MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Рожко М.М. Стоматологія у 2 книгах. Книга 1.

Автор: Irina от 29-08-2017, 11:57

Рожко М.М. Стоматологія у 2 книгах. Книга 1.

Рожко М.М. Стоматологія у 2 книгах. Книга 1.


2013р
872с
У підручнику висвітлено питання організації стоматологічної допомоги населенню, клініки ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку, ортодонтії.
Викладено сучасний стан правового забезпечення організації стоматологічної допомоги населенню України, сучасні аспекти клінічного матеріалознавства, діагностики, клінічної картини й лікування дефектів зубів і зубних рядів та сучасних технологій виготовлення ортопедичних конструкцій. Розглянуто питання діагностики, лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці.
Для лікарів-інтернів стоматологів факультетів післядипломної освіти, магістрантів, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-стоматологів.
Зміст:
Передмова
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ
Міська стоматологічна поліклініка
Організація стоматологічної допомоги на сільській лікарській дільниці
Організація стоматологічної допомоги сільському населенню у районі
Обласна стоматологічна поліклініка
Стаціонарна допомога стоматологічним хворим
Стоматологічна допомога дітям
Показники діяльності закладів охорони здоров'я та спеціалістів, які працюють у них, з надання стоматологічної допомоги населенню
Розділ 2. ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
Матеріалознавство в ортопедичній стоматології
Штучні коронки
Заміщення часткових дефектів зубних рядів мостоподібними протезами
Заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними конструкціями зубних протезів
Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами
Клінічна картина та протезування у разі повної відсутності зубів
Ортопедичне лікування при патологічній стертості твердих тканин зубів
Ортопедичне лікування при захворюваннях тканин пародонта
Розділ 3. ОРТОДОНТІЯ
Ортогнатичний прикус
Класифікації зубо-щелепних аномалій
Методи дослідження в ортодонтії
Розділ 4. ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ
Розвиток ротової порожнини та зубів
Пульпіт
Періодонтит
Вади розвитку твердих тканин зубів, які виникають до прорізування зубів
Захворювання тканин пародонта в дітей і їх профілактика
Тестові завдання
Література

 

Цена: 340 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:18

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3

Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Терапевтическая стоматология: Т. 3


2011г
616с
Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии - заболеваниям пародонта.
В учебнике рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено мекаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
В контексте Болонского процесса приведены тесты для самостоятельного контроля знаний и ответы к ним.

 

Цена: 300грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Автор: Irina от 27-08-2017, 15:15

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М., Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.

Фліс П.С., Власенко А.З., Бібік А.М.,     Іожиця К.Д. Технологія виготовлення щелепно-лицевих конструкцій.


2010р
248с
У підручнику висвітлено питання з історії розвитку ортопедичної стоматології, подано відомості про анатомічну будову і функції органів зубо-щелепного апарату людини. Описано характеристику та технологічний порядок виготовлення щелепно-лицевих протезів, техніку безпеки під час роботи. Приділено увагу питанням реабілітації пацієнтів із щелепно-лицевою патологією.
Підручник містить словник основних медичних термінів і понять, які були використані у навчальному матеріалі, що допомагає систематизувати набуті знання і навички.
Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів з напряму 1101 "Медицина", спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична" за кваліфікацією "Зубний технік".
Для студентів стоматологічних відділень вищих медичних навчальних закладів I-III рівнів акредитації, слухачів відділень післядипломної освіти і зубних техніків з практичної охорони здоров'я.

 

Цена: 80 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение

Автор: Irina от 27-08-2017, 14:03

Учебное пособие

Трезубов В.Н., Мишнев Л.М., Жулев Е.Н.  Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение


2008г
384с
Издание рассчитано в первую очередь на студентов стоматологических факультетов медицинских вузов и зуботехнических отделений медицинских колледжей, однако оно будет полезным для врачей-стоматологов и зубных техников.
В книге детально обобщены свойства, структура, методы обработки и использования современных стоматологических материалов, предназначенных для зубного протезирования, ортодонтии, челюстно-лицевой ортопедии и травматологии, а также терапевтической стоматологии. Особое внимание уделяется клиническим материалам: оттискным массам, стоматологическим цементам, композиционным полимерам (компомерам или керомерам). Детально описаны металлы, их сплавы, полимеры различных типов. Расширены главы, посвященные свойствам и применению разнообразных видов полимеров, керамики. Подробно изложены вспомогательные материалы, имеется раздел о взаимодействии основных стоматологических материалов с организмом человека, т.е. клинического материаловедения. Книга содержит большое количество справочных таблиц.

