MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. 3-є видання, доповнене та виправлене.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:33

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією.

Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. 3-є видання, доповнене та виправлене.


2016 р.
676с
3-є видання, доповнене та виправлене.
Підручник містить короткі сучасні данні про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному ( для медицини) аспектах.
Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дисципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об’єднані усі предмети в межах одної праці.
У ході написання підручника використані власні дослідження кафедр анатомії людини, гістології, нормальної фізіології Тернопільської державної медичної академії ім.. І.Я. Горбачевського та досвід викладання Чортківського медичного училища.
Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів освіти I та II рівнів акредитації.

 

Цена: 300 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Вовк І.Б. Гінекологія дитячого і підліткового віку.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:32

Вовк І.Б. Гінекологія дитячого і підліткового віку.

Вовк І.Б. Гінекологія дитячого і підліткового віку.


2011р
424с
У підручнику на сучасному рівні описано анатомо-фізіологічні особливості статевого розвитку, регуляцію функції репродуктивної системи та гінекологічні захворювання у дівчат різного віку. Розглянуто проблеми порушень статевого розвитку у дівчат, природжених аномалій статевих органів, розладів менструальної функції, нейроендокринних гінекологічних синдромів, запальних захворювань статевих органів, патології молочних залоз.
Значну увагу приділено питанням травматичних ушкоджень і доброякісних новоутворень статевих органів, невідкладним станам, перебігу вагітності й пологів у неповнолітніх, методам контрацепції і поведінковим розладам у підлітків.
Викладено сучасні методи діагностики, лікування гінекологічних захворювань та організацію спеціалізованої гінекологічної допомоги дітям і підліткам в Україні.
Підручник підготовлено для студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, акушерів-гінекологів, лікарів гінекологів дитячого і підліткового віку, сімейних лікарів, дитячих ендокринологів.

 

Цена: 220 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:32

Кондратенко П.Г. Хірургія.

Кондратенко П.Г. Хірургія.


2009р
968 стор
У підручнику описано найпоширеніші хірургічні захворювання. Головну увагу приділено діагностиці та диференційній діагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою мірою відповідає реальній діяльності практичного лікаря. Викладено показання до застосування сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики, а також сучасних підходів до лікування різноманітних хірургічних захворювань. Крім того, у підручнику висвітлено питання вибору способу й обсягу хірургічного втручання, а також деякі аспекти техніки виконання найпоширеніших операцій. Особлива увага приділена принципам інтенсивної терапії у невідкладній хірургії. Результативнішому сприйняттю тексту сприяють численні ілюстрації, а також різні схеми й алгоритми.
Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту вищої медичної освіти — освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищих медичних навчальних закладів України за напрямком підготовки 1101 "Медицина".
Рекомендовано для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

Цена: 260 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

М. Сендрёи, Ф.Х.Сим и др. Атлас клинической ортопедии

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:27

М. Сендрёи, Ф.Х.Сим и др. Атлас клинической ортопедии

М. Сендрёи, Ф.Х.Сим и др. Атлас клинической ортопедии

2014г
480с
Издание содержит описание более 250 заболеваний, сопровождающихся поражением опорно-двигательного аппарата: дисплазий и пороков развития костной ткани, системных заболеваний соединительной ткани, метаболических и эндокринных заболеваний, опухолей костей и мягких тканей. Отдельные главы посвящены инфекционным заболеваниям, ревматоидному артриту, гемофилии. В компактном виде освещены вопросы заболеваемости, этиопатогенеза, наиболее важные аспекты диагностики и лечения. В атласе представлено более 1700 иллюстраций: фотографий пациентов, рентгенограмм, кт и Мрт сканов, а также микрофотографий, отражающих наиболее важные для диагностики аспекты внешнего вида больных, рентгенологических и морфологических изменений. Атлас позволяет существенно облегчить и ускорить процесс диагностики и раннего назначения лечения ортопедических заболеваний костно-мышечной системы.
Книга предназначена для ортопедов, травматологов, реабилитологов, педиатров и рентгенологов.

 

Цена: 880 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Кнышов Г. В., Коваленко В. Н. Инфекционный эндокардит.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:27

Кнышов Г. В., Коваленко В. Н. Инфекционный эндокардит.

