MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині

Автор: Irina от 20-03-2018, 21:57

Підручник

Кобзар А.Я. Фармакогнозія в медицині


2007р
544стор
Навчальний посібник складається з двох частин: клінічної фармакогнозії, у якій викладено основні відомості про біологічно активні сполуки, їхню фармакологічну активність, наявність в окремих рослинах, а також лікувальні властивості окремих видів лікарської рослинної сировини; фітотерапії, у якій описано конкретні результати застосування окремих видів та зборів лікарської рослинної сировини при деяких захворюваннях.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, викладачів, лікарів-курсантів, провізорів, фармацевтів, сімейних лікарів та ін.

 

Цена: 90 грн. | Наличие: нет | Оформить заказ сейчас

Нековаль І.В. Фармакологія

Автор: Irina от 20-03-2018, 21:37

Підручник

Нековаль І.В. Фармакологія


2007р
504стор
У підручнику містяться відомості про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог Болонської конвенції щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано принципів фундаменталізації, міждисциплінарного зв'язку та проблемності.
Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші розділи фармакології. Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно висвітлено питання фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів.
У кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи та порівняльну характеристику інших.
Для полегшення запам'ятовування правильної назви препаратів, особливостей їхнього застосування, терапевтичних та вищих доз, а також належності до списків А і Б, у підручнику після кожного розділу представлено таблицю з даними відомостями.
Характерною особливістю підручника є інформація про особливості роботи медичного персоналу з окремими препаратами кожної фармакологічної групи.
Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для самопідготовки студентів. Професіональні задачі для студентів фармацевтичних факультетів виділено спеціальною позначкою (*).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації за спеціальностями "Фармація", "Сестринська справа", "Акушерська справа".

 

Цена: 180 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

С.М. Дроговоз. Фармакология. CITO.

Автор: Irina от 20-03-2018, 21:27

Учебник

С.М. Дроговоз. Фармакология. CITO.


2007г
236с
Этот учебник не имеет аналогов, поскольку позволяет изучать фармакологию экспресс - методом путем освоения фармакологической логики, овладения навыками фармакологического мышления интуиции. В этом издании есть все, что необходимо для врача и провизора чтобы «переступить порог» палаты и аптеки.
Для студентов фармацевтических и медицинских специальностей высших и средних учебных заведений III-IV уровней аккредитации. Так же будет полезен провизорам, врачам, фармацевтам, медсестрам, студентам и интернам.

 

Цена: 140 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 20-03-2018, 21:27

Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях.

Автор: Irina от 6-03-2018, 22:58


Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях.

2012р
112с
Навчальний посібник-довідник містить відомості про класифікацію, синоніми, механізм дії, фармакодинаміку, показання до застосування, взаємозамінність та умови раціонального використання ліків.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Клайв Пейдж: Фармакология: клинический подход

Автор: Manager от 6-03-2018, 21:05

Клайв Пейдж:    Фармакология: клинический подход Описание: Третье, основательно переработанное издание книги Фармакология: клинический подход подготовлено авторами с использованием нового подхода к изучению фармакологии, уже примененного при создании первых двух изданий: описаны лекарственные вещества и механизмы их действия в контексте заболеваний, для лечения которых эти лекарства предназначены. В книгу включены самые современные данные о механизмах действия лекарственных средств на молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях. Более 600 высококачественных цветных иллюстраций, а также текстовые вставки с ключевой информацией в суммарном виде и таблицы помогают читателю понять комплексные способы применения современных препаратов для лечения заболеваний. В третье издание добавлены разделы, посвященные лекарственной терапии пожилых людей, беременных и детей.

 

Цена: 1550 грн | Наличие: нет | Оформить заказ сейчас

М. Д. Машковский Лекарственный средства

Автор: Manager от 6-03-2018, 20:14

М. Д. Машковский   Лекарственный средства
Новое издание существенно переработано и дополнено с учетом достижений фармакологии последних лет, появления новых лекарственных средств и их внедрения в практику фармакотерапии. Книга содержит общее введение и 14 глав.
Первые 7 глав посвящены следующим фармакологическим (фармакотерапевтическим) группам лекарственных средств: действующим преимущественно на центральную нервную систему; влияющим в основном на периферические нейромедиаторные процессы; на афферентные нервные окончания; на сердечно-сосудистую систему; на выделительную функцию почек; гепатопротекторным средствам; маточным препаратам.
Главы с 8 по 14 содержат сведения о средствах, регулирующих метаболические процессы; об антигипоксантах и антиоксидантах; о средствах, регулирующих иммунологические процессы (иммуномодуляторах, иммунокорректорах); о препаратах разных фармакологических групп; о противомикробных, противовирусных и других противоинфекционных средствах; о средствах, применяемых для лечения онкологических заболеваний; о некоторых диагностических (рентгеноконтрастных и др.) средствах.
По отдельным препаратам приведены данные об их химической природе, структуре, синонимах, основных фармакологических свойствах, фармакокинетических параметрах, механизме действия, показаниях к применению, дозах, возможных побочных эффектах и противопоказаниях, о лекарственных формах и некоторые другие сведения, необходимые для рациональной фармакотерапии. При пользовании книгой рекомендуется внимательно ознакомиться с общим введением и общими сведениями, предшествующими отдельным главам и подразделам.

