MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная техника)

Автор: Irina от 30-08-2017, 10:23

Руководство

Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная техника)


2005г
428с
В руководстве доктора медицинских наук, профессора, зав. кафедрой ортопедической стоматологии Нижегородской государственной медицинской академии Е.Н.Жулева рассмотрены клинические и экспериментальные аспекты ортопедического лечения дефектов зубных рядов с помощью съемных протезов. Отражены современные представления о теоретических основах конструирования, особенности клинических и лабораторных приемов протезирования съемными протезами с учетом влияния протеза на ткани протезного ложа.
Впервые в пределах одного издания комплексно изложены вопросы теории, клиники и технологии лечения частичной потери зубов с помощью съемных протезов. Это позволяет рекомендовать книгу научным работникам, врачам-стоматологам, студентам стоматологических факультетов медицинских институтов и зубным техникам.

 

Цена: 210 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 30-08-2017, 10:23

Рожко М.М. Стоматологія у 2 книгах. Книга 1.

Автор: Irina от 29-08-2017, 11:57

Рожко М.М. Стоматологія у 2 книгах. Книга 1.

Рожко М.М. Стоматологія у 2 книгах. Книга 1.


2013р
872с
У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.
Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клінічної картини й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.
Зміст:
Передмова
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Міська стоматологічна поліклініка
Організація стоматологічної допомоги на сільській лікарській дільниці
Організація стоматологічної допомоги сільському населенню у районі
Обласна стоматологічна поліклініка
Стаціонарна допомога стоматологічним хворим
Стоматологічна допомога дітям
Показники діяльності закладів охорони здоров'я та спеціалістів, які працюють у них, з надання стоматологічної допомоги населенню
Розділ 2. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
Штучні коронки
Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами
Заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними конструкціями зубних протезів
Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами
Клінічна картина та протезування у разі повної відсутності зубів
Ортопедичне лікування при патологічній стертості твердих тканин зубів
Ортопедичне лікування при захворюваннях тканин пародонта
Розділ 3. ОРТОДОНТІЯ
Ортогнатичний прикус
Класифікації зубо-щелепних аномалій
Методи дослідження в ортодонтії
Розділ 4. ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
Розвиток ротової порожнини та зубів
Пульпіт
Періодонтит
Вади розвитку твердих тканин зубів, які виникають до прорізування зубів
Захворювання тканин пародонта в дітей і їх профілактика
Тестові завдання
Література

 

Цена: 340 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:18

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3


2011г
616с
Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии - заболеваниям пародонта.
В учебнике рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено мекаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
В контексте Болонского процесса приведены тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы к ним.

 

Цена: 300грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:15

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М.,     Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.


2010р
248с
У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, подано відомості про анатомічну будову і функції органів зубо-щелепного апарату людини. Описано характеристику та технологічний порядок виготовлення щелепно-лицевих протезів, техніку безпеки під час роботи. Приділено увагу питанням реабілітації пацієнтів із щелепно-лицевою патологією.
Підручник містить словник основних медичних термінів і понять, які були використані у навчальному матеріалі, що допомагає систематизувати набуті знання і навички.
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів з напряму 1101 "Медицина", спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична" за кваліфікацією "Зубний технік".
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації, слухачів відділень післядипломної освіти і зубних техніків з практичної охорони здоров'я.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:03

Учебное пособие

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н.  Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение


2008г
384с
Издание рассчитано в первую очередь на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов и зуботехнических отделений медицинских колледжей, однако оно будет полезным для врачей-стоматологов и зубных техников.
В книге детально обобщены свойства, структура, методы обработки и использования современных стоматологических материалов, предназначенных для зубного протезирования, ортодонтии, челюстно-лицевой ортопедии и травматологии, а также терапевтической стоматологии. Особое внимание уделяется клиническим материалам: оттискным массам, стоматологическим цементам, композиционным полимерам (компомерам или керомерам). Детально описаны металлы, их сплавы, полимеры различных типов. Расширены главы, посвященные свойствам и применению разнообразных видов полимеров, керамики. Подробно изложены вспомогательные материалы, имеется раздел о взаимодействии основных стоматологических материалов с организмом человека, т.е. клинического материаловедения. Книга содержит большое количество справочных таблиц.

 

Цена: 115 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 14:03

Борисенко А.В. Заболевания пародонта Секреты терапевтической стоматологии.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:57

Борисенко А.В. Заболевания пародонта. Секреты терапевтической стоматологии.

Борисенко А.В. Заболевания пародонта Секреты терапевтической стоматологии.


2013г
456с

Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии - заболеваниям пародонта.
В учебном пособии рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено медикаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
Форма изложения материала в виде вопросов и ответов поможет студентам и врачам стоматологам более эффективно подготовиться к тестовым испытаниям "Крок-2. Терапевтична стоматологія".
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов и стоматологов.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Назад Вперед
Наверх