Кнышов Г. В., Коваленко В. Н.  Инфекционный эндокардит.


2004г
265с
Изложены современные представления об эпидемиологии, этиологии и патогенезе инфекционного эндокардита, подробно описаны современные подходы к клинической, лабораторной и инструментальной диагностике болезни, ее лечению и профилактике. Особое внимание уделено вопросам диагностики и лечения атипичных форм инфекционного эндокардита, а также его особых форм (у лиц пожилого возраста, правых камер сердца, у наркоманов и др.). Для кардиохирургов, кардиологов, терапевтов, врачей смежных специальностей.

 

Цена: 30 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Хофер Матиас Цветовая дуплексная сонография: Практическое руководство

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:27

Руководство

Хофер Матиас Цветовая дуплексная сонография: Практическое руководство


2007г
108с
Для специалистов по ультразвуковой диагностике, преподавателей и студентов, а также врачей различных специальностей.
Книга представляет собой практическое руководство по цветовой дуплексной сонографии, обеспечивающее врача информацией, необходимой для использования с максимальной пользой возможностей цвета при проведении ультразвукового исследования, в том числе эхокардиографии. Каждая глава содержит задания для самоконтроля, что позволяет самостоятельно изучать ЦДС и контролировать процесс обучения.
Книга прекрасно иллюстрирована полноцветными ЦДС-сканограммами в сочетании со схемами, демонстрирующими их анатомический смысл и диагностические возможности.
Перевод с английского В.В. Ипатова.

 

Цена: 450 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

И.А.Озерская Эхография в гинекологии. изд. 2-е

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:24

И.А.Озерская Эхография в гинекологии. изд. 2-е

И.А.Озерская Эхография в гинекологии. изд. 2-е
2013г
564с
2-е издание ставшей уже классикой книги И.А.Озерской. С новыми материалами и клиническими случаями.
Во 2-ом издании монографии «Эхография в гинекологии» рассмотрены все основные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии, с которыми ежедневно сталкивается врач, обследующий органы малого таза у женщин в амбулаторной практике и гинекологическом стационаре. Внесены дополнения результатов собственных научных исследований, а также опыта работы ведущих лабораторий мира и нашей страны за последние 10 лет.
Каждая глава состоит из небольшого этио-патогенетического раздела, подробно освещены вопросы эхографической диагностики, включая данные цветового картирования, допплерометрии, новейших методик и дифференциально-диагностические критерии. Каждая глава иллюстрирована большим количеством эхограмм как типичного, так и нетипичного изображения рассматриваемой патологии. Определены диагностические возможности эхографии, цветового картирования и допплерометрии во всех рассматриваемых разделах гинекологии. Представлены новые направления диагностики и лечения, внедряемые в гинекологическую практику в течение последних лет. В приложение включены таблицы всех нормативных параметров, предложены протоколы ультразвукового исследования органов малого таза и проведения эхогистеросальпингоскопии.
Для врачей ультразвуковой диагностики, гинекологов, акушеров, онкогинекологов, хирургов и врачей смежных специальностей.

Оглавление:
Глава 1. Методики ультразвукового обследования малого таза у женщин
Глава 2. Нормальная ультразвуковая анатомия матки и придатков
Глава 3. Аномалии развития матки и придатков
Глава 4. Гиперпластические процессы эндометрия
Глава 5. Опухоли миометрия
Глава 6. Генитальный эндометриоз
Глава 7. Эндокринная патология яичников
Глава 8. Патология шейки матки
Глава 9. Кисты яичников
Глава 10. Опухоли яичников
Глава 11. Воспалительные заболевания органов малого таза
Глава 12. Внематочная беременность
Глава 13. Трофоластическая болезнь
Глава 14. Патология сосудов органов малого таза
Глава 15. Внутриматочные контрацептивы
Глава 16. Эхогистеросальпингоскопия
Приложения

 

Цена: 2000 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Бер М., Фротшер М., (Суслина З.А., перевод с англ. под ред.) Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:24

Руководство

Бер М., Фротшер М., (Суслина З.А., перевод с англ. под ред.) Топический диагноз в неврологии по Петеру Дуусу.


