с дозировкой, противопоказаниями и фирменным названием. Кроме того, в справочнике детально изложены вопросы экстренной медицины и неотложных состояний.
Книга будет полезна не только студентам-стоматологам и начинающим врачам, но и опытные врачи смогут найти на страницах новые идеи, пересмотреть или дополнить собственные стандарты диагностики и лечения.

 

Цена: 550 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 11:08