MedBooks - медицинская литература, медицинские книги, медкниги

 
на правах рекламы

За ред. О.Я. Гречаніної, Медична генетика

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:22

Підручник

За ред. О.Я. Гречаніної, Медична генетика


536стор
У підручнику викладено сучасні уявлення про спадкові хвороби людини. Описано біохімічні, молекулярні, цитогенетичні та ультразвукові методи діагностики, профілактики і лікування природженої та спадкової генетичної патології. Широко подана її клінічна картина. Детально описано метаболічні хвороби, у тому числі і мітохондріальні.
Особливу увагу приділено пренатальній діагностиці природженої та спадкової патології.
Авторами описані власні спостереження хворих з різною генетичною патологією.
Підручник добре ілюстрований.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

 

Цена: 120грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Чекман И.С. Фармакология. Рецептура. Практические занятия.

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:19

Чекман И.С. Фармакология. Рецептура. Практические занятия.

Чекман И.С. Фармакология. Рецептура. Практические занятия.


2009г 832с
Рекомендовано к печати Ученым советом Национального медицинского университета им. Академика Богомольца А.А.

 

Цена: 250 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська О. В. Медична хімя 3-є видання

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:18

Підручник

Мороз А. С., Луцевич Д. Д., Яворська О. В. Медична хімя 3-є видання


2009р
У підручнику наведено основні поняття, закони і методи загальної, біонеорганічної, фізичної та колоїдної хімії у застосуванні до медико-біологічних проблем. Розглянуто хімічні властивості біологічних елементів і комплексних сполук та їх роль у життєдіяльності організму; вчення про розчини; загальні положення аналітичної хімії; хімічну термодинаміку та біоенергетику; кінетику, каталіз і ферментні реакції; сучасні фізико-хімічні методи дослідження у медицині. Значну увагу приділено висвітленню фізико-хімії поверхневих явиш і дисперсних систем та властивостей розчинів біополімерів і мікрогетерогенннх систем.
Зміст підручника відповідає програмі "Медична хімія" для студентів вищих медичних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації. Він може бути рекомендова студентам інших ВНЗ, що вивчають цю дисциплін.

 

Цена: 300 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:17

Підруч. для мед. ВНЗ І-ІІ рів. акред.

Сидоренко П.І. Анатомія та фізіологія людини


2009р
248стор
Автори підручника: П.І. Сидоренко - директор Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, кандидат медичних наук, доцент, заслужений лікар України; Г.О. Бондаренко - викладач-методист Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна, заслужений працівник освіти України; С.О. Куц - викладач вищої категорії Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й. Мухіна.
У підручнику коротко викладено історію розвитку анатомії та фізіології. Особливу увагу приділено методам дослідження в анатомії та фізіології, розглянуто відомості про будову організму людини з урахуванням результатів досліджень останніх років.
Матеріал викладено відповідно до нової навчальної програми зі спеціальностей "Лікувальна справа", "Акушерська справа" та "Лабораторна діагностика". Анатомічні терміни приведено у відповідність до Міжнародної анатомічної номенклатури.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Зміст :
Вступ
Історія розвитку анатомії та фізіології
Методи дослідження в анатомії і фізіології
Розділ 1. Будова клітини і тканин
Розділ 2. Вчення про кістки та їх з'єднання
Розділ 3. М'язова система
Розділ 4. Травна система
Розділ 5. Дихальна система
Розділ 6. Обмін речовин та енергії. Вітаміни
Розділ 7. Сечова система
Розділ 8. Статева система
Розділ 9. Кров і серцево-судинна система
Розділ 10. Ендокринні залози
Розділ 11. Будова та функції нервової системи
Розділ 12. Органи чуття
Література

 

Цена: 150 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:15

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.


Том 1.
2011р
672с + 16с кольор. вкл.
Матеріал, викладений у підручнику відповідає новій програмі «Хірургічна стоматологія» та «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста».
Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим підручником міг скористуватись не лише студент, а й лікар-інтерн, хірург-стоматолог, щелепно-лицевий хірург-пластик.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У двох томах.



Том 2.
2011г
Матеріал, викладений у підручнику відповідає новій програмі «Хірургічна стоматологія» та «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста». Розглянуто питання травматології, неврології щелепно-лицевої ділянки, вроджених дефектів і деформацій обличчя, анкілозів СНШС. Особлива увага приділена реконструктивно-відновній, пластичній та естетичній хірургії щелепно-лицевої ділянки.
Захворювання та їх лікування описано в обсязі, достатньому для того, щоб цим підручником міг скористуватись не лише студент, а й лікар-інтерн, хірург-стоматолог, щелепно-лицевий хірург-пластик.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

Цена: 700 грн | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас

Дроговоз С.М. Атлас. Фармакология наглядно.

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:15

Дроговоз С.М. Атлас. Фармакология наглядно.

Дроговоз С.М. Атлас. Фармакология наглядно.

2013г
204с
Данное учебное пособие дает возможность получить информацию о лекарствах быстро, наглядно и логично, так как основные знания о них представлены согласно фармакологической логике: классификация, механизм действия, противопоказания к применению, условия рационального применения. Учебное пособие предназначено для иностранных студентов фармацевтических и медицинских специальностей высших учебных заведений 3-4 уровней аккредитации; для провизоров, врачей и других специалистов, работающих в сфере создания, реализации и назначения лекарств.

 

Цена: 150 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас

Годи Жан-Франсуа Анатомия дентальной имплантации

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:13

Атлас

Годи Жан-Франсуа Анатомия дентальной имплантации


2009г
248с
Книга предназначена как хирургам-имплантологам, так и врачам-стоматологам других специальностей,
желающим повысить свое мастерство в области дентальной имплантологии, а также студентам стоматологических вузов и факультетов.
Книга представляет собой атлас, посвященный основам анатомии челюстно лицевой области, понимание которых необходимо дентальным имплантологам. Курс анатомии, преподаваемый при подготовке стоматологов, служит фундаментом, на котором возводятся дополнительные знания, необходимые в хирургической имплантологии. При описании анатомии каждой из областей существенное внимание уделено структурам, представляющим особый интерес для хирургов, в частности сосудам и нервам. Книга богато иллюстрирована оригинальными фотографиями превосходного качества, сделанными авторами с анатомических препаратов. В каждой главе рассмотрены также вопросы рентгеноанатомии, что позволяет увязатьнеобходимые врачу теоретические знания с привычными для него рентгеновскими изображениями. Кроме того, в атласе приводятся трехмерные реконструкции компьютерных томографических изображений,
а также фотографии, иллюстрирующие хирургическую технику.

 

Цена: 1250 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 16:13

Сомов Е. Е. Клиническая офтальмология 3-е издание

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:12

Руководство

Сомов Е. Е. Клиническая офтальмология 3-е издание


2012г
392с
Для офтальмологов, клинических ординаторов и врачей-интернов.
В предлагаемом руководстве в систематизированном виде представлены материалы по двадцати девяти базисным клиническим темам дисциплины. Они призваны помочь изучающим их подготовить себя к практической работе с больными и приобрести современные теоретические знания в вопросах, которые в изданной ранее с этой же целью литературе либо совсем не освещены, либо изложены недостаточно полно, с неточностями или с уже устаревших позиций.

 

Цена: 480 грн. | Наличие: Нет | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 16:12

Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:12

Руководство для врачей

Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы


2012г
736с
Содержание и фрагмент книги. Посмотреть.

Книга посвящена вопросам диагностики разнообразных неврологических синдромов, встречающихся во врачебной практике неврологов, психиатров, а также терапевтов, стоматологов, офтальмологов, геронтологов и врачей других специальностей.Каждому синдрому (их более 140) дана краткая клинико-патогенетическая характеристика и приведена классификация его разновидностей, предназначенная прежде всего для успешной клинической и дифференциальной диагностики всех заболеваний, при которых данный синдром может встречаться. Описание неврологического синдрома в большинстве случаев завершается перечнем рекомендуемых диагностических исследований, необходимых для своевременного распознавания заболеваний, проявляющихся этим синдромом.
Руководство ориентировано на запросы практического врача и рекомендуется для неврологов, а также психиатров, геронтологов и врачей общей практики.

 

Цена: 480 грн. | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 16:12

Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения

Автор: Irina от 26-08-2017, 16:10

Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения

Хендерсон Дж. М. Патофизиология органов пищеварения

2010г
272с
Пер. с англ. под редакцией д.м.н. В.Ю. Голофеевского
Монография является кратким руководством по физиологии и патофизиологии органов пищеварения. В ней рассмотрены механизмы возникновения и причины болей в животе, патофизиология тошноты, рвоты и диареи; этиология и патогенез язвенной болезни, мальабсорбции, болезней печени, сопровождающихся развитием желтухи; панкреатитов и опухолей желудочно-кишечного тракта. Подробно представлены современные методы диагностики патологии органов брюшной полости, лабораторные и скриннинговые тесты. В каждой главе приведены клинические случаи, рассмотрение которых облегчает дифференциальную диагностику заболеваний.
Для терапевтов, врачей-гастроэнтерологов и студентов медицинских учебных заведений.

 

Цена: 200 грн | Наличие: Есть | Оформить заказ сейчас


Новость отредактировал: Manager - 26-08-2017, 16:10


Назад Вперед
Наверх