 

Цена: 115 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 14:03

Борисенко А.В. Заболевания пародонта Секреты терапевтической стоматологии.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:57

Борисенко А.В. Заболевания пародонта. Секреты терапевтической стоматологии.

Борисенко А.В. Заболевания пародонта Секреты терапевтической стоматологии.


2013г
456с

Издание посвящено наиболее распространенным патологическим состояниям в стоматологии - заболеваниям пародонта.
В учебном пособии рассмотрены вопросы анатомии и физиологии пародонта, клиники и диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта. Особое внимание уделено медикаментозному, хирургическому (кюретаж, гингивэктомия, лоскутные операции и др.) и физиотерапевтическим (электролечение, ультразвуковая терапия, вакуум-терапия, массаж и пр.) методам лечения. В отдельном разделе изложены методы обследования больного.
Анатомические термины соответствуют Международной анатомической номенклатуре.
Форма изложения материала в виде вопросов и ответов поможет студентам и врачам стоматологам более эффективно подготовиться к тестовым испытаниям "Крок-2. Терапевтична стоматологія".
Для студентов стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации, врачей-интернов, курсантов и стоматологов.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3 Захворювання пародонта.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:30

Підручник

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 3 Захворювання пародонта.


2008р
616стор
Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології - захворюванням пародонта.
У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого.
Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою.
У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 300грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Каливраджияна Э. С. Руководство по стоматологическому материаловедению.

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:05

Каливраджияна Э. С. Руководство по стоматологическому материаловедению.

Каливраджияна Э. С. Руководство по стоматологическому материаловедению.


2013г
288с
В Руководстве представлены материалы научных изысканий и клинического опыта работы отечественных и зарубежных специалистов. Приведены данные о физико-химических характеристиках, свойствах и способах применения основных и вспомогательных материалов. Значительное внимание уделено классификации стоматологических материалов и терминологии.
Для студентов стоматологических факультетов вузов, врачей, интернов, ординаторов и зубных техников.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Левисон Х. Руководство для среднего медицинского персонала стоматологических клиник

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:03

Руководство

Левисон Х. Руководство для среднего медицинского персонала стоматологических клиник


2009г
320с
Руководство предназначено для стоматологических медицинских сестер, может представлять интерес для студентов стоматологических факультетов и организаторов стоматологической помощи.
В руководстве содержатся основные сведения, которые следует учитывать медицинским сестрам современной стоматологической клиники, - от анатомии зубочелюстной системы до профилактики и лечения различных ее заболеваний. Большое внимание уделено проведению стоматологических манипуляций, возможным при этом осложнениям, мерам их профилактики, алгоритмам действий при их устранении.

 

Цена: 270 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:03

Деклан Миллет, Ричард Уэлбери Решение проблем в ортодонтии и детской стоматологии

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:01

Серия «Решение проблем в стоматологии»

Деклан Миллет, Ричард Уэлбери Решение проблем в ортодонтии  и детской стоматологии


2009г
200с
Книга, продолжающая серию «Решение проблем в стоматологии», представляет собой сборник типичных клинических ситуаций, на примере которых рассматриваются аспекты ортодонтии, санации ротовой полости, врожденных нарушений развития зубов у детей, требующие стоматологических вмешательств. Для каждого случая приводится поэтапная схема диагностических и терапевтических процедур.
Руководство может быть полезно детским стоматологам, ортодонтам, стоматологам-терапевтам, студентам стоматологических вузов и факультетов.

 

Цена: 660 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 13:01

Харьков Л.В. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста

Автор: Irina от 27-08-2017, 13:00

Харьков Л.В. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста

Харьков Л.В. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста


2005г
470с
В 2004 году авторами был издан учебник на украинском языке по дисциплине "Хирургическая стоматология детского возраста", в котором на основании многолетнего опыта врачебной и преподавательской работы подробно освещены этиология, патогенез, закономерности клинического течения воспалительных, травматических, опухолевых процессов и врожденных дефектов развития челюстно-лицевой области у детей, а также представлены новые данные по вопросам диагностики, дифференциальной диагностики и лечения этих заболеваний.
Учитывая интересы значительной русскоязычной аудитории, авторы посчитали обоснованным выпуск дополненного издания на русском языке.
Для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов, интернов и врачей-стоматологов.

 

Цена: 210 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас