MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

За ред. Бабака О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:51

Підручник

За ред. Бабака О.Я., Біловола О.М., Чекмана І.С. Клінічна фармакологія


2008р
768с
Для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів ІV рівня акредитації.
У підручнику викладено основи та висвітлено найбільш важливі розділи сучасної клінічної фармакології, подано короткий історичний огляд розвитку науки.
Автори мали на меті навчити майбутнього лікаря правильно призначати найбільш ефективні препарати, аналізуючи необхідну кількість інформативних і об'єктивних показників стану пацієнта і клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 11:51

Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии: Практическое руководство. 5-е изд., перераб. и доп.

Автор: Irina от 27-08-2017, 11:19

Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии: Практическое руководство. 5-е изд., перераб. и доп.

Шток В.Н. Фармакотерапия в неврологии: Практическое руководство. 5-е изд., перераб. и доп.

2010г
536с
В переработанном и дополненном 5-м издании руководства представлен современный подход к лекарственному лечению нервных болезней на основании опыта фармакотерапии отечественных и зарубежных неврологических школ. Изложение материала подчинено единой цели: стратегия и тактика фармакотерапии должны быть основаны на выборе адекватных средств индивидуальной патогенетической терапии. В издание включены сведения о фармакологических свойствах лекарственных средств, наиболее часто применяющихся в неврологии. Описаны принципы фармакотерапии частых неврологических синдромов, подход к патогенетической терапии сосудистых заболеваний нервной системы, черепно-мозговой травмы, неврозов и вегетативных расстройств, инфекционных, демиелинизирующих и экстрапирамидных заболеваний, неврологических осложнений остеохондроза и патологии периферической нервной системы. Для неврологов, врачей других специальностей, а также для студентов старших курсов медицинских вузов.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 27-08-2017, 11:19

Чекман И.С. Фармакология. Рецептура. Практические занятия.

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:19

Чекман И.С. Фармакология. Рецептура. Практические занятия.

Чекман И.С. Фармакология. Рецептура. Практические занятия.


2009г 832с
Рекомендовано к печати Ученым советом Национального медицинского университета им. Академика Богомольца А.А.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська О. В. Медична хімя 3-є видання

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:18

Підручник

Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська О. В. Медична хімя 3-є видання


2009р
У підручнику наведено основні поняття, закони і методи загальної, біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії у застосуванні до медико-біологічних проблем. Розглянуто хімічні властивості біологічних елементів і комплексних сполук та їх роль у життєдіяльності організму; вчення про розчини; загальні положення аналітичної хімії; хімічну термодинаміку та біоенергетику; кінетику, каталіз і ферментні реакції; сучасні фізико-хімічні методи дослідження у медицині. Значну увагу приділено висвітленню фізико-хімії поверхневих явиш і дисперсних систем та властивостей розчинів біополімерів і мікрогетерогенннх систем.
Зміст підручника відповідає програмі "Медична хімія" для студентів вищих медичних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації. Він може бути рекомендова студентам інших ВНЗ, що вивчають цю дисциплін.

 

Цена: 300 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Дроговоз С.М. Атлас. Фармакология наглядно.

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:15

Дроговоз С.М. Атлас. Фармакология наглядно.

Дроговоз С.М. Атлас. Фармакология наглядно.

2013г
204с
Данное учебное пособие дает возможность получить информацию о лекарствах быстро, наглядно и логично, так как основные знания о них представлены согласно фармакологической логике: классификация, механизм действия, противопоказания к применению, условия рационального применения. Учебное пособие предназначено для иностранных студентов фармацевтических и медицинских специальностей высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитации; для провизоров, врачей и других специалистов, работающих в сфере создания, реализации и назначения лекарств.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Харкевич Д.А. Фармакология. 11-е изд.

Автор: Irina от 26-08-2017, 14:18

Учебник для ВУЗов

Харкевич Д.А. Фармакология. 11-е изд.

2013г
760с
Содержание и фрагмент книги "Фармакология"
Одиннадцатое издание учебника существенно переработано и дополнено многими новыми данными. Учебник включает разделы о лечении и профилактике остеопороза, о фармакологии мозгового кровообращения, о новых гиполипидемических препаратах, о фармакотерапии ожирения, о новых антикоагулянтах, противогрибковых и противовирусных препаратах, о противобластомных средствах из группы моноклональных антител, ингибиторов тирозинкиназ, о перспективах генной терапии и многие другие.
Обсуждаются современные представления о принципах фармакотерапии ряда заболеваний. Механизм действия веществ рассматривается на основе последних достижений фундаментальной фармакологии. Предназначен студентам медицинских вузов.

 

Цена: 1050 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 14:18

Белоусов Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия

Автор: Irina от 26-08-2017, 12:37

Белоусов Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия

Белоусов Ю. Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия

2010г
884с
В руководстве, предыдущие издания которого имели большой успех у врачей и студентов медицинских вузов, подробно описываются фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных веществ, показания к их применению, дозы, побочные реакции, - без их знания работа врача не может соответствовать практическим требованиям современного здравоохранения. В руководстве даны сведения о препаратах, применяемых как в нашей стране, так и за рубежом.
Настоящее издание существенно дополнено по сравнению с предыдущими. В частности, разделы, посвященные лекарственным средствам, применяемым при сердечно-сосудистых, нервных, психических, эндокринных заболеваниях, а также антибактериальным и антиастматическим препаратам, написаны на уровне самых современных достижений фармакологии и клинической медицины.

Для практикующих врачей, фармацевтов, преподавателей и студентов медицинских вузов и медицинских факультетов университетов.

3-е издание, исправленное и дополненное.

ISBN: 978-5-8948-1809-2

 

Цена: 630 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 12:37

Кулаков В.И., Серов В.Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Compendium.

Автор: Irina от 26-08-2017, 12:14

Кулаков В.И., Серов В.Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Compendium.

Кулаков В.И., Серов В.Н. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. Compendium.


2013г
720с
Издание подготовлено на основе тома "Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии" под общей редакцией В.И. Кулакова, В.Н. Серова (М.: Литтерра, 2005. Рациональная фармакотерапия: Серия руководств для практикующих врачей. Т. 9). В руководстве приведены классификация и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в акушерстве и гинекологии. Описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм. Для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.
Карманный формат.
Фрагмент книги

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

С.М. Дроговоз. Фармакология на ладонях.

Автор: Irina от 26-08-2017, 10:22

Справочник

С.М. Дроговоз. Фармакология на ладонях.

2012г
112с
Отличный справочник. Содержит сведения о классификации, синонимах, механизмах действия, фармакодинамике, показаниях к применению, взаимозаменяемости и условиях рационального применения лекарственных средств.

 

Цена: 150 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 10:22

Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник.

Автор: Irina от 26-08-2017, 10:21

Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник.

Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту: Підручник-довідник.


2012р
480с
Підручник-довідник базується на найновіших даних з класифікації, механізму дії, фармакодинаміки, показань, побічної дії та протипоказань до застосування ліків.
Номенклатура препаратів подається з урахуванням інформації про нові ліки, та ліки зняті з виробництва. Для всіх препаратів представлені міжнародні назви та їх синоніми. Представлена не тільки номенклатура зареєстрованих в Україні ліків, але широко використовуваних у світі. Вперше представлені фармакомаркетинг та фармакобезпека кожної фармакологічної групи ліків.
Для студентів вищих навчальних закладів, лікарів та провізорів.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас