MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:54

Справочник

Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диагностике


2009г
912с

Содержание и фрагмент книги "Справочник по клинико-биохимическим исследованиям"

Для широкого круга медицинских работников (врачей-лаборантов, врачей-клиницистов), научных сотрудников, курсантов медицинских академий последипломного образования, институтов усовершенствования врачей, студентов медицинских вузов и медико-биологических учебных заведений.
В справочнике приведены сведения о современной методологии лабораторно-диагностических исследований, основывающихся на использовании фото- и ионометрического, иммунологического, генетического, электрофоретического, хроматографического и других видов анализа, выполняемых по технологиям ручного и автоматизированного исследований, "жидкой" и "сухой" химии с применением различных тест-систем. Дано описание рекомендуемых к использованию в лабораторной медицине методов клинико-биохимического исследования: белково-азотистого обмена, активности многочисленных ферментов, углеводного, липидного, пигментного, водно-минерального, гормонального обмена, кислотно-основного состояния с клинической интерпретацией результатов лабораторного исследования у больных терапевтического и хирургического профиля.
Представлены также разделы, содержащие основные сведения о технологии и клиническом значении исследования морфологического состава крови, дана оценка иммунных реакций организма, физических, физико-химических свойств и состава мочи, содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки, мокроты, цереброспинальной жидкости, транссудатов и экссудатов, синовиальной жидкости.

 

Цена: 320 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:54

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:54

Підручник

Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. Терапевтична стоматологія: У 4-х т. — Т. 4: Захворювання слизової оболонки порожнини рота.640стор
У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки видання послужили більш ніж 50-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні і морфологічні розробки, а також останні досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Спираючись на власний багаторічний клінічний досвід, автори розробили оригінальну систематику різних патологічних станів слизової оболонки порожнини рота, що її наведено у підручнику.
Видання ілюстроване кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів.
Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів.

 

Цена: 300грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Венцківський Б.М. Акушерство

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:53

Венцківський Б.М. Акушерство

Венцківський Б.М. Акушерство


2012р
648с

У підручнику згідно з даними науково-доказової медицини викладено сучасні підходи до ведення вагітності, методики пренатального і інтранатального визначення стану плода, принципи ведення післяпологового періоду. Наведено підходи до діагностики, тактики ведення і лікування вагітних з різною екстрагенітальною патологією.
Велику увагу приділено основним акушерським операціям, техніці виконання місцевих процедур. Розкрито акушерську тактику, у тому числі розродження шляхом кесаревого розтину, методи профілактики та лікування акушерських кровотеч, ДВЗ-синдрому і акушерського травматизму.
Викладено питання, що стосуються підтримки грудного вигодовування, а також порушення та ускладнення лактації.
Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства і вимог Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Лікувальна справа". Книга стане помічником у щоденній роботі викладачів вищих медичних навчальних закладів і формуванні сучасних поглядів у майбутніх лікарів акушерів.

 

Цена: 240 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:53

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)
Учебник

А. В. Струтынский, А. П. Баранов, Г. Е. Ройтберг, Ю. П. Гапоненков Основы семиотики заболеваний внутренних органов (+ DVD-ROM)


324с

Содержание и фрагмент книги "Основы семиотики заболеваний внутренних органов"

Для студентов медицинских вузов.
Книга посвящена механизмам возникновения симптомов и синдромов заболеваний систем органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочеотделения и системы крови. Особое внимание уделено технике выполнения той или иной врачебной манипуляции, клинической трактовке получаемых результатов, а также наглядному их представлению с помощью многочисленных оригинальных иллюстраций, таблиц, схем, облегчающих овладение практическими навыками непосредственного обследования больного, понимание механизмов возникновения симптомов болезней.
8-е издание.

Прилагаемый к изданию диск (DVD-ROM) упакован в специальный целлофановый конверт и вложен внутрь книги.

 

Цена: 430 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:53

Шабалов Н.П. Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:53

Cправочник

Шабалов Н.П. Диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков.


2009г
528с
Для врачей-педиатров, эндокринологов.
В справочнике представлены нормативные антропометрические показатели, нормальные уровни гормонов и их метаболитов в крови и моче, некоторые биохимические показатели, методики проведения и интерпретации результатов функциональных тестов у детей разного возраста, наиболее важные критерии диагностики и дифференциальной диагностики эндокринных заболеваний у детей, а также алгоритмы терапии. Отдельные главы посвящены коматозным состояниям и нарушениям энергетического баланса.