Книга предназначена для врачей, фармацевтов и иных специалистов медицинской службы, для учащихся высших медицинских и фармацевтических учебных заведений, а также для специалистов, занимающихся созданием новых лекарственных средств.

 

Цена: 650 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

В. А. Насонова Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний

Автор: Manager от 17-12-2017, 12:27

В. А. Насонова     Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний В практическом руководстве «Рациональная фармакотерапия ревматических заболевании» описаны основные клинические проявления, диагностические признаки и принципы лечения ревматических заболеваний, входящих в компетенцию не только ревматологов, но и врачей других специальностей Дана подробная сравнительная характеристика лекарственных средств и фармакологических групп На основании данных многоцентровых клинических исследований определено их место в лечении конкретных нозологических форм Особое внимание уделяется использованию данных инструментов медицины, основанной на доказательствах Предлагаемые клинические рекомендации имеют различные уровни доказательности, что особым образом отмечено в издании.
Книга «Рациональная фармакотерапия ревматических заболевании» предназначена для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений, слушателей курсов повышения квалификации.

 

Цена: 180 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Ивашкин В.Т. Рациональная фармакотерапия в гепатологии

Автор: Irina от 1-09-2017, 13:44

Руководство
Серия: Рациональная фармакотерапия

Ивашкин В.Т. 	Рациональная фармакотерапия в гепатологии


Для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.
В руководстве приведен перечень основных лекарственных средств, применяемых в терапевтической гепатологии, даны их классификация и клиническая фармакология. Описаны основные нозологические формы заболеваний печени. Приведены современные данные об их этиологии и патогенезе, охарактеризованы клиническое течение, критерии диагноза и дифференциального диагноза, принципы и схемы терапии в зависимости от нозологического варианта. Представлены детальные справочные материалы по рациональному выбору лекарственных средств с учетом показаний и индивидуальных особенностей течения болезни.

 

Цена: 185 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 1-09-2017, 13:44

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.

Автор: Irina от 1-09-2017, 13:37

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.

Герич І.Д., Поляченко Ю.В., Ващук В.В. Антибіотикотерапія в хірургії.


2010р
544с
У довіднику “Антибіотикотерапія в хірургі:2010” містяться найсучасніші дані про антибіотики, які з лікувальною метою застосовуються в різних галузях хірургії, та наводяться найпоширеніші схеми антибактерійної терапії різноманітних хірургічних інфекцій.
Довідник розрахований на широке коло лікарів хірургічного профілю, лікарів-інтернів, студентів ВНЗ.

 

Цена: 70 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Яковлев Г.П. Фармакогнозия.

Автор: Irina от 31-08-2017, 12:02

Яковлев Г.П. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения.

Яковлев Г.П. Фармакогнозия.

2010г
863с
Учебное пособие составлено на основании программы по фармакогнозии (по специальности "Фармация"), утверждённой Министерством образования РФ в 2002 г.
В книге приведены общие понятия, касающиеся лекарственных растений, лекарственных животных и лекарственного растительного, а также животного сырья, практических аспектов ресурсоведения и заготовок. Перечень включённых в пособие материалов отобран на основе "Программы" и "Государственного реестра лекарственных средств" последнего издания.
Приведены также данные по распространению конкретных лекарственных растений, их заготовке, первичной обработке, сушке и хранению. Указана нормативная документация, позволяющая составить представление об анализе готового лекарственного сырья, его назначении в медицинской практике, указаны основные препараты, изготовляемые на его основе.
В приложениях даны: фармакологическая классификация лекарственных растений, рекомендации по использованию БАДов, методические указания по изучению фитопрепаратов, эуглобали некоторых видов рода эвкалипта, содержание экотоксикантов в лекарственном растительном сырье.
Пособие предназначено для студентов фармацевтических вузов и соответствующих факультетов медицинских вузов. Книга, несомненно, окажется полезной для различных категорий практикующих работников в области фармации и фармацевтических производств в плане расширения их профессиональных знаний и навыков.

 

Цена: 800 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 31-08-2017, 12:02


Назад Вперед
Наверх