2014г
580с
Содержание и фрагмент книги
Книга представляет собой 4-е, полностью переработанное, издание классического руководства по топической диагностике в неврологии. Книга содержит около 400 иллюстраций, большей частью цветных. Это позволяет читателю понять и запомнить анатомические особенности различных отделов ЦНС, проследить тесную связь с физиологией и клиническими проявлениями нарушений на различных уровнях сложной организации этой системы. Книга полезна не только неврологам, но и врачам других специальностей — терапевтам, хирургам, реаниматологам, врачам общей практики. Она объясняет сложные вещи простым языком и окажет неоценимую помощь студентам.
Для врачей и студентов медицинских вузов.

 

Цена: 650 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 17-12-2017, 15:24

Мой Р.Л., Финчер Э.Ф., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Блефаропластика.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:24

Руководство

Мой Р.Л., Финчер Э.Ф., Доувер Дж. С., (Виссарионов В.А., перевод с англ. под ред.) Блефаропластика.


2009г
156с
Книги серии «Эстетическая медицина» представляют собой самое современное практическое руководство в наиболее востребованных областях косметологии и пластической хирургии.
Лаконичное изложение и богатые иллюстрации предлагают читателю поэтапное описание передовых методик с практическими рекомендациями, предостережениями от ошибок и техническими тонкостями. Все это поможет читателю освоить новые методы, усовершенствовать свои навыки, приобрести новые знания и опыт и обогатить свою практику.
Книга «Блефаропластика» — практическое руководство по передовым методам пластики век, составленное известными специалистами в этой области Роналдом Моем и Эдгаром Финчером.
В книге вы найдете:

• описание анатомии век и периорбитальной области, методик пластики верхнего и нижнего века различными доступами, методов комбинированной подтяжки век с использованием хирургических вмешательств и лазерной дермабразии, рекомендации по предупреждению осложнений и много другой полезной информации;

• множество цветных рисунков и фотографий, иллюстрирующих различные виды пилинга и их реальные результаты.

Книги серии «Эстетическая медицина» — надежное подспорье как для начинающих врачей, желающих быстро и уверенно освоить самые современные методики косметологии и пластической хирургии, так и для опытных специалистов, заинтересованных в обогащении своего опыта.

В серию «Эстетическая медицина» также входят книги:

• «Современные методы подтяжки лица» + DVD

• «Липосакция» + DVD

• «Контурная и объемная пластика» + DVD

• «Ботокс» + DVD

• «Коррекция рубцов»

• «Химический пилинг» + DVD

• «Лечение варикозных вен ног» + DVD

• «Трансплантация волос» + DVD

• «Лазеро- и светолечение» (в двух томах) + 2 DVD

• «Фотодинамическая терапия»

• «Лечебная косметика» + DVD

• «Нехирургические методы лифтинга» + DVD

 

Цена: 600грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 17-12-2017, 15:24

Галански М., Прокоп М. Спиральная и многослойная компьютерная томография. Учебное пособие. В 2-х томах. Том 2.

Автор: Irina от 17-12-2017, 15:23

Руководство

Галански М., Прокоп М. Спиральная и многослойная компьютерная томография. Учебное пособие. В 2-х томах. Том 2.


2011г
712с
Быстрое развитие техники компьютерной томографии (КТ), в том числе внедрение Спирального сканирования, требует от начинающих радиологов изучения ее методов, а от специалистов в этой области - освоения новых возможностей ее применения при различных заболеваниях. Эти задачи поможет решать получившее широкое признание настоящее руководство по спиральной и многослойной компьютерной томографии, в котором содержатся подробные сведения по КТ-анатомии, необходимые для правильной диагностической оценки изображений, освещены новые или улучшенные приложения КТ, такие как кардиальная КТ и КТ-ангиография.
Для радиологов, занимающихся вопросами КТ-диагностики, а также для врачей-ординаторов, интернов и студентов медицинских ВУЗов, интересующихся проблемами современной компьютерной томографии.
3-е издание
Том-1350 грн.-есть.

 

Цена: 2100 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 17-12-2017, 15:23