 

Цена: 350 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:53

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:52

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 1-й.

2016 год
344с
Это первый том переработанного седьмого издания известного атласа анатомии человека. Весь первый том посвящен костям человека, их соединениям, а также мышцам. В атласе анатомии человека подробно рассмотрены сложные мышечные комплексы в разрезе взаимодействия мышц и костных образований. Кроме рентгеновских снимков в данном издании широко представлены иллюстрации препаратов, приготовленных специально для данного атласа. Терминология приведена в соответствие с международной. Данный атлас пригодится в первую очередь студентам медицинских высших учебных заведений, а также может быть полезен медицинским работникам широкого профиля.

 

Цена: 2600 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:52

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:50

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 2-й.

2016 год
248с
Во втором томе рассматриваются учение о внутренностях пищеварительной, дыхательной, мочевой и половых системах, а также эндокринные железы. Приводятся сведения о развитии и возрастных особенностях органов и систем. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией (М. Медицина, 2003).Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля.

 

Цена: 2200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:50

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах ,Том 3-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:49

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 3-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах ,Том 3-й.

2016 год
216с
В третьем томе рассматриваются учение о сердечно-сосудистой системе и лимфоидные органы. Подробно представлены строение сердца, сосуды малого и большого круга кровообращения, лимфатические узлы и сосуды и селезенка; приводятся сведения о их развитии и возрастных особенностях. Текст иллюстрирован оригинальными рисунками, фотографиями препаратов и рентгенограммами. Все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией (М, Медицина, 2003). Предназначается для студентов медицинских вузов и специалистов различного медицинского профиля.

 

Цена: 2000 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:49

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах , Том 4-й.

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:48

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах (изд. 7-е, испр. и доп.). Том 4-й.

Синельников Р. Д., Синельников Я. Р., Синельников А. Я. "Атлас анатомии человека" в 4-х томах , Том 4-й.
2016 год
312с
В четвертом томе рассматривается учение о нервной системе и органах чувств.
В отличие от предыдущего издания (Медицина, 1992, 1996) все анатомические термины даны в соответствии с Международной анатомической терминологией, утвержденной на XV Международном анатомическом конгрессе в Риме (Италия) в 1999 г., и Русской анатомической номенклатурой, утвержденной на IV Всероссийском съезде анатомов, гистологов и эмбриологов в Ижевске в 1999 г. Для врачей разных специальностей, студентов и преподавателей медицинских вузов. Рекомендовано учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов.

 

Цена: 2400 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 6-04-2018, 12:48

Рыбакова М.К., Митьков В.В. Дифференциальная диагностика в эхокардиографии. +DVD-ROM

Автор: Irina от 6-04-2018, 12:46

Рыбакова М.К., Митьков В.В. Дифференциальная диагностика в эхокардиографии. +DVD-ROM

Рыбакова М.К., Митьков В.В. Дифференциальная диагностика в эхокардиографии. +DVD-ROM

232с
Поводом к написанию данной книги послужили частые беседы с коллегами – эхокардиографистами. Даже специалисты со стажем часто испытывают трудности в трактовке того или иного эхокардиографического признака или изображения. Тем не менее существует множество возможных причин ремоделирования камер сердца, изменения толщины миокарда желудочков, характера движения клапанов сердца и его стенок, возникновения патологической регургитации и ускоренного кровотока на клапанах. Одна из наиболее частых ошибок, допускаемых при проведении эхокардиографического исследования, связана с ошибкой в оценке состояния перикарда и плевры или трактовкой какого-либо объемного образования сердца.
Неверная трактовка того или иного эхокардиографического признака и отсутствие анализа приводят к ошибкам диагностики.
Авторы постарались проанализировать и классифицировать все наиболее часто встречающиеся возможные патологические ситуации в эхокардиографии и варианты нормы.
Книга создана сотрудниками кафедры ультразвуковой диагностики Российской медицинской академии последипломного образования на базе многопрофильной скоропомощьной ГКБ им. С.П. Боткина Москвы. В нее включены верифицированные материалы эхокардиографических исследований.
Особый интерес для практикующих врачей представляет приложение в виде DVD - диска с иллюстративными видеоматериалами по всем основным разделам данной книги и комментариями к ним.
Книга призвана помочь в работе как специалистам со стажем, так и начинающим эхокардиографистам и кардиологам.

 

Цена: 450 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас